Rozmowa o pracę 3 Google

 0    62 flashcards    monikasamojlik5
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
praktyka
start learning
practice
dwoje ludzi jest
start learning
two people are
osoba jest
start learning
person is
człowiek jest
start learning
man is
ludzie są
start learning
people are
dużo problemów
start learning
so many problems
rozmowa o pracę
start learning
job interview
już wystarczy
start learning
is enough
czas mija bardzo szybko
start learning
Time passes very quickly
czas mija
start learning
time passes
chwalić się czymś
start learning
something to brag about, boast about
przekonanie
start learning
conviction
wiara; przekonanie
start learning
faith, belief
utrzymać
start learning
maintain
utrzymywać rodzinę
start learning
maintain family
utrzymać tępo
start learning
maintain a blunt
utrzymywać pozycję na rynku
start learning
maintain position on the market
giełda linków
start learning
Exchange links platform
handlować linkami
start learning
trade links
główne wyzwanie
start learning
the main/major challenge
prowadzić działania marketingowe
start learning
run marketing activities
prowadzić działania
start learning
run activities
w różny sposób
start learning
differently/ in different way
dyktować komuś
start learning
dictate to someone
dyktować warunki
start learning
dictate terms/conditions
zabraniać, zakazywać
start learning
prohibit
zakazać
start learning
ban, forbid
w odróżnieniu od...
start learning
unlike...
różny od
start learning
different from
inny niż wszystkie
start learning
other than all
w wynikach wyszukiwania Google
start learning
in Google search results
wyższa pozycja
start learning
higher position
umieścić
start learning
place
stracić
start learning
lose
prowadzić biznes
start learning
run business
wyjatek
start learning
exception
twardy, silny, ostry
start learning
tough, strong, sharp
obrażać się na kogoś o coś
start learning
get offended at someone for something
niemożliwy do osiągnięcia
start learning
unachievable/ impossible to achieve
uaktualnienie algorytmu Google
start learning
Google algorithm update
dostosować się do
start learning
adjust to
zasady
start learning
rules
doświadczenie
start learning
experience
umiejętnosci, zdolnosci
start learning
skills, abilities
zdobyć nowe umiejętności
start learning
get/acquire new skills
nabyć
start learning
acquire
zdobyć
start learning
gain
nabyć, kupić
start learning
purchase, buy
wpływ, oddziaływanie
start learning
influence
wpływ
start learning
impact
wpływać na kogoś
start learning
affect someone
wpływać; oddziaływać
start learning
to influence
znaczący
start learning
significant
ważny
start learning
important
znaczący wpływ
start learning
significant impact
silny wpływ
start learning
impact
drugorzędny czynnik
start learning
secondary factor
drobny niewielki
start learning
minor
poważny, główny
start learning
major
uaktualnienie, aktualizowanie
start learning
upgrade
ogłosić
start learning
announce
ogłosić wyniki egzaminu
start learning
announce the results of the exam

You must sign in to write a comment