SALE OF GOODS

 0    58 flashcards    miska007
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
disclaimers
start learning
wykluczenia
exlusions
start learning
wyłaczenia
general principles
start learning
generalne zasady
transfer of title
start learning
przeniesienie tytułu
tangible chattel
start learning
ruchomość
merchant
start learning
kupiec
passage of title
start learning
przeniesienie tytułu 2
warranties of title
start learning
gwarancje tytułu
implied warranties
start learning
domniemana gwarancja
express warranties
start learning
gwarancja wyraźna
disclaimers of warranties
start learning
zastrzeżenie braku odp gwarancyjnej
remedies for breach of warranty
start learning
środki ochrony przed naruszeniem gwarancji
delivery
start learning
przekazanie posiadania
passing of risk
start learning
przeniesienie ryzyka
amendments
start learning
poprawki
good title
start learning
egzekwowalny tytuł
holder of title
start learning
posiadacz tytułu
good faith
start learning
dobra wiara
apparent authority
start learning
domniemane pełnomocnictwo
fitness for a particular purpose
start learning
przydatność dla określonego celu
merchantability
start learning
kupiecka gwarancja jakości
sales by sample
start learning
sprzedaż na podstawie próbki
in the course of business
start learning
w toku działalności
acceptance
start learning
przyjęcie
inspection by the buyer
start learning
sprawdzenie przez kupującego
right to refuse acceptance
start learning
prawo do odmowy przyjęcia
return of goods
start learning
zwrot towaru
warranty of fitness
start learning
gwarancja przydatności
warranty of merchantability
start learning
gwarancja jakości
breach of warranty
start learning
naruszenie gwarancji
commodity
start learning
towar
purchaser
start learning
nabywca
retailer
start learning
detalista
supplier
start learning
dostawca
vendor
start learning
handlarz
wares
start learning
towar 2
to deal in
start learning
zajmować się sprzedażą
indemnification of vendor
start learning
odszkodowanie ze sprzedaży
limitation of remedies
start learning
ograniczenie środków prawnych
retention of title
start learning
zachowanie tytułu prawnego
shipment
start learning
dostawa
confirmation
start learning
potwierdzenie
bona-fide sale
start learning
sprzedaż w dobrej wierze
full market value
start learning
pełna cena rynkowa
overdue
start learning
zaległa
buyer's solvency
start learning
wypłacalność sprzedającego
proceeds of sale
start learning
zysk ze sprzedaży
held in trust
start learning
przechowywane w powiernictwie
charge
start learning
zadłużenie
trust
start learning
zarząd powierniczy
critical provision
start learning
kluczowe postanowienieq
manufacturing process
start learning
proces produkcyjny
by virtue of
start learning
na mocy
proprietary interest
start learning
prawo własności
critical distinction
start learning
fundamentalne rozróżnienie
substantially upholding
start learning
faktyczne podtrzymanie
evidential ground
start learning
powody dowodowe
adduced evidence
start learning
przedstawiać dowody

You must sign in to write a comment