Słówka Moduł 1d i 1e

 0    63 flashcards    MatiCH
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zaadoptować, przyjąć
start learning
adopt
dotyczyć
start learning
affect
nagroda
start learning
award
pokonać kogoś
start learning
beat
zaczynać
start learning
begin
jaskrawy, żywy
start learning
bright
mistrzostwa
start learning
championship
czysty
start learning
clear
szczególnie
start learning
especially
mieć przed sobą (problem)
start learning
face
tłuszcz
start learning
fat
przyszłość
start learning
future
jednakże
start learning
however
międzynarodowy
start learning
international
żywy
start learning
live
zdenerwowany
start learning
nervous
zamiłowanie, pasja
start learning
passion
odegrać, wystąpić
start learning
perform
przedstawienie
start learning
performance
bieda
start learning
poverty
wyścig, ścigać się
start learning
race
uświadomić sobie
start learning
realize
wzór do naśladowania
start learning
role model
ekran
start learning
screen
silny
start learning
strong
uzdolniony
start learning
talented
wytrenować, wyszkolić
start learning
train
powszechnie znany
start learning
well-known
zdawać sobie sprawę z czegoś
start learning
be aware of
za kierownicą, prowadzić samochód
start learning
be behind the wheel
utrzymywać kondycję
start learning
be fit
być w stanie coś zrobić
start learning
be in a position to
chwila wolnego czasu
start learning
have time on one's hands
odegrać rolę
start learning
play a role
umiejętność
start learning
ability
spierać się, kłócić się
start learning
argue
zadanie
start learning
assignment
atrakcyjny, ładny
start learning
attractive
szkoła pomaturalna
start learning
collego
świetny kompan
start learning
fun to be with
dobre relacje
start learning
get along
ideał
start learning
ideal
wywiad, rozmowa kwalifikacyjna
start learning
interview
kłamać
start learning
lie
ocena
start learning
mark
jakość
start learning
quality
powód
start learning
reason
poczucie humoru
start learning
sense of humour
powiedzieć prawdę
start learning
tell the truth
whenever
start learning
kiedyż
aktywny
start learning
active
apodyktyczny
start learning
bossy
pewny siebie
start learning
confident
pomocny
start learning
helpful
uczciwy
start learning
honest
dobry, życzliwy
start learning
kind
leniwy
start learning
lazy
otwarty, towarzyski
start learning
outgoing
porywczy
start learning
quick-tempered
niegrzeczny
start learning
rude
nieśmiały
start learning
shy
jak o ona wygląda?
start learning
What does she look like?
Jaka ona jest?
start learning
What is she like?

You must sign in to write a comment