SEW środa 25.09

 0    26 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Could you familiarize me with...
start learning
Czy mogłabyś mnie zaznajomić z...
I’m familiar with...
start learning
Jestem zaznajomiony z...
I’m not familiar with this issue.
start learning
Nie jestem zaznajomiona z tą kwestią.
Are you familiar with the latest changes in contract?
start learning
Jesteś zaznajomiona z ostatnimi zmianami w umowie?
Let me show you round.
start learning
Pozwól, że cię oprowadzę.
This is John, he’s in charge of production.
start learning
To jest John. Odpowiada za produkcję.
Glad to hear it.
start learning
Miło mi to słyszeć
Tell me about it.
start learning
Wiem, o czym mówisz.
Did you have any trouble finding us?
start learning
Miałeś jakieś kłopoty ze znalezieniem nas?
This way, please.
start learning
Tędy proszę.
Have you been in this location long?
start learning
Jesteście w tej lokalizacji od dawna?
How long has your company been around?
start learning
Jak długo firma ‘jest’ w okolicy?
How many people are in the company?
start learning
Ilu ludzi ‘jest’ w frmie?
We’ve expanded over the last few years.
start learning
Rozwinęliśmy sie przez ostatnich kilka lat.
How do you take your coffee?
start learning
“Jak bierzesz swoją kawę”?
Always a pleasure.
start learning
“Zawsze przyjemność”.
The pleasure is all mine.
start learning
Cała przyjemność po mojej stronie.
It’s the least I could do.
start learning
To jedyne, co mogłem zrobić.
-Can I get you something to drink? - I’m OK.
start learning
- Zrobić ci coś do picia? – Jestem OK. (nie chcę)
How about...?
start learning
Co powiesz na...?
Coming right up. = Marchando.
start learning
Już się robi.
He leaves for Manchester.
start learning
On wyjeżdzą do Manchesteru.
Pop in for coffee.
start learning
Wpadaj na kawę.
I will pop by Roger’s office.
start learning
Wpadnę przy okazji do biura Rogera.
Sounds good.
start learning
Brzmi dobrze.
- Would you like some coffee? - A cup of tea would be great.
start learning
- Chcesz kawy? – Filiżanka herbaty ‘byłaby świetna.

You must sign in to write a comment