SEW 3, 1.04.2015

 0    65 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

kolejka

odmawiać

odmowa

kuracja, leczenie, lekarstwo

on the radio
start learning
w radio

pisać na klawiaturze

literówka

to succeed
start learning
udać się, odnieść sukces

I succeeded in the tender.
start learning
Udało mi się

nie udac się, odnieść porażkę

I failed in the tender.
start learning
Nie udało mi się w ofercie.

spend – spent spędzić
start learning
wydawać - spędzony spędzić

send – sent wysyłać
start learning
wysłać - wysyłane wysyłać

sit – sat
start learning
siedzieć

say – said
start learning
powiedzieć

podpisaywać

forward
przesłać dalej
start learning
naprzód

look forward
start learning
oczekiwać

odpowiedzieć

odtworzyć ponownie

read – read – read
start learning
czytać

write – wrote – written
start learning
pisać

lose – lost
start learning
zgubić

leave – left
start learning
zostawić, odejść, wyjechać

last – lasted
start learning
trwać

The meeting lasted 2 hours.
start learning
Spotkanie trwało 2 godziny.

Listen to me!
start learning
Słuchaj mnie!

Zadzwoń do mnie.

hurt – hurt – hurt
start learning
zranić

fly – flew – flown
start learning
latać

przepływać

napełniać, wypełniać

fall – fell – fallen
start learning
upadać

wyjaśnić

drive – drove – driven
start learning
prowadzić samochód

draw – drew – drawn
start learning
narysować

draw a conclusion
start learning
wyciągnąć wniosek

draw attention to
start learning
zwracać czyjąś uwagę na

liczyć

complain narzekać
start learning
narzekać narzekać

odwołać

be able to
start learning
być w stanie, być zdolnym

break – broke – broken
start learning
złamać, zepsuć

The machine broke down yesterday.
start learning
Maszyna się zepsula wczoraj.

The machine has broken down.
start learning
Maszyna właśnie się zepsuła.

The machine is broken.
start learning
Maszyna jest zepsuta.

pożyczyć od kogoś

Can I borrow your pen?
start learning
Czy mogę pożyczyć długopis?

pożyczyć komuś

Can you lend me your pen?
start learning
Czy możesz mi pożyczyć pióro?

pozwalać

I’m not allowed to make this decision.
start learning
Nie wolno mi podjąć tę decyzję.

pozwalać

upoważniać

I’m not entitled to make this decision.
start learning
Nie jestem uprawniony do podjęcia tej decyzji.

throw up, vomit
start learning
wymiotować,

release stress
start learning
wyładować, ‘uwolnić’ stres

dolina

góry

get the chance / catch a chance
start learning
wykorzystać okazję

get the opportunity
start learning
złapać szansę, okazję

steep slope
start learning
stromy stok

this slope is too steep for me
start learning
to nachylenie jest zbyt strome dla mnie

mglisty

zachmurzony


You must sign in to write a comment