słówka angielskie 1-100

 0    100 flashcards    woodwormofficial
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
name
What's your name, please?
start learning
imię
jak się pan nazywa?
very
Thank you very much.
start learning
bardzo
Dziękuję bardzo.
to
I want to go to London.
start learning
do / na
Chcę pojechać do Londynu.
through
start learning
przez coś
and
I want some bread and water.
start learning
i
Chcę chleb i wodę.
just
start learning
tylko, właśnie
a
start learning
gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej zaczynający się od spółgłoski nie jest bliżej znany
form
start learning
forma, formować
in
There are a lot of interesting events in the city centre.
start learning
w
W centrum miasta jest wiele ciekawych wydarzeń.
sentence
start learning
zdanie
is
start learning
jest
it
It is very interesting.
start learning
ono
To jest bardzo interesujące.
great
start learning
ogromny / wielki / świetnie
think
start learning
myśleć
you
Who are you?
start learning
ci / tobie
Kim jesteś?
say
I want to say something to you in private.
start learning
powiedzieć
Chcę Ci coś powiedzieć na osobności.
that
Do you know that I like you?
start learning
tamten / że
Czy wiesz, że Cię lubię?
help
start learning
pomoc
he
Who is he?
start learning
on
Kim on jest?
low
start learning
niski
was
start learning
było
line
The line is engaged.
start learning
kolejka
Linia jest zajęta.
for
This is for you, honey.
start learning
przez
To dla ciebie, kochanie.
differ
start learning
różnić się
on
There's a lamp on the table.
start learning
na
Na biurku jest lampa.
turn
start learning
skręcić / obrócić
are
start learning
cause
start learning
przyczyna / powód
with
He went to church with his girlfriend.
start learning
z
Poszedł do kościoła ze swoją dziewczyną.
much
start learning
wiele
as
She lived in the country as a child.
start learning
jako
Mieszkała w tym kraju jako dziecko.
mean
start learning
oznaczać
i
start learning
ja
before
I always run before breakfast.
start learning
przed / zanim
Zawsze biegam przed śniadaniem.
his
This is his wife.
start learning
jego
To jest jego żona.
move
start learning
ruch
they
They are our friends.
start learning
one
Oni są naszymi przyjaciółmi.
right
It's on the right.
start learning
właściwe, słusznie
Jest z prawej.
be
It's nice to be here.
start learning
być
Miło tu być.
boy
Bartek is a nice boy.
start learning
Chłopiec
Bartek to miły chłopak.
at
start learning
w
old
start learning
stary(a)
one
I've got one day to finish this assignment.
start learning
pewien
Mam jeden dzień żeby skończyć to zadanie.
too
too brutal
start learning
zbyt / zbytnio
zbyt brutalny
have
I don't have any money.
start learning
mieć
Nie mam żadnych pieniędzy.
same
start learning
podobnie
this
Who is this woman?
start learning
ten
Kim jest ta kobieta?
tell
I tell you, you will like it.
start learning
mówić komuś
Mówię Ci, spodoba Ci się.
from
I come from Poland.
start learning
od / z (skądś - miejsce)
Pochodzę z Polski.
does
start learning
robić 1os. l.p. w Present Simple
or
Turn the tap off or there'll be water everywhere.
start learning
lub
Zakręć kurek, albo wszędzie będzie woda.
set
start learning
zestaw
had
start learning
miał
three
free three
start learning
trzy
wolne trzy
by
start learning
przez np. zrobiony
want
I want
start learning
chcieć
(ja) chcę
hot
start learning
1. pikantny 2. gorący
air
I’m going outside for some fresh air.
start learning
powietrze
Idę na zewnątrz zaczerpnąć świeżego powietrza.
word
start learning
słowo
well
start learning
dobrze
but
I called him but he wasn’t at home.
start learning
ale
Zadzwoniłem do niego, ale nie było go w domu.
also
You should also visit the cathedral.
start learning
również
Powinieneś również zwiedzić katedrę.
what
What is the capital of New Zealand?
start learning
co
Jaka jest stolica Nowej Zelandii?
play
start learning
grać
some
start learning
jakiś / jakieś
small
start learning
mały
we
We are hungry.
start learning
my
Jesteśmy głodni.
end
start learning
zakończenie
can
Can you help me?
start learning
móc
Możesz mi pomóc?
put
start learning
kłaść
out
start learning
na zewnątrz
home
My house is big.
start learning
dom (rodzinny)
Mój dom jest duży.
other
start learning
inny
read
start learning
czytać
were
start learning
były
hand
Jane handed me the wedding invitation.
start learning
dłoń
Jane wręczyła mi zaproszenie na ślub.
all
That’s all she said.
start learning
wszyscy / wszystkie
To wszystko, co powiedziała.
port
The ship came into port after months of sailing.
start learning
port
Statek wszedł do portu po miesiącach żeglowania.
there
OK, let's meet there.
start learning
tam
OK, spotkajmy się tam.
large
start learning
wielki
when
When are we going to meet?
start learning
kiedy
Kiedy znowu się spotkamy?
spell
start learning
zaklęcie / literować
up
start learning
u góry / w górę
add
start learning
dodać
use
Our program is easy to use.
start learning
używać
Nasz program jest łatwy do używania.
even
It has everything, even a tennis court.
start learning
nawet
Tam jest wszystko, nawet kort tenisowy.
your
Your passport, please
start learning
wasz
Pański paszport, poproszę
land
jurneys on land
start learning
ląd
podóż lądem
how
How are you going to do that?
start learning
jak
Jak zamierzasz to zrobić?
here
Let’s stop here.
start learning
tu
Zatrzymajmy się tutaj.
said
start learning
powiedział
must
I must buy a ticket.
start learning
musieć
Muszę kupić bilet.
an
start learning
gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej zaczynający się od samogłoski nie jest bliżej znany
big
This city is so big.
start learning
duży
To miasto jest takie duże.
each
start learning
każdy
high
start learning
wysoki
she
She is my sister.
start learning
ona
Ona jest moją siostrą.
such
start learning
taki
which
Which book would you like to read?
start learning
który / która / które
Którą książkę chciałbyś przeczytać?
follow
start learning
śledzić

You must sign in to write a comment