SHALL

 0    21 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
- Pomóc ci? - Tak, poproszę. /Nie, dzięki.
start learning
- Shall I help you? - Yes, please. / No, thank you.
Pomóc ci? Shall I help you?
start learning
Shall I help you?
„Mam to zrobić dla ciebie?” Shall I do it for you?
start learning
Shall I do it for you?
Mam to podpisać?
start learning
Shall I sign it?
Zatańczymy?
start learning
Shall we dance?
Może usiądziemy?
start learning
Shall we sit down?
Zacznijmy (np. lekcję). (?)
start learning
Shall we start?
Pójdziemy do kina?
start learning
Shall we go to the cinema?
Co my teraz zrobimy?
start learning
What shall we do now?
Co ja mam teraz zrobić?
start learning
What shall I to now?
Gdzie mamy pójść? / Gdzie sobie pójdziemy?
start learning
Where shall we go?
Napijemy się wina?
start learning
Shall we have some wine?
Zrobić ci kawy?
start learning
Shall I get you some coffee?
Do kogo mam zadzwonić?
start learning
Who shall I call?
No co ci mam powiedzieć...
start learning
What shall I tell you...
Mam do niego zadzwonić?
start learning
Shall I call him?
Mam się z nim skontaktować?
start learning
Shall I contact them?
Pójdziemy tam razem?
start learning
Shall we go there together?
Robimy spotkanie?
start learning
Shall we have a meeting?
Idziemy na kawę?
start learning
Shall we go for coffee?
Idziemy na obiad?
start learning
Shall we go for lunch?

You must sign in to write a comment