Słowka 226-300

 0    75 flashcards    serdelm
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

pamięć stała
start learning
read-only memory

przetwarzanie danych na bieżąco, w czasie rzeczywistym
start learning
real time processing

uaktualnianie stanu w czasie rzeczywistym
start learning
real-time status update

ciąg odniesienia, łańcuch odniesienia
start learning
reference string

poziom niezawodności
start learning
reliability rating

zdalne wprowadzanie prac
start learning
remote job entry RJE

wymienny nośnik danych
start learning
removable storage medium

rendering, generowanie grafiki, pokrywanie, wizualizacja
start learning
rendering

specyfikacja wymagań
start learning
requirements specification

program rezydujący (w pamięci)
start learning
resident routine

współdzielenie zasobów, współużytkowanie zasobów
start learning
resource sharing

zapis z powrotem do poziomu odniesienia
start learning
return-to-reference recording

kontrpenetracja, penetracja w drugą stronę (tropienie krakera przez próbę włamania się na kolejne serwery poczynając od tego, na który się włamał - znalezione słabe punkty wyznaczą drogę prowadzącą do sprawcy)
start learning
reverse cracking

katalog główny, katalog systemowy, katalog podstawowy
start learning
root directory

optymalizacja algorytmowa
start learning
rule-based optimization

mający miejsce podczas wykonania, wykonawczy
start learning
run-time

kanał drugorzędny; kanał pomocniczy, kanał dodatkowy
start learning
secondary channel

wada w zabezpieczeniach, wadliwe zabezpieczenie
start learning
security flaw

pamięć o dostępie sekwencyjnym
start learning
sequential-access store

szeregowa transmisja danych
start learning
serial data transmission

usługodawca; operator usług
start learning
service provider

udostępniana drukarka, drukarka
start learning
shared printer

prosty protokół monitorowania bramek, protokół SGMP
start learning
Simple Gateway Monitoring Protocol SGMP

transmisja równoczesna
start learning
simultaneous transmission

proces podrzędny, proces podporządkowany
start learning
slave process

kopia nietrwała (np. na ekranie), kopia kodowa
start learning
soft copy

biblioteka elektroniczna
start learning
softcopy library

komputer specjalizowany
start learning
special-purpose computer

arkusz kalkulacyjny, arkusz
start learning
spreadsheet

opcje uruchomienia
start learning
startup options

pojemność pamięci
start learning
storage capacity, store capacity

porównywanie tekstów, porównywanie ciągów tekstowych
start learning
string comparison

pakiet programów
start learning
suite of programs

nadprzewodnictwo
start learning
superconductivity

układ pomocniczy
start learning
support chip

język przetwarzania symboli
start learning
symbol-manipulating language

symetryczna dwuprocesowość
start learning
symmetric dual processing

zakleszczenie systemu
start learning
system deadlock

niezawodność systemu
start learning
system reliability

znacznik, cecha, wyróżnik 2. bit zgodności, znacznik, oznaczać, znakować
start learning
tag

zarządzanie zadaniami
start learning
task management

tautologia, prawda logiczna
start learning
tautology

systematyka, klasyfikacja
start learning
taxonomy

żądanie znacznika czasu, żądanie datownika
start learning
timestamp request

przerzutnik, klucz, przełączyć (włączyć lub wyłączyć)
start learning
toggle

etykietki narzędzi
start learning
tool tips

programowanie zstępujące
start learning
top-down programming

wykrywanie i usuwanie usterek, rozwiązywanie problemów
start learning
troubleshooting

stacja godna zaufania, węzeł godny zaufania
start learning
trusted host

pakiet niepotwierdzony
start learning
unacknowledged packet

bezobsługowe tworzenie kopii zapasowej
start learning
unattended backup

zagrożenie bezpieczeństwa przez dostęp nieautoryzowany
start learning
unauthorized security threat

niezaprzeczalny podpis cyfrowy
start learning
undeniable signature

rozszyfrować, odszyfrować
start learning
unscramble

niedostępny, nieobsługiwany
start learning
unsupported

wyzwalacz aktualizacji
start learning
update trigger

możliwość rozbudowy, możliwości uaktualniania
start learning
upgradeability

uwierzytelnianie użytkownika
start learning
user authentication

oprogramowanie usługowe
start learning
utilities

pakiet atestacyjny
start learning
validation suite

rozkaz wektorowy
start learning
vector-based instruction

rozdzielczość pionowa
start learning
vertical resolution

maszyna ofiarna (łatwy łup dla włamywaczy sieciowych, mający zmylić ich czujność)
start learning
victim machine

wyjściowe urządzenie optyczne
start learning
visual output

system rozpoznawania mowy
start learning
voice recognition system

segment wolumenu
start learning
volume segment

analiza słabych punktów
start learning
vulnerability analysis

ostrzegawcze komunikaty diagnostyczne
start learning
warning diagnostics

sygnalizator; układ alarmowy; program alarmowy; pakiet kontroli połączenia
start learning
watchdog

publikować w Internecie, publikować kanał informacyjny
start learning
webcast

administrator WWW, majster WWW, administrator serwera WWW
start learning
webmaster

urządzenie do podsłuchu łączy
start learning
wiretap

koncentrator zespołu
start learning
workgroup hub

konfiguracja sprzętowa stacji roboczej
start learning
workstation hardware configuration

format postać rozkazu bezadresowego, format rozkazu bezadresowego
start learning
zero-address instruction


You must sign in to write a comment