Rural and urban

 0    100 flashcards    stefandeterg
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ograniczony dostęp
start learning
A LIMITED/RESTRICTED ACCESS TO STH
centrum rekreacyjne
start learning
LEISURE FACILITIES
słaby transport publiczny
start learning
POOR PUBLIC TRANSPORT
uważać za rzecz oczywistą
start learning
TO BE TAKEN FOR GRANTED
wzmacniać
start learning
TO STRENGHTEN STH
nabyć, kupić
start learning
TO PURCHASE
służby ratownicze
start learning
EMERGENCY SERVICES
najbliższy sąsiad
start learning
IMMEDIATE NEIGHBOURS
zmniejszać koszty
start learning
LOWER COSTS
samowystarczalny
start learning
SELF-SUFFICENT
ogromna większość
start learning
A VAST MAJORITY OF...
prawa popytu i podaży
start learning
THE FORCES OF SUPPLY AND DEMAND
być wystawiony na
start learning
TO BE EXPOSED TO STH
plotkować o kimś
start learning
TO GOSSIP ABOUT STH
w dużej mierze
start learning
IT LARGELY CONTRIBUTES TO STH
stać się leniwym
start learning
TO BECOME INDOLENT
naprawdę
start learning
I GENUINELY ENJOY IT
okazać się nieprzewidywalnym
start learning
IT TURNED OUT TO BE UNPREDICTABLE.
roznosić chorobę
start learning
TO SPREAD DISEASES
wścieklizna
start learning
RABIES
stały dochód
start learning
STEADY INCOME
zarobić na rodzinę
start learning
TO PROVIDE FOR THE FAMILY
począwszy od do
start learning
RANGING FROM... TO
zdumiewające, różnorodne atrakcje
start learning
AN AMAZING DIVERSITY OF ATTRACTIONS
nakładać surowe kary finansowe
start learning
TO IMPOSE SEVERE FINANCIAL PENALTIES ON...
przywyczajać się
start learning
TO BE ACCUSTOMED TO STH
udogodnienia
start learning
AMENITIES
mocno zatłoczona ulica
start learning
STREETS HEAVILY CONGESTED WITH TRAFFIC
praktycznie opuszczony
start learning
IT IS VIRTUALLY DESERTED.
wiejski
start learning
RURAL
miejski
start learning
URBAN
wskrzeszać gospodarkę
start learning
TO REVIVE ECONOMY
skorzystać z czegoś
start learning
TO TAKE ADVANTAGE OF STH
niekontrolowany rozwój miast
start learning
URBAN SPRAWL
panorama miasta
start learning
CITY SKYLINE
ekskluzywne sklepy
start learning
UPMARKET SHOPS
drogi kosztowny
start learning
PRICEY
zbyt drogi
start learning
OVERPRICED
brukowana ulica
start learning
COBBLED STREETS
rozluźniona atmosfera
start learning
RELAXED ATMOSPHERE
obszar chroniony
start learning
A CONSERVATION AREA
okazały budynek
start learning
IMPOSING BUILDINGS
wart żądanej ceny
start learning
GOOD VALUE (FOR MONEY)
w ciągu, wzdłuż
start learning
TO BE LINED WITH (SHOPS, TREES ETC.)
nieużytek miejski
start learning
URBAN WASTELAND
ogródek kawiarni
start learning
PAVEMENT CAFÉ
natężenie ruchu wzrosło
start learning
THE VOLUME OF TRAFFIC HAS INCREASED.
niebezpieczna strefa (dzielnica)
start learning
NO-GO AREAS
wieżowiec
start learning
HIGH-RISE BUILDINGS
śródmiejski, śródmieście
start learning
INNER CITY
zniszoczne budynki
start learning
RUN-DOWN (BUILDINGS)
zderzak w zderzak w korku
start learning
BUMPER-TO-BUMPER TRAFFIC
spaliny samochodowe
start learning
EXHAUST FUMES
bezustanny ryk
start learning
INCESSANT ROAR OF (TRUCKS)
opuszczony budynek
start learning
DERELICT BUILDINGS
mieszklaniec miasta
start learning
A CITY-DWELLER
podupadła dzielnica
start learning
DEPRIVED AREAS
gorączkowe tempo życia
start learning
A HECTIC PACE OF LIFE
na odludziu
start learning
IN THE MIDDLE OF NOWHERE
urokliwe stare budynki
start learning
QUAINT OLD BUILDINGS
sielski czar
start learning
RUSTIC CHARM
codzinne stresy miasta
start learning
THE DAILY STRESSES AND STRAINS OF THE CITY
rodzić przestępczość
start learning
TO BREED CRIME
korek, godziny szczytu
start learning
RUSH HOUR CONGESTION
wiadukt
start learning
A FLYOVER
utkąć w korku
start learning
TO GET STUCK IN THE TRAFFIC
odizolowany
start learning
ISOLATED
bezpański pies
start learning
A STRAY DOG
droga wiejska
start learning
A COUNTRY LANE
obowdnica
start learning
A BYPASS
betonowa dżungla
start learning
A CONCRETE JUNGLE
dzielnica sklepów, pasaż
start learning
SHOPPING PRECINCT
miasto pulsujące życiem
start learning
A CITY BUZZING WITH LIFE
rój młodych ludzi
start learning
SWARMS OF YOUNG PEOPLE
obiecująca przyszłość
start learning
A PROMISING FUTURE
dochować wierności
start learning
REMAIN FAITHFUL TO...
pompować świeżą krew, pieniądze
start learning
TO PUMP NEW BLOOD/MONEY INTO STH
przekształcać przerabiać
start learning
CONVERTED TO...
przyciągać uwagę
start learning
TO DRAW ATTENTION TO...
optymalne połączenie komunikacyjne
start learning
WITHIN DRIVING DISTANCE OF CITIES
obszar podmiejski
start learning
A COMMUTER BELT
niebezpieczny obszar
start learning
A ROUGH AREA
bogady obszar
start learning
AN AFFLUENT AREA
szkaradny, ochydny
start learning
HIDOUS (BUILDING)
modny obszar na czasie
start learning
A TRENDY AREA
wyburzony budynek
start learning
THE BUILDING WAS KNOCKED DOWN
trzymać się z dala od
start learning
TO STEER CLEAR OF STH
mieć siedzibę
start learning
THE EMABSSY IS BASED HERE
dominuje nad miastem
start learning
IT DOMINATES THE CITY
odnowione, naprawione
start learning
IT WAS RENOVATED.
datować na
start learning
IT DATES BACK TO 14TH CENTURY.
zależeć od
start learning
TO BE DEPENDENT ON SB
mieć do dyspozycji
start learning
AT SB’S DISPOSAL
to się może zmienić z czasem
start learning
IT CAN CHANGE WITH TIME
skonczyć źle
start learning
TO END UP DOING STH
z definicji
start learning
BY DEFINITION
mieści w sobie
start learning
IT HOUSES A NATIONAL GALLERY.
ceny własności wzrastają
start learning
THE PROPERTY PRICES A SOARING.
mieszklana dzielnica zamożna
start learning
PROSPEROUS RESIDENTIAL AREA
w zastrraszającym tempie
start learning
AT ALARMING RATE

You must sign in to write a comment