Słówka Gruba

 0    139 flashcards    magdalenagajewska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
estimate costs
start learning
oszacowanie kosztów
forecast sales
start learning
prognozować sprzedaż
do research
start learning
robić badania
collect information
start learning
zbierać informacje
consider options
start learning
rozważać opcje
arrange
start learning
aranżować
implement
start learning
zastosować
keep to
start learning
wprowadzić
rearrange
start learning
deorganizować
a schedule
start learning
harmonogram
various
start learning
różne
manageable
start learning
wykonalny
fixed
start learning
niezmienny
set in stone
start learning
skamieniały
accomodate
start learning
mieścić
refers
start learning
dotyczyć
unwieldy
start learning
niepraktyczny
enterpreneurs
start learning
biznesmen
learn your lesson
start learning
uczyć
succeed
start learning
odnieść sukces
set up
start learning
założyć biznes
comitment
start learning
zaangażowanie
revenue
start learning
przychód
make assumptions
start learning
zakładać coś
start-up
start learning
nowo powstała firma
valuable
start learning
cenne
assesment
start learning
ocena
solusions
start learning
rozwiązania
found
start learning
założyć
proof - dowód
start learning
Dowód - Dowód
demand
start learning
wymagania
varying
start learning
urozmaicać
lead
start learning
prowadzić
introduce
start learning
przedstawiać
spur-of-the-moment
start learning
pod wpływem impulsu
inaction
start learning
bezczynność
internship
start learning
praktyka/staż
venture capitalists
start learning
inwestor
stakeholdeder
start learning
udziałowiec
forecasts- prognozy
start learning
forecasts- Prognozy
coruage
start learning
odwaga
accurate
start learning
celny
claim
start learning
twierdzić
vital
start learning
ważny
turning point
start learning
punkt zwrotny
to second-guess
start learning
krytykować coś
issue
start learning
nakład
recently
start learning
ostatnio/niedawno
within
start learning
w ciągu
above
start learning
powyżej
perhaps
start learning
raczej
through
start learning
dzięki czemuś
although
start learning
aczkolwiek/chociaż
disscount
start learning
rabat
retailers
start learning
kupiec
bidding
start learning
licytacja
to know your worth
start learning
znać swoją wartość
scaterred around the world
start learning
porozrzucani po świecie
craft
start learning
fach w ręku
eager
start learning
chętny
shipment
start learning
dostawa
sizeable
start learning
duży/pokaźny
overcome
start learning
przezwyciężyć słabości
strenghts
start learning
słabości
gaps
start learning
słabe strony
brands
start learning
marki
launch
start learning
wypuścić/rozpoczynać
urugent
start learning
pilne
persauding
start learning
przekonywać do czegoś
available
start learning
dostępny
influence
start learning
mieć wpływ
endorsement
start learning
reklamowanie przez sławnych ludzi
attract attention
start learning
zwraca uwagę
mostly
start learning
w większości
tre
start learning
handel
low taxes
start learning
niskie podatki
good transport links
start learning
dobre połączenia komunikacyjne
skilled Staff
start learning
wykwalifikowana kadra
training courses
start learning
kursy przygotowujące
low interest rates
start learning
niskie stopy procentowe
high unemlpoyment
start learning
wysokie bezrobocie
cheap rents
start learning
tanie czynsze
a strong currency
start learning
silna waluta
a healthly economy
start learning
zdrowa gospodarka
goverment grants
start learning
dotacje rządowe
easy access to credit
start learning
łatwy dostęp do kredytu
exchange rate
start learning
kurs wymiany
inflation rate
start learning
inflacja
labour force
start learning
siła robocza
tax incentives
start learning
zachęty podatkowe
gross domestic product
start learning
PKB
unemlpoyment rate
start learning
stopa bezrobocia
foreign investment
start learning
zagraniczna inwestycja
balance of trade
start learning
równowaga handlu
value
start learning
wartość
increase
start learning
wzrost
borrowing money
start learning
pożyczanie pieniędzy
interest rate
start learning
oprocentowanie
encourage
start learning
zachęcać
approximately
start learning
w przybliżeniu
domestic
start learning
krajowy
labour
start learning
nakład pracy
market research
start learning
badanie rynku
market segment
start learning
segment rynku
market share
start learning
udziały na rynku
consumer behaviour - zachowanie konsumenta
start learning
zachowania konsumentów - zachowanie Konsumenta
consumer profile
start learning
profil konsumenta
consumer goods
start learning
dobra konsumpcyjne
product launch
start learning
wprowadzenie produktu
product lifecycle
start learning
cykl życia produktu
product range
start learning
zakres produktów
sales figures
start learning
dane dotyczące sprzedaży
sales targets
start learning
cele sprzedaży
advertising compaign
start learning
kampania reklamowa
advertising budget
start learning
budżet reklamowy
advertising agency
start learning
agencja reklamowa
gender
start learning
płeć
income level
start learning
poziom przychodów
adventage
start learning
korzyść
peak sales
start learning
szczyt sprzedaży
clinical trials
start learning
kliniczne testy
data
start learning
dane
brand stretching
start learning
rozszerzenie rynku
interior
start learning
wnętrze
wealthy
start learning
bogaty
to shift their Focus
start learning
zmieniać czyjeś poglądy
to announce
start learning
ogłaszać
double-digit sales growth
start learning
dwucyfrowy wzrost sprzedaży
lower-thei cities
start learning
miasta niższego rzędu
penetrate
start learning
przebijać się
saturated
start learning
nasycony
disposable income
start learning
jednorazowy wpływ
struggling
start learning
borykać się
foreign debt
start learning
zadłużenie zagraniczne
public expenditure
start learning
wydatki publiczne
recession- recesja
start learning
recession- recesja
subsidies
start learning
dotacje
trade deficyt
start learning
deficyt handlu
trade surplus
start learning
nadwyżka handlowa

You must sign in to write a comment