SEW Tuesday 04.02.2014

 0    50 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
I would like you to...
start learning
chciałabym, żebyś...
Would you like me to...?
start learning
Chciałbyś, żebym...
The boss told me to prepare the analysis and the statistics of trainings.
start learning
Powiedział mi, żebym przygotowała analizę i statystyki szkoleń.
I told the client to screw himself.
start learning
Powiedziałem klientowi, żeby spadał.
Screw you!
start learning
A, spadaj!
Fill in this form, please.
start learning
Wypełnij ten formularz, proszę.
Which floor?
start learning
Które piętro?
Where is the lift?
start learning
Gdzie jest winda?
Do I pay now or when I check out?
start learning
Płacę teraz czy przy wyjeździe (wymeldowaniu)?
What time is breakfast?
start learning
O której jest śniadanie?
When do you serve breakfast?
start learning
Kiedy podajecie śniadanie?
Air condition doesn’t work. Can you repair / fix it?
start learning
klimatyzacja nie działa. Możecie to naprawić?
I wonder if you can help me.
start learning
Zastanawiam się, czy możesz mi pomóc.
I’ll sort it out.
start learning
Zajmę się tym.
Can you sort it out?
start learning
Możesz się tym zająć/ rozwiązać to?
My boss told me to sort it out.
start learning
Szef powiedział, żebym się tym zajął.
I told the boss to sort it out.
start learning
Powiedziałem szefowi, żeby się tym zajął / rozwiązał ten problem.
I told the boss that I will sort it out.
start learning
Powiedziałem szefowi, że zajmę się tym / załatwię to.
Did you sort it out?
start learning
Załatwiłeś / rozwiązałeś to / zająłeś się tym?
Did you sort out this problem with the offer?
start learning
rozwiązałeś ten problem z ofertą?
Did you sort out that issue?
start learning
Rozwiązałeś tę kwestię?
When will you sort it out?
start learning
Kiedy się tym zajmiesz / kiedy się z tym uporasz?
extra package
start learning
dodatkowy pakiet
It’s strange.
start learning
Dziwne.
The engineer will fix it.
start learning
Pan Zenek to naprawi.
We can fix it.
start learning
Możemy to naprawić.
I can’t turn it on.
start learning
Nie mogę tego włączyć.
I can’t turn it off.
start learning
Nie mogę tego wyłączyć.
Restaurant:
start learning
Restaurant:
What do you recommend?
start learning
Co polecasz/rekomendujesz?
I’ll have the lobster.
start learning
Wezmę homara.
I want the lobster.
start learning
Chcę homara.
starter
start learning
przystawka
main course
start learning
danie główne
Keep the change.
start learning
Zatrzymaj resztę.
sparkling water
start learning
gazowana woda
still water
start learning
niegazowana woda
Directions:
start learning
Directions:
How can I get to the center?
start learning
Jak się dostać do centrum?
How can I find your office?
start learning
Jak znaleźć wasze biuro?
Go along Strzelecka Street.
start learning
Idź wzdłuż ul. Strzeleckiej.
Is it far from here?
start learning
czy to daleko stąd?
Is it near here?
start learning
czy to jest w pobliżu?
It’s far away from here.
start learning
to daleko stąd
on foot
start learning
pieszo
by bus
start learning
autobusem
over here
start learning
tu
over there
start learning
tam
Is there a bank near here?
start learning
czy w pobliżu jest bank?
Is there a cashpoint near here?
start learning
czy w pobliżu jest bankomat?

You must sign in to write a comment