SEW Wednesday 29.01.2014 company mail

 0    25 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to affect
start learning
mieć wpływ na coś
The weather affects delivery time.
start learning
Pogoda wpływa na czas dostawy.
Delivery time is affected by the weather.
start learning
Czas dostawy jest uzależniony od pogody. / Czas dostawy ‘jest wpływany przez’;) pogodę.
valid
start learning
prawidłowy, ważny (np. o bilecie, dokumencie)
Your passport is not valid.
start learning
Twój passport jest nieważny.
The offer is valid from... to...
start learning
Oferta jest ważna / oferta obowiązuje od... do...
validate
start learning
legalizować, uprawomocnić, stemplować; potwierdzać, uzasadniać
permissible
start learning
dozwolony, dopuszczalny
This procedure is not permissible.
start learning
Ta procedura nie jest dozwolona.
deactivate
Field for the previous delivery number is deactivated.
start learning
dezaktywować, wyłączać
submit przedstawiać (sprawę), składać, złożyć (np. rezygnację), przedłożyć, dostarczać (dokumenty)
start learning
submit to present (the case), composed, submitted (eg resignation), provide, supply (documents)
You must submit your application by January 1st.
start learning
Musisz dostarczyć swoje podanie do pierwszego stycznia
The developers submitted building plans for approval.
start learning
Deweloperzy dostarczyli plany budowy do zatwierdzenia.
submit for consideration (proposal, draft)
start learning
poddawać pod rozwagę (propozycję, projekt)
Orders that have already been submitted will be performed in accordance with the old procedures.
start learning
Zamówienia, które zostały już złożone będą wykonywane zgodnie ze starymi procedurami.
perform
start learning
dokonywać, wykonywać, realizować
adjust
start learning
przystosowywać się, dopasowywać się (do jakiejś sytuacji).
I adjust to new places very easily.
start learning
Przystosowuję się do nowych miejsc bardzo łatwo.
We adjusted the office according to her wishes.
start learning
Dostosowaliśmy biuro zgodnie z jej prośbami
She adjusted the volume of the radio.
start learning
Ustawiła głośność radia.
Documents must be adjusted to the new standards.
start learning
Dokumenty muszą być dostosowane do nowych standardów.
permitted
start learning
dozwolony
It’s not permitted.
start learning
To jest niedozwolone.
revise
start learning
revise in English
zmieniać; BrE powtarzać materiał (np. do egzaminu); poprawiać, korygować
updated
start learning
zaktualizowane, uaktualnione

You must sign in to write a comment