Science andechnology

 0    151 flashcards    chmurkakomorka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
osiągnięcie
start learning
achievment
zaawansowana/ nowoczesna technika
start learning
advanced/ modern technology
argument za czymś/ przeciwko czemuś
start learning
argument for/ against sth
gałąź/ dziedzina nauki
start learning
branch/ field of technology
przełom/ punkt zwrotny
start learning
breakthrough
zbierać dane
start learning
collect data
przeprowadzać doświadczenia
start learning
do/ conduct/ carry out an experiment
prowadzić badania nad (sposobami leczenie raka)
start learning
do/ carry out/ conduct research on (ways of treating cancer)
technika cyfrowa
start learning
digital electronics
to było jedno z największych odkryć medycyny
start learning
it was one of the most important discoveries in the field of medicine
dokonać odkrycia
start learning
make a discovery
wynalazek
start learning
invention
wynalazek telefonu/ druku/ papieru
start learning
invention of the telephone/ printing/ paper
nowe tehnologie
start learning
new technologies
trzeba przyjąć/ założyć że
start learning
one must assume that
dowód
start learning
proof/ evidence
udowadniać
start learning
proove
badać coś
start learning
research into sth
praca naukowa (pisemna)
start learning
research paper
project badawczy
start learning
research project
prace badawcze
start learning
research work
wyniki
start learning
results
próbka
start learning
sample
badanie (naukowe)
start learning
(scientific) research
odkrycie (naukowe)
start learning
(scientific) discovery
podejście (naukowe)
start learning
(scientific) approach
teoria (naukowa)
start learning
(scientific) theory
wiedza naukowa
start learning
scientific knowledge
naukowiec/ odkrywca/ wynalazca/ badacz
start learning
scientist/ discoverer/ inventor/ researcher
informacja sprawdzona naukowo
start learning
scientifically-based information
udowodnione naukowo
start learning
scientifically proven
badanie
start learning
study
urządzenie techniczne
start learning
technical device
postęp techniczny
start learning
technological progress
rewolucja techniczna
start learning
technological revolution
telekomunikacja
start learning
telecommunications
sprawdzać/ testować
start learning
test
faks
start learning
fax
kopiarka
start learning
copier
telefon bezprzewodowy
start learning
cordless telephone
aparat cyfrowy/ kamera cyfrowa
start learning
digital camera
dyskman
start learning
discman
iPod
start learning
iPod
odtwarzacz mp3/ DVD
start learning
MP3/DVD player
telewizor plazmowy
start learning
plasma TV
telewizot (przenośny)
start learning
(portable) TV
kamera wideo
start learning
video camera/ camcorder
walkman
start learning
walkman
kamera internetowa
start learning
web cam
komputer
start learning
computer
program komputerowy
start learning
computer program
napę CD-ROM / DVD
start learning
CD(-Rom) / DVD drive
kursor
start learning
cursor
zawiesić sie
start learning
crash
nagrać coś na dyskietkę
start learning
copy sth on to a floppy
baza danych
start learning
database
przesyłać dane z serwera
start learning
download
wyposażenie/ sprzęt
start learning
equipment
dołączać
start learning
enclose
poczta elektroniczna
start learning
electronic mail
karta graficzna
start learning
graphics card
plik
start learning
file
stacja dyskietek
start learning
floppy disc drive
folder
start learning
folder
dysk twardy
start learning
hard drive
sprżęt komputerowy
start learning
hardware
laptop
start learning
laptop
drukarka (laserowa)
start learning
(laser) printer
zalogować się
start learning
log on
(za)ładować/ wgrać
start learning
load
hasło
start learning
password
mysz
start learning
mouse
podkładka pod mysz
start learning
mouse pad
włąściwości
start learning
propeties
uruchomić (program)
start learning
run
zachować
start learning
save
skaner
start learning
scanner
ekran
start learning
screen
wybierać
start learning
select
serwer
start learning
server
ustawienia
start learning
settings
karta dźwiękowa
start learning
sound card
oprogramowanie
start learning
software
wirus
start learning
virus
strona internetowa
start learning
website
okno
start learning
window
klawiatura (bezprzewodowa)
start learning
(wireless) keyboard
pisać na komputerze
start learning
write/ type ona computer
telefon
start learning
telephone
automatyczna sekretarka
start learning
answering machine/ answerphone
być poza zasięgiem / mieć zasięg
start learning
be out of/ within range
wykręcić/ wybrać numer telefonu
start learning
dial the number
proszę nie odkładać słuchawki
start learning
hold on, please
klawiatura telefonu
start learning
keypad
zostawić wiadomość
start learning
leave a message
zadzwonić
start learning
make a phone call
telefon komórkowy
start learning
mobile (phone)
(za)dzwonić do kogoś
start learning
phone/ ring up/ call sb
podnieść słuchawkę
start learning
pick up/ lift the receiver
odłożyć słuchawkę
start learning
put down/ replace/ hang up the receiver
słuchawka
start learning
receiver/ handset
naładować baterię
start learning
recharge/ charge the battery
rosładować sie (o baterii)
start learning
run down/ go dead
wysyłać wiadomość tekstową / sms'a
start learning
text a message/ send a short message
wyświetlacz (telefonu)/ ekran (telewizyjny)
start learning
screen
dostęp
start learning
access
dostępny w internecie
start learning
accesible via the net
dołączyć dokument
start learning
attach a document
załącznik
start learning
attachment
na baterie
start learning
bettery-powered / battery-operated
być podłączonym do Internetu
start learning
be on/ connected to the Internet
korzyść
start learning
benefit
zepsuty
start learning
broken down
przeglądarka
start learning
browser
czat/ czatować (na Internecie)
start learning
chat (on the Internet)
przydać się do
start learning
come in handy for
rozwijać/ rozwinąć się
start learning
develop
rozwój
start learning
development
urządzenei
start learning
device
obejść/ obchodzić się bez czegoś
start learning
do without sth
skuteczny
start learning
effective
silnik
start learning
engine
wejsć na stronę internetową
start learning
enter the web page
badać
start learning
explore
funkcja
start learning
function
przyrząd/ gadżet
start learning
gadget
dostać/ otrzymać wiadomość
start learning
get/ recieve an email
przydatny/ praktyczny/ poręczny
start learning
handy
mieć dostęp do internetu
start learning
have access to the Internet
słuchawki
start learning
headphones
ulepszać/ wprowadzać ulepszenia
start learning
improve/ make improvements to sth
użytkownik internetu
start learning
Internet user
skrzynka odbiorcza
start learning
in-box
skrzynka pocztowa
start learning
mailbox
wykorzystać
start learning
take advantage of
niepołączony
start learning
offline
połączony
start learning
online
odbić coś na ksero
start learning
(photo) copy sth
wtyczka
start learning
plug
nacisnąć przycisk/ guzik
start learning
press the button
szukać (czegoś)
start learning
search (for)
wyszukiwarka
start learning
search engine
wysyłac e-maila
start learning
send an e-mail
rozwiązanie
start learning
solution
kontakt/ gniazdko
start learning
socket
badania kosmosu
start learning
space exploration
sieć telefoniczna/ komputerowa
start learning
telephone/ computer network
nowsza wersja
start learning
update
za pośrednictwem internetu
start learning
via/ through the Internet
rzeczywistość wirtualna
start learning
virtual reality
mój adres e-mailowy to...
start learning
My e-mail adress is...

You must sign in to write a comment