Słówka 4 część trzecia, czasowniki

 0    39 flashcards    kamilaleciejewska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
odgrywać
Odegram dla Ciebie tę scenę
start learning
act out
I will act this sceene out for you
wychowywać
Ciężko wychować dziecko
start learning
bring up
It is hard to bring up a child
składać się z
Ta lekcja składa się z dwóch części
start learning
consist of
This lesson consists of two parts
rozbudowywać
Ciągle rozbudowywują centrum
start learning
do up
They keep doing up the centre
uciec z
Muszę uciec z miasta na Euro
start learning
get away from
I have to get away from the city for Euro
zostać potrąconym, przejechanym
Uważaj! Nie daj się rozjechać
start learning
get run over
Watch out! Don't get run over
poddać się
Poddaje się, nie mogę dłużej kłamać
start learning
give in
I give up, I cant lie any more
rozdać coś, oddać coś
Rozdałam wszystkie stare ubrania
start learning
give something away
I gave all my old clothes away
wybuchnąć
Bomba wybuchła na stacji metra
start learning
go off
The bomb went off in the subway station
kontynuować
Mów dalej proszę
start learning
go on
Please, go on
dorosnąć
Niektórzy ludzie nigdy nie dorosną
start learning
grow up
Some people will never grow up
trzymać się czegoś
Trzymaj się mojej ręki
start learning
hold on to
Hold on to my hand
podtrzymywać
Nie chce podtrzymywać dłużej rodzinnych tradycji
start learning
keep up
I don't want to keep up my family's traditions anymore
opiekować się
Potrafię zaopiekować się sobą
start learning
look after
I can look after myself
zmyślić
Zmyśliłaś tę historię
start learning
make up
You have made this story up
wprowadzić się
Kiedy masz zamiar się wprowadzić?
start learning
move in
When are you going to move in?
rozebrać budynek
Zaczęli rozbierać stare kino
start learning
pull down a building
They have started pulling down the old cinema
przypisywać coś czemuś, zwalić odpowiedzialność za coś
Zwalmy to na dział marketingu
start learning
put something down to something
Lets put this down to the marketing depratment
stawiać, wznosić budynek
Wznoszą ten budynek już rok
start learning
put up a building
They have been putting this building up for a year
oszczędzać na coś
Oszczędzam każdy grosz na wakację
start learning
save up for
I'm saving up every penny for my holidays
zadomowić się
Zadomowiłaś się już w nowej firmie?
start learning
settle in
Have you already settled in your new company?
wyruszyć, wystartować
Wystartowali z nową kampanią reklamową
start learning
take off
They have taken off with a new advertising campaign
mieć miejsce
Co tutaj miało miejsce?
start learning
take place
What has taken place here?
znosić się, zetrzeć się
Moje perfumy już dawno zwietrzały
start learning
wear off
My perfume wore off a long time ago
wyburzyć
Mają zamiar wyburzyć stare kino
start learning
demolish
They are going to demolish the old cinema
śmiecić na ulicy
Nienawidzę ludzi którzy śmiecą
start learning
drop litter
I hate people who drop litter
mieć wpływ na
Nie mam na to żadnego wpływu
start learning
have an effect on
I dont have any effect on this
nakładać grzywnę
Nałożyli grzywnę na moich hałaśliwych sąsiadów
start learning
impose a fine
They have imposed a fine on my noisy neighbours
wymiatać ulice
Muszę wymiatać ulice przez 200 godzin
start learning
sweep the streets
I have to sweep the streets for 200 hours
na paluszkach
Poszłam na paluszkach do lodówki
start learning
at your fingertips
I went at my fingertips to the fridge
według Warszawskich standardów
Jest za mało chamska według warszawskich standardów
start learning
by Warsaw standards
She isn't mean enough by Warsaw standards
zabałaganiony
Twój pokój jest totalnie zabałaganiony
start learning
in a mess
Your room is in a total mess
w pośpiechu
Przepraszam, śpieszę się
start learning
in a rush
Sorry, I'm in a rush
z pochodzenia
Ta potrawa jest polska z pochodzenia
start learning
in origin
This dish is Polish in origin
na twoim progu
Coś leży na twoim progu
start learning
on your doorstep
Something is lying on your doorstep
na budżecie
Żyję na bardzo małym budżecie
start learning
on a budget
I live on a very small budget
poza kontrolą
Twój komputer jest poza kontrolą
start learning
out of control
Your computer is out of control
pod kontrolą
Wszystko jest pod kontrolą
start learning
under control
Everything is out of control
w dużej mierze
Jestem w dużym stopniu zirytowana
start learning
to a large extent
I am to a large extent annoyed

You must sign in to write a comment