Słówka do Uli

 0    330 flashcards    wlaciuga
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

w celu, po to żeby
start learning
in order to

tak jakby (po tym spójniku pojawia się czas Past Simple)
start learning
as if/as though

but for

pod warunkiem że
start learning
provided that

biorąc pod uwagę
start learning
supposing

nawet jeśli
start learning
even if

chyba że/jeśli nie
start learning
unless / if... not

otherwise

pod warunkiem że
start learning
on condition that

w przypadku
start learning
in case of

pod warunkiem że
start learning
as long as

labour

dimension

prowadzić biznes
start learning
run a business

donate

century

imprezowy bywalec
start learning
party animal

require


najwidoczniej
start learning
apparently

steep

zoom

lonely

demand


accident

efekty uboczne
start learning
side effects

harmful

nieszkodliwy
start learning
harmless

affect

być uderzająco podobnym
start learning
bear a striking resemblance

certain

dosłownie
start learning
literally

pastime

through

wolontariat
start learning
volunteering

przygotowanie/spotkanie
start learning
arrangement

jednorazowy
start learning
one-off

prowadzić
start learning
lead

wspomnienie
start learning
fulfilment

korzystać
start learning
benefit

pochodnia/latarka
start learning
torch

pass away

involve

radzić sobie z
start learning
cope with

dziennikarz
start learning
journalist

w szczególności
start learning
particulary

panna młoda
start learning
bride

pan młody
start learning
groom


splash

bark

zniechęcać
start learning
discourage

carry

benefit

różny/różnorodny
start learning
various

wycieczka/wyprawa
start learning
excoursion


zdołać coś zrobić
start learning
manage to do something

oskarżyć kogoś
start learning
accuse somebody of doing sth


jedwabisty
start learning
silky

gently

shore

unosić się
start learning
float

carefree

wildly

przerażony
start learning
terrified

delight


gwałtowny/szorstki
start learning
sharp / rough

beat

posiadłość/własność
start learning
property / ownership

rozszerzać, rozbudować
start learning
extend

ukrywać coś
start learning
conceal

być z kimś spokrewnionym
start learning
be associated with

rozpoznawać
start learning
recognize

przyznać się
start learning
admit

call off

koniecznie
start learning
essential

przypuszczany/domniemany
start learning
supposed

nie mieć pieniędzy
start learning
be short of money

niechętnie
start learning
reluctantly

wealthy

decrease

due to

gamble

rozwiązać
start learning
resolve

okoliczności
start learning
circumstances

wzdrygnąć się
start learning
shudder

zapalenie płuc
start learning
pneumonia

marszczyć brwi
start learning
frown

mamrotać/wygłaszać
start learning
utter

ponury/przez zęby
start learning
grim

czuć ulgę
start learning
relieve

niespokojnie
start learning
unsettled

encounter

zadowolony
start learning
pleased

podstawowe pożywienie
start learning
staple food

powszechny
start learning
common

shape

instead off

goods


victim

próżność
start learning
vanity

widely

frequently

wychowywać
start learning
raise

zakładać
start learning
establish

większość
start learning
majority

mniejszość
start learning
minority

wykonywać obowiązki w szkole
start learning
curriculum

zapisać się
start learning
enroll

prace domowe
start learning
chores

dogłębne doświadczenie/wciągające
start learning
immersive

host

therefore

swap

be keen on

be fond of

interesować się czymś
start learning
be into something

urządzenie
start learning
device

ostrzeganie
start learning
caution

ryzyko/zagrożenie
start learning
hazard

appeal

uciąć sobie drzemkę
start learning
take a nap

odpowiedni
start learning
suitable

appreciate

rozsuwany (dach)
start learning
rectactable (roof)

swing

zawieszony
start learning
suspended

wyrok w zawieszeniu
start learning
suspended sentence

ostrich

w kształcie
start learning
shaped

soft

włożyć/wbić
start learning
stick

avoid

traktować kogoś
start learning
treat someone

bałaganiący
start learning
messy

refuse

zawstydzony
start learning
ashamed

przywrócić
start learning
restore

stosunek do kogoś
start learning
attitude

myć naczynia
start learning
do the dishes


task

gossip

mieć coś zrobić
start learning
be supposed to do

środowisko
start learning
environment

significantly

proszek do prania
start learning
washing powder

retain

czyściciel
start learning
poriffire

posiadanie
start learning
ovnership

rapid

wykorzystywać/maltretować
start learning
abuse

domniemany
start learning
alleged

schronisko
start learning
shelter

potoczyć się
start learning
unfold

period

występować
start learning
occur

benefits

flexible

zachęcać
start learning
encourage

nie ma sensu
start learning
there's no point +ing

sovereign

indigenous

wspominać
start learning
mention

remoteness
start learning
oddalenie/odosobnienie

najciekawszy fragment
start learning
highlights

stosunek/podejście/nastawienie
start learning
approach


along with

dense

zacięcie/pościg
start learning
persuid

niekwestionowany
start learning
undisputed

species

zapis/zestawienie
start learning
tally


hunt

zakończyć pracę
start learning
call it a day

przewyższyć
start learning
surpase

wskazówka
start learning
tip

nest

ruralpokonywać (drogę)
start learning
negotiate

hospitable

serdeczność
start learning
cordiality


wystarczyć dla wszystkich
start learning
go around

thicker

pretend

barely

prawie nigdy
start learning
hardly ever/scarcely ever

w żaden sposób
start learning
in no way

pod żadnym warunkiem
start learning
under no circumstances

neither/nor

until

p.ż warunek
start learning
on no account

pakiet/opakowanie/paczka
start learning
package

pogodzić się z kimś
start learning
make up with someone

pocieszyć
start learning
reassure

średnio/przeciętnie
start learning
average

być skierowanym na coś/do kogoś
start learning
be aimed at sth

speech

przynajmniej
start learning
at least

przekonywać
start learning
convince

znaczący/znaczny
start learning
significant / substantial

młodociany
start learning
juvenile

obrabować
start learning
mag

wspólnik w przestępstwie
start learning
accomplice

delinquent

flee

ująć przestępcę
start learning
apprehend

dziedziczny
start learning
hereditary

wychowywać
start learning
bring up

powściągliwy
start learning
undemonstrative

pohamowanie
start learning
restraint

bygone

powściągliwy
start learning
reserved

nie można sobie pozwolić
start learning
can not afford

surgeon

surgery

order

dziedzictwo
start learning
heritage

wypłwać/wychodzić/pojawiać się
start learning
emerge

zapewniać
start learning
provide

offspring

pozbyć się
start learning
get rid of

rozwiązanie
start learning
solution

podnoszenie ciężarów
start learning
weightlifting

wtrącać się
start learning
interfere

wraki statków
start learning
shipwrecks

poszukiwacz skarbów
start learning
treasure hunter

sink


dobro/zasiłek
start learning
welfare

demand

surowy/szorstki
start learning
harsh

utrzymanie
start learning
maintenance

załączyć
start learning
attach

odkryć/odsłonić
start learning
reveal

żyć po spartańsku
start learning
rath it

eventually

jasne jak słońce
start learning
as plain as a daylight

niespokojny
start learning
unsettle

z konieczności
start learning
out of necessity

wolny czas
start learning
leisure time

wprowadzić
start learning
usher

streszczenie
start learning
summary

wskazówka/porada
start learning
guidance

streścić
start learning
summarise


refuse

in order to

gain

przedstawić
start learning
introduce

research

spowodowany/spust
start learning
trigger

acquaintence

rozpoznać
start learning
recognize

biznesmen/przedsiębiorca
start learning
entrepreneur

zawiera/zakłada
start learning
involve

restore

pobudzony/skoncentrowany
start learning
alert

przedstawić się
start learning
introduce

assignments

Financial

osiągnąć
start learning
accomplish


zachowywać się
start learning
act

penalized

zadowolony
start learning
content

obwiniać kogoś za coś
start learning
blame somebody doing sth

well-off

hunt


suffer

urgent

wgląd w coś
start learning
insight into something

świadom czegoś
start learning
aware of something

zagrożenie
start learning
threat

prawdopodobieństwo
start learning
likely hood

odżywianie
start learning
nutrition

niedożywienie
start learning
malnutrition

taśma produkcyjna
start learning
conveyor belt

gathered

szczególny/określony
start learning
particular

schemat/ plan
start learning
scheme / plan

established

najnudniejsze
start learning
dullest

worthy

rura/fajka
start learning
pipe

rośliny/uprawy
start learning
plants / crops

cardboard

pokrywa/wieczko
start learning
lid

corn

wheat

dźgnąć nożem
start learning
stab

despite

in spite of

skala wykres statystyki/stawka
start learning
rate

twardy/ciężki
start learning
tough

demand

przyzwyczajenie
start learning
habit

manage

cure

twierdzić
start learning
claim


szopa/stajnia
start learning
shed / stable

plumber

doradca/konsultant
start learning
council

knock down

reject

permission

kara pieniężna
start learning
fine

concern

zmienić zdanie
start learning
change your mind

zdenerwowany/zmartwiony
start learning
upset

instead

wspołczujący
start learning
sympathetic

czesne (opłaty)
start learning
tuition (fees)

radzić sobie z czymś
start learning
cope with


improvement

udogodnienia
start learning
facilities

dopóki/aż do/dopóki nie
start learning
until


You must sign in to write a comment