słowka 1/2unit + skróty:)

 0    126 flashcards    annalojczyk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sztuki
start learning
pieces (pcs)
przekaz pocztowy
start learning
postal order (P.O)
płatne przy odbiorze
start learning
pay on delivery (p.o.d)
Proszę odwrócić
start learning
Please turn over (P.T.O)
pilny
start learning
urgent (urgt)
gwarantowany
start learning
warranted (w/d)
bez odsetek
start learning
ex interest (x/i)
kontener w pełni załadowany
start learning
full container load (FCL)
logistyka firm trzecich
start learning
third-party logistics (3PL)
ciężarówka (o dużej ładowności)
start learning
heavy goods vehicle (HGV)
centrum dystrybucji
start learning
distribution center (DC)
kontener do połowy załadowany
start learning
less then container load (LCL)
elektroniczna wymiana danych
start learning
electronic data interchange (EDI)
usługi dodatkowe
start learning
value edit service (VAS)
identyfikacja radiowa
start learning
radio frequency identification (RFID)
międzynarodowa organizacja standardów
start learning
international standards organization (ISO)
światowy system lokalizacji nawigacji
start learning
global positioning system (GPS)
na konto
start learning
on account (Q/Q = O/Q)
zaakceptowany
start learning
accepted (acc)
za okazaniem
start learning
after sight (a.s)
do rąk własnych
start learning
attention=care of (attn=c/o)
zgłoszenie celne
start learning
Bill of entry (B/E)
świadectwo zdrowia
start learning
bill of healthy (B/H)
płatność przed dostawą
start learning
cash before delivery (CBD)
opłata celna
start learning
customs charge (C.C)
certyfikat
start learning
certificate (cerf)
czek
start learning
cheque (chq)
polisa ubezpieczeniowa
start learning
certificate of insurance (C/I)
świadectwo pochodzenia
start learning
certificate of origin (C/O)
wolne od opłat
start learning
free of charge (f.o.c.)
wolne od podatku
start learning
free of tax (f.o.t)
ważne aż do odwołania
start learning
good till cancelled (g.t.c)
zawarty
start learning
included (incl)
pełnomocnictwo
start learning
letter of authority (L/A)
wyprodukowane
start learning
manufactoring (manuf)
faktura
start learning
invoice (inv)
prowizja
start learning
prowizja in English
commission
Zamówienie
start learning
procurement
magazyn
start learning
storage
kontrola zapasów
start learning
stock control
konserwacja
start learning
maintenance
stan magazynowy
start learning
storage of inventory
nabywanie/Zakup
start learning
purchasing
wsparcie
start learning
support
przewoźnik
start learning
carrier
spedytor
start learning
freight forwarder
dostawca
start learning
supplier
przewoźnik drogowy
start learning
haulier
kurier
start learning
courier
odbiorca
start learning
consignee
do oszacowania
start learning
to estimate
współpracować
start learning
cooperate/to liaise with
kontrolować/sprawdzać
start learning
supervise/ check
instruować / pociąg
start learning
instruct/train
upewnić / zapewniać
start learning
make sure/ ensure
dostarczać
start learning
supply/provide
być odpowiedzialnym za
start learning
be responsible for
zagraniczne firmy
start learning
foreign companies
dwu cyfrowy
start learning
duble - digit
wzrost/przyrost
start learning
increased
dynamicznie rozwijającym się sektorze
start learning
booming industry
porty morskie
start learning
sea harbours
Przepraszać za
start learning
apologise for
radzić sobie
start learning
dealing
pobierać
start learning
deducted
wysyłać
start learning
despatching
powstrzymać od
start learning
deter
Dalsza zwłoka
start learning
further delay
wydanie np. magazynu
start learning
issue
sprawa
start learning
matter
zagubiony
start learning
lost/mislaid
być zmuszony do czegoś
start learning
obliged
mijać (np. 3m-ce minęło)
start learning
possed (eg. 3m-ce passed)
obiecana dostawa
start learning
promised delivery
zwrot pieniędzy
start learning
refund
żałować za opóźnienie
start learning
regret the delay
odpowiedz
start learning
reply
komplet
start learning
set
pewny
start learning
confident
dogodność
start learning
convenience
uprawniony
start learning
eligible
przeladunek
start learning
transshipment
drobnica
start learning
break-bulk
przepakowywanie
start learning
cross-docking
odbieranie zamówienia
start learning
order picking
logistyka zwrotna
start learning
reverse logistics
śledzenie przesyłki
start learning
tracking and tracing
magazynowanie
start learning
warehousing
odbieranie towaru
start learning
collection
doświadczenie
start learning
experience
funkcjonalny
start learning
featured
wymagania
start learning
needs
polecić
start learning
recommend
przystosowany
start learning
siutable
wartość
start learning
value
darmowa kopia
start learning
free/complimentary copy
przetestowany
start learning
extensively trialled
przychylna odpowiedź
start learning
favorable response
dalsze informacje
start learning
futher information
bardzo popularny
start learning
higly popular
ostatnia publikacja
start learning
recent publication
Przedstawiciele
start learning
representatives
Specjalnie dobrany
start learning
specially selected
formularz na prenumeratę
start learning
subscription form
warunki płatności
start learning
terms of payment
otrzymać
start learning
receive
dlatego
start learning
therefore
niedogodność
start learning
inconvenience
prowizja
start learning
commission
obciążony
start learning
debited
w całości
start learning
in full
odsetki
start learning
interest
wydany
start learning
issued
formularz
start learning
slip
wyciąg
start learning
statement
wybierać pieniądze
start learning
withdraw
weksel
start learning
banker's draft
bankomat
start learning
cash dispenser
zdolność kredytowa
start learning
credit roting
przelew
start learning
transfer
instytucje finansowe
start learning
financial institutions
stałe polecenie zapłaty
start learning
standing order
pośrednik
start learning
a trader/on intermediary
uzyskać
start learning
to obtain
pozwalać na
start learning
to enable
wyciągnąć / wycofać
start learning
to draw out/to withdraw

You must sign in to write a comment