SEW Tuesday 01.04.2014

 0    66 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
come came come
start learning
przybyć
I came to the office at 7.
start learning
Przyszłam do biura o siódmej.
I’ve come to the office.
start learning
Przyszłam do biura. (Już jestem! )
meet met met
start learning
spotkać, poznać
I met John in December / last year.
start learning
Poznałam Johna w grudniu zeszłego roku.
We have a new secretary. I’ve already met her.
start learning
Mamy nową sekretarkę. Już ją poznałem.
Have you met before?
start learning
Czy panowie/panie/państwo się już znają?
Have we met?
start learning
Czy my się znamy?
do did done
start learning
zrobić
I did my homework on Sunday.
start learning
Zrobiłem zadanie domowe w niedzielę.
I haven’t done my homework.
start learning
Nie zrobiłem zadania.
I’ve already done it.
start learning
już to zrobiłem.
drive drove driven
start learning
prowadzić samochód
I drove 1000km last week.
start learning
Przejechałem tysiąc kilometrów w zeszłym tygodniu.
I’ve driven 500km today.
start learning
Przejechałem 500km dziś.
speak spoke spoken
start learning
mówić, rozmawiać
I spoke with my boss yesterday.
start learning
Gadałem z szefem wczoraj.
I’ve spoken to / with Franz twice.
start learning
Gadałem z Franzem dwa razy (w życiu).
see saw seen
start learning
widzieć
I saw Poznań yesterday for the first time.
start learning
Widziałam wczoraj Poznań po raz pierwszy.
I’ve never seen such a smart man. / I haven’t seen...
start learning
nigdy w życiu nie widziałam takiego mądrego męzczyzny
I’ve never met someone like you.
start learning
nigdy nie spotkałem kogoś takiego jak ty
take took taken
start learning
brać
I took your car.
start learning
Wziąłem twoje auto. (opowiadam historię)
I’ve taken your car.
start learning
Wziąłem twoje auto. (właśnie min jadę)
I’ve taken your credit card and I’m going shopping.
start learning
Wzięłam twoją kartę I jadę na zakupy.
give gave given
start learning
dać
He gave me his credit card.
start learning
On dał mi swoją kartę. (historia, informacja)
He’s (he has) given me his credit card.
start learning
On dał mi swoją kartę. (efekt na teraz – mam kartę)
have had had
start learning
mieć
We had 4 English lessons last month.
start learning
Mieliśmy 4 lekcje angielskiego w zeszłym miesiącu.
We’ve had 3 English lessons this month (so far).
start learning
Mieliśmy w tym miesiącu trzy lekcje angielskiego (jak na razie)
I’ve always liked your money, John.
start learning
Zawsze lubiłam twoje pieniądze, John.
know knew known
start learning
znać, wiedzieć
I knew it.
start learning
wiedziałem!
I’ve known John for 5 years.
start learning
Znam Johna od pięciu lat.
be was/were been
start learning
być
Where were you last weekend?
start learning
Gdzie byłeś w zeszły weekend?
Where have you been?!
start learning
Gdzieś ty był?!
make made made
start learning
robić
I made dinner yesterday.
start learning
zrobiłem obiad wczoraj
I’ve made dinner for you, honey.
start learning
Zrobiłem obiad dla ciebie, kochanie.
I’ve made a mistake.
start learning
Popełniłem błąd.
wrote wrote written
start learning
pisać
I wrote the report last month.
start learning
Napisałem raport w zeszłym miesiącu.
I’ve just written the report.
start learning
Właśnie napisałem raport.
I’ve already written a report.
start learning
Napisałem już raport.
I haven’t written the report yet.
start learning
Nie napisałem raportu jeszcze.
Have you written the report yet?
start learning
Napisałeś już raport?
read read read
start learning
czytać
Did you read my email yesterday?
start learning
przeczytałeś wczoraj mojego maila?
Have you read my email?
start learning
Czytałeś (już) mojego maila?
call called
start learning
call called in English
dzwonić
I called my client this morning.
start learning
Dzwoniłem do klienta dziś rano.
I’ve called him 5 times today!
start learning
Dzwoniłem (już) do niego pięć razy!
go went gone
start learning
jechać
John went to Bruchsal on Monday.
start learning
John pojechał do Bruchsal w poniedziałek.
John has gone to Bruchsal this week.
start learning
John pojechał do Bruchsal w tym tygodniu.
Brad Pitt is 50. He hasn’t changed!
start learning
Brad Pitt ma 50 lat. Nic się nie zmienił!
I still love you. Nothing has changed.
start learning
Wciąż cię kocham. Nic się nie zmieniło.
What have you done?
start learning
Co zrobiłeś? / Coś ty zrobił?
forget forgot forgotten
start learning
zapomnieć
I forgot to call him yesterday.
start learning
zapomniałem do niego zadzwonić wczoraj
Have you called that client? - I’ve completely forgotten, sorry!
start learning
Dzwoniłeś do tego klienta? Kompletnie zapomniałem, sorry.
You’re the best teacher I’ve ever met.
start learning
Jesteś najlepszą nauczycielką, jaką kiedykolwiek poznałem.
Have you seen the chairman recently?
start learning
Widziałeś ostatnio prezesa?

You must sign in to write a comment