SEW Monday, 17.02.2014

 0    32 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
klaszcz
start learning
clap your hands
mieć właśnie coś zrobić
Miałem właśnie wychodzić, kiedy zadzwonił.
start learning
to be about to
I was just about to leave when he rang.
bez urazy
start learning
no offence
/prajwet/
start learning
private
zdziwiony
start learning
surprised
wygodny
start learning
comfortable
maszyna nie chce działać
start learning
the machine won’t work
Present Perfect zdania:
start learning
PRESENT PERFECT SENTENCES:
wymyślić, domyślić się, wyklinić
John się zmienił, “nie potrafię rozgryźć dlaczego”.
start learning
figure out
John has changed and I can’t figure out why.
Jestem szczęśliwy odkąd cię nie ma.
start learning
I have been happy since you’ve been gone.
jestem szczęśliwy odkąd zacząłem tu pracować.
start learning
I have been happy since I started working here.
SEW Poland rozwinęło się („powiększyło”) w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
start learning
SEW Poland has expanded over the last 10 years.
Dzwoniłem do niego sto razy – jest wciąż niedostępny.
start learning
I have called him a hundred times - he’s still unavailable.
Przesyłka przyszła!
start learning
The delivery has come!
Znasz pannę Jones? Tak, poznałem ją już.
start learning
Have you met Miss Jones? Yes, I have met her before.
Nie zrobiłem zadania domowego.
start learning
I haven’t done my homework.
Pogadaliśmy tym – jest w porządku.
start learning
We have spoken about it – it’s OK.
Nigdy nie widziałem tak wygodnego samochodu.
start learning
I have never seen such a comfortable car.
Wziąłem kilka dni wolnego – spadam do Vegas!
start learning
I have taken a few days off – I’m off to Vegas!
Szef dał mi nowe zadanie.
start learning
The boss has given me a new task.
Nigdy w życiu nie miałem takiej świetnej imprezy!
start learning
I have never had such a great party in my life.
Zawsze cię lubiłem, John.
start learning
I have always liked you, John.
Pomyliłem się, sorry!
start learning
Oh, I’ve made a mistake, sorry!
Bruno Mars napisał nową piosenkę.
start learning
Bruno mars has written a new song.
Przeczytałem właśnie twój raport – wymaga kilku poprawek.
start learning
I have just read your report – it needs some corrections.
Zawsze chciałem spróbować lotu ze spadochronem.
start learning
I have always wanted to try parachuting.
Rozmówiłem się z nim.
start learning
I have talked to him.
Myślałeś kiedyś o nauce chińskiego?
start learning
Have you ever thought about learning Chinese?
Gdzieś ty był?
start learning
Where have you been?
John zniknął / odjechał / poszedł sobie. = Johna nie ma.
start learning
John has gone.
Pracuję tu od 5 lat.
start learning
I have worked here for 5 years.
Dostałem prezent od Johna.
start learning
I have got (US gotten) a present from from John.

You must sign in to write a comment