science & technology

 0    64 flashcards    GabiGorecka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
gromadzić informacje
start learning
collect information
dojść do wniosku
start learning
come to conclusion
odkryć lekarstwo na
start learning
discover a cure for
wynaleźć
start learning
invent
przewidywać
start learning
make predictions
przeprowadzaćdoświadczenia
start learning
perform experiments
urządzenie
start learning
device
przemysł
start learning
industry
znaczek pocztowy
start learning
postage stamp
pilot
start learning
remote control
odkurzacz
start learning
vacuum cleaner
etui
start learning
case
ładowarka
start learning
charger
samochodowy zestaw słuchawkowy
start learning
hands-free set
blok klawiszy
start learning
keypad
różnica między
start learning
difference between
jak zmontować
start learning
how to assemble
zostawić wiadomość dla
start learning
leave a message for
zatelefonować
start learning
make a phone call
ustawić budzik
start learning
set the alarm clock
modernizować
start learning
upgrade
kopia zapasowa
start learning
backup
klawiatura
start learning
keyboard
karta pamięci
start learning
memory stick
pojemnik na odpady
start learning
recycle bin
wyszukiwarka
start learning
search engine
oprogramowanie
start learning
software
wieża
start learning
tower
wejść do swojego konta meilowego
start learning
access one's email account
załączyć zdjęcia/pliki
start learning
attach photos/files
podłączyć do
start learning
connect to
skopiować plik
start learning
copy a file
usunąć z
start learning
delete from
zaprojektować witrynę internetową
start learning
design a website
pobierać pliki
start learning
download files
mieć dostęp do
start learning
have access to
utracić informacje
start learning
lose information
zrobić kopię
start learning
make a copy
zrobić/przechowywać kopie zapasowe
start learning
make/keep backups
drukować listy
start learning
print letters
ponownie sformatować
start learning
reformat
ponownie zainstalować
start learning
reinstall
usunąć z
start learning
remove from
zachować w komputerze
start learning
save onto a computer
przechowywać pliki w komputerze
start learning
store files on a computer
udostępniać innym użytkownikom sieci relacje na żywo
start learning
stream live video
przesyłać
start learning
transfer
pisać listy na maszynie
start learning
type letters
przesyłać zdjęcia
start learning
upload pictures
zepsuć się
start learning
break down
przeprowadzać (eksperyment)
start learning
carry out (an experiment)
wpaść na pomysł
start learning
come up with an idea
odciąć zasilenie
start learning
cut off
rozgryźć lub zrozumieć jak działa
start learning
figure out
dowiedzieć się
start learning
find out
wydzielać
start learning
give off
utrzymywać kontakt
start learning
keep in touch
zalogować/wylogować
start learning
log on/off
podłączyć do
start learning
plug in
wyłączyć
start learning
shut down
podpisać umowę
start learning
sign up
włączyć/wyłączyć
start learning
switch on/off
wyjąć
start learning
take out
włączyć/wyłączyć
start learning
turn on/off

You must sign in to write a comment