Rozmowa z odgrywaniem roli.

 0    23 flashcards    zodiak5
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Nie wydaje mi się że jest to najlepszy pomysł...
start learning
I don't think that's the best idea...
rozwiązanie
start learning
solution
Ale co zrobimy, jeśli...? / Ale co będzie, jeśli...?
start learning
But what if ...?
CZy jesteś pewna że to dobre rozwiązanie?
start learning
Are you sure it's a good solution?
Jestem pewna, że lepiej będzie...
start learning
I'm sure it's better to...
Myślę, że najlepszy pomysł to...
start learning
I think the best idea would be too...
Moim zdaniem...
start learning
In my opinion...
Jeśli chcesz znać moje zdanie, to...
start learning
If you ask me...
Najpierw możemy..., a potem/następnie...
start learning
First we can ..., and then / next...
Pierwsza rzecz, jaką należy zrobić, to...
start learning
The first thing to do is...
Miejmy nadzieję, że wszystko się dobrze ułoży.
start learning
Let's hope that everything will be good.
Już nie mogę się doczekać!
start learning
I can't wait to start!
Możliwe, że...
start learning
It is possible that...
To może(nie) być najlepszy pomysł.
start learning
This might (not) be the best idea.
Im może się to nie spodobać...
start learning
They may not like it...
Czy moglibyśmy...?
start learning
Can we ...?
Czy uważasz, że moglibyśmy...?
start learning
Do you think you could ...?
Czy mogę?
start learning
Can I?
CZy nie byłby problem, gdybyśmy(coś zrobili)
start learning
Would it be Ok if we (did sth)
Dobrze w takim razie najpierw możemy..., a potem...
start learning
Ok, so we can... first, and then...
Zróbmy to na mój/twój sposób, dobrze?
start learning
Let's do it on my / your way, ok?
W takim razie zgódźmy się na...
start learning
So let's agree on...
Dobrze, skoro nalegasz.
start learning
Ok, if you insist.

You must sign in to write a comment