SEW Monday 27.01.2014 Perfect vs. Past

 0    74 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rozpraszać
start learning
distract
lista płac
start learning
payroll
wynagrodzenie
start learning
remuneration
jesień
start learning
fall (Am.E.) = autumn
receptura, przepis
start learning
recipe
paragon
start learning
receipt
recepta
start learning
prescription
Speak for yourself.
start learning
Mów za siebie.
anniversary
start learning
rocznica
SIMPLE PAST
start learning
SIMPLE PAST
Miałem spotkanie wczoraj.
start learning
I had a meeting yesterday.
Nie widziałem Johna wczoraj.
start learning
I didn’t see John yesterday.
Nie byłem w górach w zeszły weekend.
start learning
I didn’t go to the mountains last weekend.
Byłem w delegacji w zeszły wtorek.
start learning
I went for a business trip last Tuesday.
Kiedy zacząłeś tu pracować?
start learning
When did you start working here?
Zacząłem tu pracować dwa lata temu.
start learning
I started working here two years ago.
SIMPLE PAST ‘TO BE’
start learning
SIMPLE PAST 'TO BE'
Kiedy byłem młody, byłem głupi.
start learning
When I was a young boy I was stupid.
Oni byli zadowoleni z wyniku przetargu.
start learning
They were happy with the outcome of the tender.
Gdzie byłeś wczoraj?
start learning
Where were you yesterday?
To było bardzo miłe spotkanie, John. Dzięki.
start learning
It was a very nice meeting, John. Thanks.
Bardzo miło się z tobą rozmawiało.
start learning
It was very nice talking to you.
To była przyjemność pracować / robić interesy z tobą.
start learning
It was a pleasure working / doing business with you.
- Jak było na imprezie? - Było fajnie.
start learning
How was the party? It was nice.
PAST CONTINUOUS
start learning
PAST CONTINUOUS
Miałem spotkanie wczoraj cały dzień.
start learning
I was having a meeting all day yesterday.
Pracowałem całą noc. Pisałem raport całą noc.
start learning
I was working all night. I was writing a report all night.
Brałem prysznic, kiedy zadzwoniłeś.
start learning
I was having a shower when you rang.
Ja pracowałem jak dziki, a John się obijał!
start learning
I was working my ass off and John was slacking off!
Rozmawialiśmy do późna.
start learning
We were talking until late.
PRESENT PERFECT
start learning
PRESENT PERFECT
Miałem 3 spotkania z Johnem dotychczas.
start learning
I have had 3 meetings with John so far.
Miałem spotkania z nimi przez dwa miesiące dotychczas i nadal jesteśmy w dupie.
start learning
I have been having a meeting with them for two months now and we’re still in a deep shit!
Liczy się efekt:
start learning
What matters is the effect:
Skończyłam raport.
start learning
I have finished the report.
Zakończyliśmy negocjacje.
start learning
We have finished negotiation.
Nie skończyłam projektu.
start learning
I haven’t finished the project.
Skończyłeś już pisać tą kalkulację?
start learning
Have you finished writing this calculation?
Liczy się doświadczenie:
start learning
What matters is the experience:
Byłam w Londynie kilkakrotnie.
start learning
I have been to London a couple of times.
Nie byłam w Chinach.
start learning
I haven’t been to China.
Nigdy nie byłem w Mikołowie.
start learning
I have never been to Mikołów.
Widziałam dobry film.
start learning
I have seen a good film.
Trwający okres czasu:
start learning
The ongoing period of time:
Widziałeś jakiś dobry film ostatnio?
start learning
Have you seen a good movie recently / lately?
Nie gadałem z Johnem ostatnio.
start learning
I haven’t spoken to / talked to John recently.
Miałem w tym miesiącu cztery lekcje angielskiego.
start learning
I’ve had four English lessons this month.
Nie widziałam dziś szefa.
start learning
I haven’t seen the boss today.
just, already, yet
start learning
just, already, yet
Właśnie (dopiero co) skończyłam projekt (just)
start learning
I’ve just finished the project.
Widziałem już ten film. (already)
start learning
I’ve already seen this movie.
Poznałeś już nową sekretarkę?
start learning
Have you met the new secretary?
Nie poznałem jej jeszcze. (yet)
start learning
I haven’t met her yet.
Właśnie dzwoniłam do Johna. Już wyszedł.
start learning
I’ve just called John. He has already left.
Wysłałeś już tą ofertę?
start learning
Have you sent the offer yet?
Nie. Szef jej jeszcze nie potwierdził.
start learning
No, I haven’t. The boss hasn’t confirmed it yet.
Zacząłem coś i ciągle to robię:
start learning
I started something and still doing it:
Pracuję tu od dwóch lat. (for)
start learning
I have worked here for 2 years.
Pracuję tu od 2011.
start learning
I have worked here since 2011.
Jesteśmy małżeństwem (married) od 25 lat.
start learning
We have been married for 25 years.
so far:
start learning
so far:
Przepracował tu dwa miesiące jak na razie.
start learning
He has worked here 2 months so far.
Zaoszczędziliśmy $1mln jak dotąd.
start learning
We have saved $1mln so far.
Typical Present Perfect phrases:
start learning
Typical Present Perfect phrases:
Co zrobiłeś? / Coś ty zrobił?!
start learning
What have you done?
Ja tego nie zrobiłem!
start learning
I haven’t done this!
Gdzie byłeś?!
start learning
Where have you been?
Słyszałeś już niusa?
start learning
Have you heard the news?
Czy Państwo się już znacie?
start learning
Do you already know?
(czy już się wcześniej spotkaliście)
start learning
Have (the two of) you met before?
Poznałeś już Pannę Jones?
start learning
Have you met Miss Jones?
Byłeś już kiedyś w Tychach?
start learning
Have you been to Tychy before?
Czy kiedykolwiek byłeś w SEW Australia?
start learning
Have you ever been to SEW Australia?
John zniknął!
start learning
John’s gone!

You must sign in to write a comment