SEW Wednesday first conditional 14.05.2014

 0    12 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jeśli zapłacę z gory, dasz mi 20% rabatu?
start learning
If I pay in advance will you give me a 20% discount?
Jeśli “zapłacę dopłatę” , dostanę to wcześniej?
start learning
If I pay a surcharge will I get it earlier?
Jeśli będę pracował/a efektywniej, dasz mi podwyżkę?
start learning
If I work more efficiently will you give me a pay rise?
Jeśli nie będziesz pracował wydajnie, zwolnię cię.
start learning
If you don’t work efficiently I will fire you.
Jeśli tego nie zrobisz, będziesz miał kłopoty.
start learning
If you don’t do it you will be in trouble.
Umieszczę to zamówienie w systemie,
start learning
I will place this order to the system as soon as I get the payment.
Dam ci znać, jak tylko dostanę informację.
start learning
I will let you know as soon as I get the information.
Zrobię to jutro, chyba że będę zajęty.
start learning
I will do it tomorrow unless I’m busy.
Jeśli to nie jest pilne, zrobię to jutro.
start learning
If it’s not urgent I will do it tomorrow.
Pójdziemy na spacer, chyba że będzie padało.
start learning
We will go for a walk unless it rains.
Damy ci zniżkę, chyba że szef zdecyduje inaczej (‘żeby nie’  ).
start learning
We will give you a discount unless my boss decides not to.
Proszę daj mi znać, jak tylko skonsultujesz to z szefem.
start learning
Please let me know as soon as you consult this with your boss.

You must sign in to write a comment