SEW Tuesday 29.10 Self-presentation

 0    20 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Hello. Nice to meet you all.
start learning
Hello. Miło was wszystkich poznać.
I’m from...
start learning
Jestem z...
I work in / for SEW Poland in drive technology center / training center Tychy.
start learning
Pracuję dla SEW Poland w centrum technologii napędowej / centrum szkoleń Tychy.
I have worked for SEW for 4 years. / since 2009.
start learning
Pracuję dla SEW od 4 lat / od 2009.
I am responsible for...
start learning
Jestem odpowiedzialna za...
I deal with...
start learning
Zajmuję się...
I manage...
start learning
Zarządzam...
I’m in charge of...
start learning
Kieruję...
Before working in SEW I was... / worked for a private company.
start learning
Przed ‘pracowaniem’ w SEW byłam / pracowałam dla prywatnej firmy.
I’m here to consolidate / expand my knowledge regarding controlled drives.
start learning
Jestem tutaj, żeby ugruntować / poszerzyć moją wiedzę dotyczącą napędów kontrolowanych.
I’m here to learn something new.
start learning
Jestem tutaj, żeby nauczyć się czegoś nowego.
I’d like to meet new colleagues from abroad.
start learning
Chciałabym poznać nowych kolegów z zagranicy.
I’m happy to be here.
start learning
cieszę się, że tu jestem.
I’m here because I would like to get new information about drives.
start learning
Jestem tutaj, ponieważ chciałbym zdobyć nowe informacje o napędach.
You are all welcome tonight for the frozen vodka.*
start learning
jesteście wszyscy zaproszeni dziś wieczorem na mrożoną wódkę.
I will be delighted if you come with me for a dinner.*
start learning
byłabym zachwycona, gdybyś poszedł ze mną na obiad.
I’m ... years old.
start learning
Jestem... lat stara.
I’m married. I have 1 child / 2 children.
start learning
Jestem żonaty. Mam jedno dziecko / dwoje dzieci.
I had my own company. I was responsible for getting European Union funds.
start learning
Miałam własną firmę. Byłam odpowiedzialna za pozyskiwanie funduszy europejskich.
I sometimes hold trainings regarding service and maintenance.
start learning
Czasami prowadzę szkolenia dotyczące obsługi i konserwacji.

You must sign in to write a comment