słówka A cz.1

 0    51 flashcards    monikawolska26
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przyjmować
start learning
accept
zgadzać się
start learning
accede
uczelnia wyższa
start learning
academy
akademicki, wykłaowca
start learning
academic
fatalny, bezdenny
start learning
abysmal
obrażać, nadużywać
start learning
abuse
niezrozumiały, zawiy
start learning
abstruse
streszczać, podsumować
start learning
abstract
pochłaniać
start learning
absorb
rzeczywiście | koniecznie | rzeczywiście
start learning
absolutely
absolutny; bezwzględny
start learning
absolute
usunąć
start learning
absent oneself
nieobecny
start learning
absent
brak, nieobecność
start learning
absence
za granicą
start learning
abroad
skrócić
start learning
abridge
przede wszystkim
start learning
above all
o | około
start learning
above
odnośnie | o | wokół; dookoła; około
start learning
about
poroniony | nieudany
start learning
abortive
domostwo | siedziba
start learning
abode
zdolny
start learning
able
wyrzekać
start learning
abjure
trwały
start learning
abiding
trwać | rezydować | pozostawać
start learning
abide
błąd; pomyłka
start learning
aberration
skrócić
start learning
abbreviate
opuścić
start learning
abandon
wypadek
start learning
accident
przypadkowy
start learning
accidental
zakwaterowanie
start learning
accommodation
dostosować | zakwaterować się
start learning
accommodate
towarzyszyć; odprowadzać
start learning
accompany
osiągać; uzyskać | urzeczywistniać; zrealizować | wykonać; spełnić
start learning
accomplish
spełniony | doświadczony
start learning
accomplished
wykonanie; spełnienie
start learning
accomplishment
zgoda
start learning
accord
według | zgodnie z
start learning
according to
stosownie do; przeto; więc; zatem
start learning
accordingly
akordeon
start learning
accordion
rachunek | konto
start learning
account
wyjaśniać | rozliczać | opiewać na sumę
start learning
account for
akredytować | przyznawać
start learning
accredit
rosnąć; róść | zwiększyć się
start learning
accrue
nagromadzenie | zbiór
start learning
accumulation
dokładny; precyzyjny
start learning
accurate
przyzwyczajać się
start learning
accustom to
ostry | zgryźliwy | cierpki
start learning
acerbic
boleć; dolegać
start learning
ache
osiągalny
start learning
achievable
osiągać; uzyskać | urzeczywistniać; zrealizować | robić; czynić | wykonać; spełnić
start learning
achieve

You must sign in to write a comment