SG A66 13.04.2014

 0    44 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Byłam na spotkaniu.
start learning
I was in the meeting.
Nie byłam na spotkaniu.
start learning
I wasn’t in the meeting.
Byłeś zajęty wczoraj.
start learning
You were busy yesterday.
Nie byłeś wczoraj zajęty.
start learning
You weren’t busy.
John był zmęczony.
start learning
John was tired.
On przyszedł do biura.
start learning
He came to the office.
Przyszłam do biura o dziesiątej.
start learning
I came to the office at 10.
Poznałam nowego szefa.
start learning
I met a new boss.
Zrobiłam to wczoraj.
start learning
I did it yesterday.
Przyjechałam do pracy autem.
start learning
I drove to work by car.
Rozmawiałam z dyrektorem przez telefon/
start learning
I spoke with the director on the phone.
Widziałam nowego kolegę.
start learning
I saw a new colleague.
Wzięłam dokumanet na spotkanie.
start learning
I took your documents to the meeting.
Dałam raport szefowi.
start learning
I gave the report to the boss.
Miałam spotkanie z działem marketingu.
start learning
I had a meetings with Marketing Department.
Podobała mi się twoja prezentacja.
start learning
I liked your presentation.
Wiedziałam!
start learning
I knew it!
Nie wiedziałam o tym.
start learning
I didn’t know about it.
Zrobiłam zestawienie w zeszłym tygodniu.
start learning
I made the calculation last week.
Napisałam maila do Johna.
start learning
I wrote an email to John.
Przeczytałam notatkę służbową.
start learning
I read the memo.
Chciałam to zrobić.
start learning
I wanted to do it.
Zadzwoniłam do innej firmy.
start learning
I called the other company.
Rozmawiałam z szefem/
start learning
I talked to /with my boss.
On poszedł do domu.
start learning
He went home.
Pracowałam bardzo ciężko.
start learning
I worked very hard.
dostać
start learning
dostać in English
get got got
Dostałam nową wiadomość.
start learning
I got a new message.
powiedzieć
start learning
tell told told
On mi wszystko powiedział.
start learning
He told me everything.
Verbs related to work:
start learning
Czasowniki związane z pracą:
pić
start learning
drink drank
sprawdzić
start learning
check checked
nauczyć suę
start learning
learn learned/learnt
przygotować
start learning
prepare prepared
zmienić
start learning
change changed
poprawić
start learning
correct corrected
wprowadzić
start learning
enter entered
zaksięgować
start learning
book booked
zaznaczyć
start learning
mark marked
wysłać
start learning
send sent
otrzymać
start learning
receive received
kalkulować
start learning
calculate calculated
analizować
start learning
analyze analyzed

You must sign in to write a comment