SGH angielski semestr IVb

 0    143 flashcards    kangusek94
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

to plunge a country into a crisis
start learning
pogrążyć kraj w kryzysie

odzyskać (pieniądze lub zdrowie), wynagradzać (czyjeś straty)

to turn down an offer
start learning
odrzucać ofertę

to pay off
start learning
spłacić

to catch on
start learning
zrozumieć, pojąć (np. ideę, teorię)

bank charges
start learning
opłaty bankowe
sums of money paid by a customer for a bank's services

gotówka
money which is immediately available

credit limit
start learning
limit kredytowy
the maximum amount of money a bank will allow you to borrow

credit worthiness
start learning
zdolność kredytowa
calculation of someone's ability to pay back money which they have borrowed

dłużnik
someone who owes money

faktoring (rodzaj specjalistycznego pośrednictwa handlowego)
system of buying debts for less than they are worth and then obtaining payment for them from debtors

wydatki
amounts of money that regularly have to be spent

przekroczenie stanu konta, debet
amount of money that a bank customer with an account is temporarily allowed to owe the bank

overtrading
start learning
overtrading

overtrading
start learning
przeholowanie w operacjach handlowych
operating a business while not having enough money to pay creditors and employees

niedobór (finansowy), dziura (w budżecie)
amount which is less than a level that was expected or needed

constraints
start learning
ograniczenia
things which limit your freedom of action

unauthorised
start learning
nieautoryzowany
without official permission

punitive (bank) charges
start learning
karne opłaty (bankowe)
charges which are used to punish someone

(to cause) undue (stress)
start learning
(powodować) nadmierny (stres)
to a level which is more than necessary or reasonable

to receive cash upfront
start learning
otrzymać gotówkę z góry
to receive cash in advance

zaległy
late, outstanding

sound procedures
start learning
solidne, staranne procedury
organised procedures

root causes
start learning
podstawowe przyczyny
reasons for sth bad

staggering
start learning
zdumiewający, szokujący, oszałamiający

outstanding
start learning
wyróżniający się, wybitny; nieuregulowany (np. rachunek)

unpleasantness
start learning
nieprzyjemność
awkward problem

cash flow liquidity
start learning
płynność przepływów pieniężnych

consignment
start learning
przesyłka, wysyłka

ulga, wytchnienie; zawieszenie (wyroku)

to insist on sth
start learning
nalegać na coś, domagać się czegoś

to put sb under undue pressure
start learning
wywierać na kogoś nadmierną presję

consumer-oriented attitude
start learning
podejście zorientowane na konsumentów

on-site maintenance
start learning
konserwacja, utrzymanie na miejscu

emphasis priority
start learning
priorytetowa kwestia

minor matter
start learning
drugorzędna kwestia

to terminate liaison
start learning
zakończyć współpracę

to undermine credibility / reliability
start learning
podważać wiarygodność

development restraints
start learning
ograniczenia rozwoju

to suffer enormous losses
start learning
doświadczać ogromnych strat

insolvency / bankruptcy
start learning
niewypłacalność / upadłość

chain-reactions
start learning
reakcje łańcuchowe

to issue an invoice
start learning
wystawić fakturę

to deteriorate
start learning
pogarszać się, podupadać

kara

to charge punitive interest
start learning
pobierać karne odsetki

debt-collection service
start learning
usługi windykacyjne

as a last resort
start learning
w ostateczności, jako ostateczność

odzyskać
to get back sth what you have lost

to make sb's toes curl
start learning
zawstydzić kogoś
to make sb extremely embarrassed

to go phut
start learning
nawalić
to stop working, to collapse

to peddle (an idea / an opinion)
start learning
propagować, rozpowszechniać (pomysł, opinię)

to cap it all
start learning
to sum up

to settle a payment
start learning
uregulować płatność

z rzędu

instalments of the loan
start learning
raty kredytu

litigation
start learning
proces, spór sądowy

to fork out money on
start learning
wybulić pieniądze na

bargain-hunter
start learning
łowca okazji

to abound in / with
start learning
obfitować w

to have money to burn
start learning
mieć tyle pieniędzy, że można je palić

hurtowo
in large quantity

flock of people
start learning
grupa, gromada ludzi

sham / fake
start learning
lipa, oszustwo x2

to deter / to put off
start learning
zniechęcać x2
to discourage

to flee from
start learning
uciekać z
to run away / to escape

national heritage
start learning
dziedzictwo, spuścizna narodowa

to play havoc with
start learning
zrujnować
to make a confusion / to destroy

lease agreement
start learning
umowa najmu, dzierżawy

win-win approach
start learning
podejście bez przegranych

the bottom line
start learning
minimalna kwota, jaką jest się skłonnym zaakceptować w negocjacjach
the lowest amount acceptable in a negotiation

sticking point
start learning
kość niezgody
a point in a discussion on which it is not possible to reach an agreement

impas
a situation in which agreement in a negotiation cannot be reached because neither side will change its demands or accept any of the demands of the other side

bargaining point
start learning
punkt przetargowy
something which someone else wants that you are willing to lose in order to reach an agreement

horse-trading
start learning
targowanie się
negotiation which requires barganing and each side reducing their demands

wpływ
power to influence people and get the results you want

to have a leverage
start learning
mieć większy wpływ
to be in a better position

to be eager to meet halfway
start learning
być chętnym pójść na kompromis

to state your tradables and essentials on bottom line
start learning
podać swoje dobra wymienne i sprawy zasadnicze

little room for manoeuvre
start learning
małe pole manewru

to play your cards close to your chest
start learning
grać w zakryte karty, trzymać plany w tajemnicy

to make counter proposal in a sensible way
start learning
złożyć kontrpropozycję w rozsądny sposób

to call for a time-out
start learning
prosić o przerwę

to explore each other's interests
start learning
zbadać wzajemne interesy

to enter the bargaining phase
start learning
wejść w fazę przetargową

to make a final breakthrough
start learning
dokonać ostatecznego przełomu

to work out details
start learning
opracować szczegóły

trade concession
start learning
koncesja handlowa

to clarify your priorities
start learning
wyjaśnić swoje priorytety

kłopot

to resort to emotional blackmail
start learning
uciekać się do szantażu emocjonalnego

to hike tax
start learning
podnosić podatek

to impose sth on sb
start learning
narzucić coś komuś

to bolster (profitability)
start learning
zwiększać (rentowność)
to boost

murky (instructions / procedures)
start learning
mętne (instrukcje / procedury)
unclear

to crack down on sth
start learning
rozprawić się z czymś
to stop sth which has negative influence or is illegal

to slack off
start learning
lenić się

prone to sth
start learning
podatny na
most likely to suffer, vulnerable to sth

to talk shop
start learning
rozmawiać o sprawach zawodowych

through thick and thin
start learning
na dobre i na złe

corporate waffle
start learning
corporate talk - nice but empty

labourforce abuse
start learning
wyzyskiwanie siły roboczej

to create a smokescreen
start learning
tworzyć zasłonę dymną

whistle blower
start learning
informator

to pay lip service to sb
start learning
składać gołosłowne deklaracje poparcia kogoś

zakład wyzyskujący siłę roboczą

wszechobecny, rozpowszechniony

to get stuck in a rut
start learning
wpaść w rutynę
to fall into routine

exaggerated
start learning
przesadny, przejaskrawiony

brak, niedobór, deficyt

retirement
start learning
przejście na emeryturę

retirement pension / pay
start learning
emerytura x2

to feel sympathy for sb
start learning
współczuć komuś
to feel sorry for sb

to escalate
start learning
nasilać się, wzrastać

to jot down
start learning
zanotować
to note sth down, to write sth down to remember it

to go over the points of an agreement
start learning
przeanalizować punkty umowy

to get down to sth
start learning
zabrać się do czegoś

in the long run
start learning
w długiej perspektywie

money-spinner
start learning
maszynka do robienia pieniędzy
a business that makes a lot of money

w podróży

the going rate
start learning
standardowa stawka

obsolete
This programme is completely obsolete.
start learning
przestarzały
Ten program jest zupełnie przestarzały.

unprecedented
start learning
bezprecedensowy, niespotykany

szalony, gorączkowy
frantic

prestigious
start learning
prestiżowy, renomowany

break-even point
start learning
próg rentowności

to recoup losses
start learning
odzyskiwać straty
to regain

feasible forecast
start learning
realistyczna prognoza

undue workload
start learning
nadmierne obciążenie pracą

to have a brusque demeanour
start learning
zachowywać się obcesowo, opryskliwie

retrenchment plan
start learning
plan oszczędnościowy

zarząd firmy
top management

ekspert

window dressing
start learning
mydlenie oczu, pozór
creative accounting

fledgling market
start learning
raczkujący rynek
very young market

to get away from hubbub
start learning
uciec od zgiełku

to wind down
start learning
odprężać się, relaksować się
to relax

optymistyczny

to cram for an exam
start learning
wkuwać na egzamin

blithe attitude
start learning
beztroskie podejście

well-heeled customer
start learning
nadziany klient

to diminish outgoings
start learning
zmniejszyć wydatki

to fall short of something
start learning
nie dorównać czemuś, być mniejszym niż coś


You must sign in to write a comment