SEW Monday 14.10.2013

 0    30 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
I have been working here for 4 years.
start learning
pracuję tu od 4 lat
I’m glad to be here.
start learning
cieszę się, że mogę tu być
foredesign
start learning
projekt wstępny
guidelines
start learning
wytyczne
to charge the battery
start learning
ładować baterię
to be in charge of
start learning
kierować
to charge
start learning
pobierać opłatę
How much do you charge?
start learning
Ile bierzecie? (Jakiej wysokości opłatę pobieracie?)
We will charge you $10.
start learning
‘Skasujemy cię’ na 10 dolarów.
I wouldn't buy it, regardless of the price.
start learning
Nie kupiłbym tego, bez względu na cenę.
Regardless of the customer’s nervousness, we must be calm.
start learning
Bez względu na nerwowość klienta, musimy zachować spokój.
Regardless of the measures we must realize the plan.
start learning
Bez względu na sposoby, musimy zrealizować plan.
Regardless of the engine problem, I must repair it.
start learning
Bez względu na problem silnika, muszę go naprawić.
I’ll be right back.
start learning
Zaraz wracam.
Sober
start learning
trzeźwy
Sobriety
start learning
trzeźwość
fine
start learning
mandat, grzywna
Have you met?
start learning
Znacie się?
Have the 2 of you met before?
start learning
Czy wy dwaj / dwoje / dwie już się znacie?
It’s nice to put a name to a face.
start learning
Miło jest połączyć twarz z nazwiskiem.
It’s nice to put a face with the voice.
start learning
Miło jest połączyć twarz z głosem.
I’m glad to hear it.
start learning
miło mi to słyszeć
Talking of which,
start learning
jak już o tym mowa
a mix-up
start learning
zamieszanie
to mix up
start learning
pomylić
work out
start learning
wyjść, udać się
It worked out.
start learning
Udało się.
It didn’t work out.
start learning
Nie udało się. / Nie wyszło.
I should tell you this.
start learning
powinnam ci powiedzieć
I should have told you that before.
start learning
Powinnam była powiedzieć ci wcześniej.

You must sign in to write a comment