Słówka 3 część trzecia, czasowniki

 0    42 flashcards    kamilaleciejewska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
złapać czyjąś uwagę
Czym złapać jego uwagę?
start learning
catch somebody's attention
How to catch his attention?
starać się
Musisz się postarać tym razem
start learning
do your best
You must do your best this time
odrabiać pracę domową
Odrobiłeś już pracę domową?
start learning
do your homework
Have you already done your homework?
robić z czegoś kurs
Robisz kurs z hiszpańskiego?
start learning
do a course in something
Are you doing a course in Spanish?
pisać test
Bądź cicho, próbuję pisać test!
start learning
do a test
Be quiet, I'm trying to do a test!
przystępować do testu
Jutro przystępuję do ważnego testu
start learning
take a test
I'm taking an important test tomorrow
przeprowadzać eksperyment
Musimy przeprowadzić eksperyment na ludziach
start learning
do an experiment
We have to do this experiment on humans
robić projekt
Jestem dobry w pracy nad projektami
start learning
do project work
I'm good at doing project work
robić badania
Przeprowadzamy badania od ponad roku
start learning
do research
We have been doing research for over a year
zyskać zaufanie
Jak mam zyskać jej zaufanie?
start learning
gain confidence
How can I gain her confidence?
wpaść w tarapaty
Wpadłem w niezłe tarapaty
start learning
get into trouble
I have got into some trouble
dać prezentację
Daję jutro prezentację przed całą komisją
start learning
give a presentation
I'm giving a presentation in front of the entire comission
mieć okazję
Miał już wiele okazji by nas okraść
start learning
have an opportunity
He has had many opportunities to rob us
zrobić bałagan
Kto tak nabałaganił?
start learning
make a mess
Who has made this mess?
hałasować
Dobra, teraz wszyscy robią hałas!
start learning
make a noise
Ok, now everybody make some noise!
próbować, robić podejście
Zrobiłeś swoje ostatnie podejście
start learning
make an attempt
You have made your last attempt
robić postępy
Przestaliście robić postępy
start learning
make progress
You have stopped making progress
zapłacić za wstęp
Możesz zapłacić za mój wstęp?
start learning
pay your way
Can you pay my way?
prowadzić firmę
Ciężko prowadzić własny biznes
start learning
run a business
It is hard to run your own business
korzystać z technologii
Korzystamy z najnowszych technologii
start learning
use technology
We are using the latest technology
winić kogoś za coś
Nie możesz go winić za przegraną
start learning
blame somebody for something
You cant blame him for loosing
wysadzić w powietrze
Budynek sejmu wysadzono w powietrze
start learning
blow up
The building of the Parlament has been blown up
rozbudować
Rozbudowywują gwałtownie swoją firmę
start learning
build up
They are rapidly building up their business
nadgonić zaległości
Muszę nadgonić zaległości na tym kursie
start learning
catch up on
I have to catch up on my coursework
radzić sobie z czymś
Nie radzę sobie z głupimi ludzmi
start learning
cope with
I cant cope with stupid people
rozrysować
Mam Ci to rozrysować?
start learning
draw up
Shall I draw it up for you?
przebić się
Nigdy nie przebijemy się przez te słówka
start learning
get through
We will never get through this vocabulary
nalegać na
Ona cały czas nalega na kupno samochodu
start learning
insist on
She keeps insisting on buying a car
wyglądać czegoś
Wyglądam twojej odpowiedzi
start learning
look forward to
I am looking forward to hearing from you
sprzeciwiać się
Muszę się sprzeciwić temu pomysłowi
start learning
object to
I must object to this idea
chronić przed
start learning
prevent from
This jacket will not prevent you from getting wet
odpychać, obrzydzić
Draniu, obrzydziłeś mi jedzenie!
start learning
put somebody off
You bastard, you have put me off my food!
założyć firmę
Myślę o założeniu firmy
start learning
set up a business
I'm thinking about setting up a business
oprowadzić
Może oprowadzę Cię po domu?
start learning
show through
Shall I show you through the house?
zapisać się na
Ja się na to piszę!
start learning
sign somebody up for
Sign me up for this!
wypisać się
Możecie mnie z tego wykluczyć
start learning
sign somebody out of
Sign me out of this one
spławiać kogoś, dopiec komuś
Jak mnie znowu zaczepi to mu powiem co o tym sądzę
start learning
tell somebody off
If he bothers me again I will tell him off
sądzić, uważać
Co sądzisz o moim nowym współlokatorze?
start learning
think of
What do you think of my new flatmate?
odrzucić, zrezygnować
Złożyłam u nich CV ale je odrzucili
start learning
turn something down
I applied my CV but they turned me down
w swoim własnym tępie
Proszę pracować w swoim tępie
start learning
at you own pace
Please work at your own pace
na pamięć
Proszę nauczyć się wiersza na pamięć
start learning
by heart
Please, learn the poem by heart
w pojedynkę
Czy radzisz sobie sama?
start learning
on your own
Are you on your own?

You must sign in to write a comment