Shareholder Agreement

 0    23 flashcards    agatarams
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rozwiązać umowę
start learning
terminate a contract
akcjonariusz
start learning
shareholder
wspólny / staw (anat.)
start learning
joint
przedsięwzięcie
start learning
venture
donosić o czymś
start learning
report sth
konkurencja
start learning
competition
wyrazić zaniepokojenie
start learning
express concerns (over sth)
obejmować (zawierać w sobie)
start learning
comprise
zależność od...
start learning
dependence on...
zwiększać vs. zmniejszać
start learning
increase vs. decrease
dostawy gazu
start learning
gas supply
zaopatrywać kogoś w...
start learning
supply sb with sth
odwołać, anulować
start learning
cancel sth
ogłaszać
start learning
to announce sth
utorować drogę czemuś
start learning
pave the way for something
sceneria, warunki
start learning
setting
definiować, określać
start learning
define
wdrożyć projekt
start learning
implement the project
źródło
start learning
source
znaleźć sposób na zrobienie czegoś
start learning
find a way to do sth
z siedzibą w (Krakowie)
start learning
Kraków-based
stanowiący własność (państwa)
start learning
state-owned
wymagać
start learning
require sth

You must sign in to write a comment