różne czasowniki 2

 0    141 flashcards    angiee1589
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wynalazek
start learning
invention
wpływ na coś / kogoś
start learning
influence over sth /sb
wysiadać (wysiąść) z samolotu, samochodu
start learning
step off
paskudny, nieprzyzwoity (jeśli chodzi o język)
start learning
nasty
przekonywać
start learning
persuade
utrzymywać
start learning
insist
wskazywać
start learning
wskazywać albo wyrażać
zapotrzebowanie na coś
start learning
demand for
szczególnie
start learning
particularly
walka
start learning
struggle
poczynić kroki, aby coś zrobić
start learning
to take steps to do sth
wartość pieniędzy
start learning
value of money
nagroda
start learning
reward
w zamian za
start learning
in return for (sth)
obowiązki np. domowe
start learning
chore
postawa (na przykład odpowiedzialna)
start learning
attitude
postawa
start learning
posture
w kierunku
start learning
towards. Try to teach their kids a responseble attitude towards money.
przyczyna [or powód] czegoś
start learning
the reason for sth
z tego powodu...
start learning
for this reason...
przygotowanie
start learning
preparation
różnica
start learning
difference
łatwy do przenoszenia
start learning
moveable
zmieniać
start learning
switch
przechodzić z czegoś na coś
start learning
swith sth to sth
dostępny (na przykład w sprzedaży)
start learning
available (for sale)
niespodziewany
start learning
unexpected
zwolnienie, dymisja
start learning
dismissal
zwolnić
start learning
dimiss
autokator
start learning
coach
ognisko, centrum, skupiać
start learning
focus
odzyskać
start learning
get back
imponujący
start learning
impressive
nacisk na coś, koncentrować uwagę na coś
start learning
focus on sth
zaawansowany
start learning
advance
posówać się naprzód, robić postępy
start learning
advance
przedwczesny
start learning
Premature. A premature birth.
pospiesznie
start learning
Hastily. That decision was too hastily.
być poddanym krytyce
start learning
come under fire.
odzyskiwać
start learning
recover
cały. całkowicie się z kimś zgadzać
start learning
entire. I entire agree with you.
NUDNOŚCI
start learning
NAUSEA
męczyć się nad czymś. Na przykład na gotowaniem
start learning
to toil over sth
przestrzegać kogoś przed czymś
start learning
to caution sb about sth.
trzymać się z daleka od czegoś
start learning
keep away from sth
iść za kimś
start learning
to follow sb
organizować (zawsze po tym jest infinitive)
start learning
arrange
Kkntynuować. Plus zawsze końcówka ing
start learning
carry on
zgoda.
start learning
consent plus infinitive
podejmować się czegoś
start learning
undertake
zajmować się czymś
start learning
take care
ewidentnie
start learning
oviously
ponadto
start learning
moreover
badać, rozpatrzyć
start learning
Look into. The manager will look into your complaint.
badać na przykład jaskinię, obszar.
start learning
to explore
połowa dnia
start learning
half of the day
poszukiwać, szukać czegoś na przykład przepisu w książce kucharskiej.
start learning
search for sth
pojawić się
start learning
show up
Niepewny siebie. Niepewny. Ryzykowny
start learning
insecure
środek konserwujący
start learning
preservatives
konkurs
start learning
contest
zawodniczka
start learning
contestant
poraroku
start learning
season
Usunąć. Wycofać się
start learning
take off
podłapać. wyłapywać kroki
start learning
pick up the steps
plama
start learning
spot
zapisywać się
start learning
sign up
skarb
start learning
treasure
strzec skarbu
start learning
treasure sth
średnia, przeciętny
start learning
average
zbierać, gromadzić, na przykład informacje
start learning
gather
dzielić, podzielić
start learning
divide
dzielić coś na coś
start learning
divide sth from sth
niezbędny, pełen życia
start learning
vital
przechodzić (przez jakiś etap)
start learning
go through
worth
start learning
warto
zauważyć że...
start learning
point that
wskazywać
start learning
point out
konkretny
start learning
spcific
wyjątkowy, unikatowy
start learning
unique
charakterystyczna (cecha)
start learning
chracteristic
charakterystyczny
start learning
characteristics
szczególny
start learning
particular
drobiazgowość
start learning
particularity
wchodzić w szczegóły
start learning
particularize
szczególnie
start learning
particulary
użytkować, zajmować (na przykład teren)
start learning
occupy
nieuchronny
start learning
inevitable
zwykły
start learning
ordinary
niezwykły
start learning
extraordinary
naturalne środowisko
start learning
habitat
nawyk, przyzwyczajenie
start learning
habit
wytrzymać
start learning
withstand
manage sth
start learning
dawać sobie radę
konsekwentnie
start learning
consistently
polegać na komś
start learning
consist in sth
składać się z czegoś
start learning
consist of sth
cecha
start learning
trait. Patience is one of his good traits.
ustatkować się. osiedlić się
start learning
settle down
decydować się na coś
start learning
settle sth
przywrócić. odnowić
start learning
restore
podstawowy
start learning
basic
podstawa
start learning
basics
kurz
start learning
dust
szczególnie, zwłaszcza.
start learning
especially
szczególny
start learning
especial
włóczyć się
start learning
wander around
przemierzać, przechadzka
start learning
wander. He is gone for a wander round the shop
otoczenie
start learning
surroundings
dzięki, na skutek czegoś
start learning
due to sth. Her success was due to hard work
tom, objętość
start learning
volume
turystyczna grupa, gromada
start learning
tourist flocking
cenny
start learning
voluable
pozostawiony bez opieki
start learning
unattended
kradzież
start learning
theft
kłopot
start learning
bother
zadać sobie wiele trudu
start learning
to go to a lot of brother
drożeć, podchodzić
start learning
go up
bezpieczna odległość
start learning
secure distance
przetrwać, przeżyć
start learning
survive
rzeczy osobiste
start learning
belongings
na całym świecie
start learning
throughout the world
towar
start learning
commodity
obszerny
start learning
commodious
wspaniały
start learning
magnificient
roślina uprawna
start learning
crop
wewnętrzny
start learning
inside
wiara, zaufanie
start learning
faith
zabezpieczyć, chronić
start learning
preserve
kruszyć się
start learning
crumble. The feta cheese should be crumbled with the hand.
strona, kartka z historii
start learning
page. A sentimental page.
wpaść na pomysł, by coś zrobić
start learning
hit upon the idea to do sth
stwarzać (warunki, możliwości)
start learning
to offer
stwarzać (dzieło)
start learning
to compose
założyć (na przykład firmę)
start learning
found a big compamy
Przedsiębiorstwo
start learning
enterprise or comapany
elektrownia
start learning
power station
funkcjonować
start learning
to funktion
samouk
start learning
self-taught person
zawdzięczać coś komuś
start learning
to owe sth to sb
intensywny, intensywność
start learning
intensely

You must sign in to write a comment