school - 1e medyk

 0    132 flashcards    katarzynawisniewska31
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
architektura
start learning
architecture
sztuka
start learning
Art
historia sztuki
start learning
art history
projektowanie i technika
start learning
Design and technology
inżyniernia
start learning
Engineering
język angielski
start learning
English
geografia
start learning
Geography
prawo
start learning
law
matematyka
start learning
Maths
medycyna
start learning
medicine
muzyka
start learning
Music
wychowanie fizyczne
start learning
physical education
czytanie
start learning
reading
nauki ścisłe
start learning
science
pisanie
start learning
writing
egzamin kończący szkołę średnią w Wielkiej Brytanii
start learning
a levels
umiejętność
start learning
ability
chodzić do szkoły
start learning
attend a school
prześladować
start learning
bully
stołówka
start learning
canteen
kolega z klasy
start learning
classmate
sala lekcyjna, klasa
start learning
classroom, class
obowiązkowy
start learning
compulsory
wymagający użytkownicy
start learning
demanding users
dyscyplina
start learning
discipline
uczyć się przedmiotu
start learning
do a subject
przystąpić do egzaminu
start learning
take an examination
zrezygnować z nauki przedmiotu
start learning
drop a subject
edukować
start learning
educate
edukacja
start learning
education
szkoła podstawowa (AmE)
start learning
Primary school (AmE)
oblać egzamin
start learning
fail an exam
szkolna wycieczka edukacyjna
start learning
Field trip
ocena
start learning
mark/ grade
uczyć się na pamięć
start learning
to learn by heart
przerwać naukę w szkole
start learning
leave school
umiejący czytać i pisać
start learning
literate
opuszczać lekcje wagarować
start learning
miss/skip lessons
zdać egzamin
start learning
to pass an exam
boisko szkolne
start learning
a playground
szkoła podstawowa
start learning
elementary school
powtarzać materiał
start learning
to revise
powtórka materiału
start learning
revision
harmonogram
start learning
schedule
brama szkoły
start learning
school gate
mundurek szkolny
start learning
school uniform
nauka
start learning
schoolwork
szkoła średnia
start learning
secondary school
szkoła tylko dla chłopców
start learning
single-sex school
przedmiot
start learning
a subject
zrobić sobie przerwę
start learning
take a break
plan lekcji
start learning
timetable
akademicki
start learning
academic
akademia
start learning
Academy
ubiegać się o
start learning
to apply for
dyplom
start learning
diploma
uczęszczać na kurs
start learning
do a course
egzamin wstępny
start learning
entrance exam
rok przerwy w nauce po szkole średniej
start learning
gap year
czesne
start learning
tuition fee
dostać dobra pracę
start learning
get a good job
odnieść z czegoś duża korzyść
start learning
gry a lot out of sth
dostać miejsce na uniwersytecie
start learning
get a place at university
dostać odpowiedz
start learning
get a reply
zrobić sobie tatuaż
start learning
get a tattoo
poczuć się lepiej
start learning
get better
zmarznąć
start learning
get cold
ściemniać się
start learning
get dark
zmęczyć się
start learning
get exhusted
dostawać dobre oceny
start learning
get good Marks
wrócić do domu
start learning
get home
zachorować
start learning
get ill
wpaść w kłopoty
start learning
get into trouble
dostać się na uniwersytet
start learning
to get into university
robi się późno
start learning
get late
zdenerwować się
start learning
get nervous
mieć dobre stosunki z
start learning
get on with
wyjść z
start learning
get out of
przygotować się
start learning
get ready
pozbyć się czegoś
start learning
get rid of sth
stresować się czymś
start learning
to stressed about sth
dotrzeć na miejsce
start learning
to get there
zmęczyć się
start learning
to get tired
dotrzeć do szkoły
start learning
to get to school
dorzecza na stacje
start learning
get to the station
dotrzeć do pracy
start learning
get to work
wstawać
start learning
to get up
strata czasu
start learning
waste of time
niezagracony
start learning
uncluttered
zdjąć
start learning
take off
nie przemęczać się
start learning
to take id easy
karta magnetyczna
start learning
swipe card
szczyt
start learning
summit
przypadkiem trafić do
start learning
stumble into
zdrapac
start learning
Scrape
sztywny/ ścisły
start learning
rigid / strict
odległy
start learning
remote
użyteczny
start learning
relevent
zrelaksować się
start learning
relax
osiągnąć
start learning
reach
założyć
start learning
Put on
dostarczenie
start learning
provision
zapewnić / dostarczyć
start learning
provide
sam
start learning
on your own
spotkać się z
start learning
meet up with
dotrzymać obietnicy
start learning
keep a promise
izolacja
start learning
isolation
izolować
start learning
to isolate
inwestować
start learning
to invest
dobrze się bawić
start learning
to have a good time
zbieranie funduszy
start learning
fundraising
środowisko
start learning
background
przyjaźnić się z
start learning
be friendly with
poducha do siedzenia
start learning
beanbag
żaluzje
start learning
Blinds
kontynuować
start learning
carry on
zrelaksować się
start learning
chill out
zbierać
start learning
collect
kwesta/ kolekcja
start learning
collection
społeczność
start learning
community
rywalizować z
start learning
to compete against
warunki
start learning
conditions
zdecydować
start learning
decide
decyzja
start learning
decision
dać datek / podarować
start learning
donate
datek
start learning
donation
zmęczyć
start learning
exhaust
zmęczenie
start learning
exhaustion
wyjaśnić
start learning
to explain
wyjaśnienie
start learning
explanation
elastyczny
start learning
flexible
podążać za swoimi zainteresowaniami
start learning
follow your interests

You must sign in to write a comment