SAI IM A12, 13.10.2015

 0    53 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
księgowa
start learning
accountant
obowiązki zawodowe
start learning
duties
księgować faktury
start learning
account/book invoices
rozliczenia wydatków służbowych
start learning
travelling expenses
uzgadnianie
start learning
reconciliation
uzgadniać
start learning
reconcile
Coś jeszcze?
start learning
Anything else?
podobny
start learning
similar
brać udział w
start learning
take part in
do niedawna
start learning
until recently
WCA administracja światowej klasy
start learning
World Class Administration
wstrzymany, zawieszony
start learning
suspended
dozwolony
start learning
permitted
używany
start learning
used
/dilejt/ opóźniony
start learning
delayed
The train is delayed.
/dilit/ usuwać
start learning
delete
I delete the accounts.
ostateczny termin
start learning
deadline
często
start learning
often
zazwyczaj, przeważnie
start learning
usually
więcej niż mniej
start learning
more than less
mniej więcej
start learning
more less
ostatni, od niedawna
start learning
recently
potwierdzać saldo dla klientów
start learning
confirm balance for customers
potwierdzenie
start learning
confirmation
potwierdzenie sald
start learning
balance confirmation
dostawca
start learning
supplier
polecenia przełożonego
start learning
boss's orders
rozliczać faktury
start learning
settle invoices
sporządzać raporty
start learning
prepare reports
analizować dane
start learning
analyze data
baza dostawców
start learning
suppliers database
kawa rozpuszczalna
start learning
instant coffee
sypana kawa
start learning
ground coffee
taki sam
start learning
the same
aktualnie
start learning
currently
ostatnio (Present Perfect)
start learning
recently
poprzednio, przed, wcześniej
start learning
before
poprzednio
start learning
previously*
księgować
start learning
book
dzwonić (do) klientów
start learning
call customers
dzwonić (do) dostawców
start learning
call suppliers
faktura jest źle
start learning
the invoice is wrong
dotyczyć
start learning
concern
to nie dotyczy naszej firmy
start learning
it doesn't concern our company
dekretacja
start learning
account assignment
tworzyć i modyfikować kartotekę dostawców w
start learning
create and modify files of suppliers in database
bazie danych
wejście główne
start learning
main entrance
wejście boczne
start learning
side entrance
koleżanki z pracy
start learning
colleagues
należności
start learning
receivables
zobowiązania, należności
start learning
accounts payable
certyfikować
start learning
certify
odpowiedzialny
start learning
responsible

You must sign in to write a comment