Słówka angielski unit 5

 0    65 flashcards    Ivi
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Dopuszczalny, do przyjęcia
start learning
acceptable
Reklama
start learning
advertising
Ogłoszenie
start learning
announcement
Ubiegać się
start learning
apply
Doceniać
start learning
appreciate
Przesłuchanie, przesłuchiwać
start learning
audition
Piekarz
start learning
baker
Okazja (dobra cena)
start learning
bargain
Należeć
start learning
belong
Wiadro
start learning
bucket
Grajek uliczny
start learning
busker
Rzeźnik
start learning
butcher
Gwiazda, znana osoba
start learning
celebrity
Apteka
start learning
chemist
Skarga
start learning
Complaint
Klient
start learning
customer
Zależeć
start learning
depend
Odkryć
start learning
discover
Majsterkowanie
start learning
DIY
Załączyć
start learning
enclose
Agent nieruchomości
start learning
estate agent
Dokładny
start learning
exact
Wymienić, zamienić się
start learning
exchange
Doświadczenie
start learning
experience
Wiernie
start learning
faithfully
Sławny
start learning
famous
Wadliwy
start learning
faulty
Dowiedzieć się
start learning
find out
Centrum ogrodnicze
start learning
garden centre
Oddać
start learning
give back
Towary, dobra
start learning
goods
Wdzięczny
start learning
grateful
Sklep warzywny
start learning
greengrocer
Zgadywać
start learning
guess
Zdarzyć się
start learning
happen
Wynaleźć
start learning
invent
Jubiler
start learning
jeweller
Biżuteria
start learning
jewellery
Kiosk z gazetami
start learning
newsagent
Sad
start learning
orchard
Struś
start learning
ostrich
Posiadać
start learning
own
Orzech pekanowy
start learning
pecan
Odtwórca, wykonawca, artysta
start learning
performer
Udowodnić
start learning
prove
Kupić
start learning
purchase
Paragon
start learning
receipt
Zwrot pieniędzy, zwracać pieniądze
start learning
refund
Naprawiać
start learning
repair
Powtarzać
start learning
repeat
Odpowiedzieć
start learning
reply
Zwracać (do sklepu)
start learning
return
Pierścionek, obrączka
start learning
ring
Podrapany
start learning
scratched
Dzielić się
start learning
share
Miejsce
start learning
site
Zauważyć
start learning
spot
Sklep papierniczy
start learning
stationer
Sklep
start learning
store
Uczestniczyć
start learning
take part
Przymierzyć
start learning
try on
Miejsce (spotkania, wydarzenia)
start learning
venue
Nosić
start learning
wear
Windsurfing
start learning
windsurfing
Suwak
start learning
zip

You must sign in to write a comment