Słówka do nauczenia 3

 0    34 flashcards    ironz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dispose
A port authority may not dispose of any federal real property that it manages.
start learning
rozporządzać, dysponować
Władze portu nie mogą pozbyć się wszelkich związkowych nieruchomości, którymi zarządza.
dump
Sid and Marie had a fight, so he dumped her and began seeing me.
start learning
porzucić, wyrzucić, zostawić, pozbyć się
Mieli bójkę więc zostawił ją i zaczął spotykać się ze mną.
embarrasse
That situation has embarrassed him a lot.
start learning
wprawiać w zakłopotanie; żenować; zażenować, stawaić w trudnym położeniu
unnerve
And now he's here today to unnerve me
start learning
odbierać (komuś) odwagę; odbierać (komuś) hart ducha; załamywać (kogoś); wytrącać z równowagi
A dzisiaj jest tutaj by mnie wnerwić
bench
The viewer sits on a bench watching two screens on opposite walls.
start learning
ławka
Widz siedzi na ławce oglądając dwa ekrany na przeciwnych scianach
anxiety
to score high on measures of depression and anxiety than women with normal or high cholesterol.
start learning
niepokój, trwoga, obawa
assemble
U. S army assembled a parachute regiment to jump behind enemy lines
start learning
montować, zbierać, gromadzić, składać
liberation
They fought for the liberation of Poland
start learning
wyzwolenie, oswobodzenie
somewhat
He laughed at my somewhat lame joke.
start learning
nieco, trochę, lekko
Śmiał się na mój nieco kiepski/marny dowcip
hand
Finally, the card processed and he handed me the charge slip to sign.
start learning
wręczać
W końcu karta przeszła i wręczył mi wydruk transakcji do podpisania.
inadvertently
I inadvertently shut my eyes
start learning
niechcący, nieumyślnie, w sposób niezamierzony
Niechcący zamknąłem oczy
hideous
I've got this hideous photo badge for the rest of my time at this firm.
start learning
okropny, wstrętny
Mam tą okropną plakietkę do konca w tej firmie
parched
So I was parched when I left work today.
start learning
odwodniony
Więc byłem odwodniony kiedy opuszczałem dzis pracę
suppose
I suppose it will allow the true me to come out perhaps more,
start learning
sądzić
Sądzę ze to pozwoli być może bardziej ujawnić się prawdziwemu ja
squeeze out
things that have got squeezed out from life
start learning
wypchnąć, wycisnąć, pominąć
Rzeczy które zostały wypchnięte(z zycia)
to depart
We were due to depart at 18:00 but the train did not leave Preston until 19:30.
start learning
wyjechać, odjechać
drain
Drain that cabbage before you put it into the bowl.
start learning
wysączyć, osuszyć
Osusz kapustę przez włożeniem jej do miski
effusive
You are not too much effusive
start learning
wylewny
Nie jesteś zbyt wylewny
garrulous, talkative
What a garrulous old man! Does he ever stop talking?
start learning
rozmowny
Seduction
The Rules of Seduction
start learning
uwodzenie
Zasady uwodzenia
intercept
Hacker tried intercept and delete my email.
start learning
podsłuchiwać (rozmowe tel) przechwytywać(emaila)
abolish
Several states have attempted but failed to abolish the law.
start learning
znieść, obalić
genuinely
start learning
autentycznie, prawdziwie
commitment
Too much of a commitment?
start learning
zaangażowanie, zobowiązanie
Zbyt dużo zaangażowania?
spoil
Milk spoils if not refrigerated.
start learning
psuć, ograbić
Mleko zepsuje się jeśli nie będzie w lodówce
menace
Faith school menace
start learning
zagrażać, grozić
curiosity
The cat was killed by curiosity
start learning
ciekawość
Kot zginął przez ciekawość
diversity
Cultural, religious and linguistic diversity
start learning
różnorodność
Różnorodność kulturowa, religijna i językowa
insult
Don't insult me! You aren't better than me.
start learning
obrażać, znieważać
credibility
Credibility does mean to be worthy faith
start learning
wiarygodność
Wiarygodność znaczy być godnym wiary
sort
sort order
start learning
sortować
porządek sortowania
stubborn
This kid is so stubborn.
start learning
uparty, zacięty
genuine
The school's philosophy is clearly producing a genuine affection and understanding.
start learning
autentyczny, prawdziy
Szkolna filozofia klarownie tworzy prawdziwe uczucie i zrozumienie.
carry on
Carry on with your game. I'll wait until you're finished.
start learning
dalej, kontynuować
Kontynuuj grę, będę czekał aż skończysz

You must sign in to write a comment