Sinead O'Connor - I Am Stretched on Your Grave fiszki

 0    34 flashcards    29dexon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
jestem rozłożony przy Twym grobie
start learning
I am stretched on your grave
I będę tak leżeć wiecznie
start learning
And I'll lie there forever
Jeśli Twe ręce mnie pochwyciły
start learning
If your hands were in mine
Chciałbym mieć pewność, że już nie puszczą
start learning
I'd be sure they could not sever
Moja Jabłonko, Moja Świetlista
start learning
My apple tree, my brightness
Nadszedł czas byliśmy razem
start learning
It's time we were together
Bowiem czuję zapach ziemi
start learning
For I smell of the earth
I jestem niszczony przez pogodę
start learning
And am worn by the weather
Gdy moja rodzina myśli
start learning
When my family thinks
Że jestem bezpieczny w swoim łóżku
start learning
That I'm safely in my bed
Od rana do nocy
start learning
From morn until night
Tuląc się do Twego nagrobka
start learning
I am stretched out at your head
Krzyczę wgłąb ziemi
start learning
Calling out to the earth
przez łzy gorące i oszalałe
start learning
With tears hot and wild
Do utraconej dziewczyny
start learning
For the loss of the girl
Że kochałem ją jak dziecko
start learning
That I loved as a child
Czy pamiętasz
start learning
Do you remember
Noc, w której się zagubiliśmy
start learning
The night that we were lost
W cieniu tarniny
start learning
In the shade of the blackthorn
I chłodzie mrozu
start learning
And the chill of frost
Niech będą dzięki Jezusowi
start learning
And thanks be to Jesus
Że zrobiliśmy wszystko, jak należy
start learning
We did all that was right
I Twoje dziewictwo nadal zmierza
start learning
And your maiden head still
Ku Twemu filarowi światła
start learning
Is your pillar of light
Kapłani i zakonnicy
start learning
The priests and the friars
Podchodzą mnie w strachu
start learning
They approach me in dread
Bo ja wciąż Cię kocham
start learning
Because I still love you
Moja kochana, a Ty jesteś martwa
start learning
My love and you're dead
Ja nadal będę Twoim schronieniem
start learning
I still would be your shelter
W trakcie deszczu i podczas burzy
start learning
Through rain and through storm
Ale z Tobą w zimnym grobie
start learning
And with you in your cold grave
Nie mogę ciepło zasnąć
start learning
I cannot sleep warm
Więc, jestem rozłożony przy Twym grobie
start learning
So I am stretched on your grave
I będę tak leżeć wiecznie
start learning
And will lie there forever

You must sign in to write a comment