rozmowa kwalifikacyjna 3

 0    35 flashcards    malgorzatamalecka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Dorastałam na małej wsi.
start learning
I raised in a small village.
Uczęszczałam na akademię.
start learning
I attendant the Academy.
Otrzymałam tytuł licecjata w Biotechnologii.
start learning
I received my bachelors's degree in Biotechnology.
Teraz mieszkam w Warszawie z moję siostrą.
start learning
Now I live in Warsaw in my sister.
Szukam pracy.
start learning
I looking for a job.
Opowiedz mi o sobie.
start learning
Tell me about yourself.
Jakiego typu stanowiska szukasz?
start learning
What type position are you looking for?
Szukam ciekawej pracy i stanowiska które poprawi mój angielski.
start learning
I am looking for a interesting job and position which I can improve my English.
Interesujesz się pracą na cały etat czy na niepełny etat.
start learning
Are you interested in a full-time position or part-time position?
Jestem bardziej zainteresowana pracą w pełnym wymiarze godzin. Aczkolwiek, mogłabym także rozważyć pracę na pół etatu.
start learning
I am more interested in a full-time position. However, I would also consider in a part-time position.
rozważyć
start learning
consider
Co jest twoją najmocniejszą stroną?
start learning
What is your greatest strength?
Moją najmocniejszą stroną jest ambicja, otwartość, odpowiedzialność. Moją najmocnieszą stroną jest wewnętrzna motywacja. Jestem także wielkim optymistą. Myślę, że pozytywne nastawienie jest połową drogi do sukcesu.
start learning
My greatest strength are ambition, openness, responsible. My biggest strength is self-motivation. I am also a big optimist. I think a positive attitude is a half way to success.
pozytywne nastawienie
start learning
positive attitude
jest połową drogi do sukcesu
start learning
is a half way to success
wewnętrzna motywacja
start learning
self-motivation
optymista
start learning
optimist
Co jest twoją największą wadą?
start learning
What is your greatest weakness?
wada
start learning
weakness
Trzeba wspomnieć, że słabość jest faktycznie siłą.
start learning
You need to mention a weakness that is actually a strength.
trzeba wspomnieć, że
start learning
You neeed to mention, that
wspominać
start learning
mention
trzeba
start learning
need
Jaki rodzaj pracy wykonywałeś?
start learning
What kind of work do you do?
Studiowałam dziennie. Pracowałam dorywczo jako kelnerka, hostessa i wychowawca kolonijny. Typowe prace studenta. Nie pracowałam jeszcze w pełnym etacie.
start learning
I was a full-time studies. I jobben as waitress, hostess and a camp counselor. Thypical work of the student. I have not worked in full-time yet.
pracować dorywczo
start learning
jobben
Jaki rodzaj pracy wybrałabyś? Dlaczego? Wybrałabyś... ciekawą prace ze złą płacą czy nudną pracę z dobrą płacą?
start learning
What kind of job would you choose? Why? Would you choose... an interesting job with bad pay or a boring job with good pay?
Chciłabym pracę w nudnym miejscu z dobrą pensją. Jeśli miałbym pracę z dobrą pensją mogłabym odkładać pieniądze i później jechać na wakacje i odpocząć od pracy. Z dobrą pensją mogę pozwolić sobie na różne rzeczy.
start learning
I would like to have a job in a boring place with a good salary. If I had a job with good salary could save money and then go on holiday and to rest from that work. With a good salary I can afford a lot of things.
Jeśli miałbym pracę z dobrą pensją mogłabym odkładać pieniądze i później jechać na wakacje i odpocząć od pracy.
start learning
If I had a job with good salary could save money and then go on holiday and to rest from that work.
Z dobrą pensją mogę pozwolić sobie na różne rzeczy.
start learning
With a good salary I can afford a lot of things.
mogę sobie pozwolić
start learning
I can afford
Jaka była twoja początkowa i końcowa rekompensata?
start learning
What were you starting and final levels of compesation?
Jeszcze nie pracowałam ponieważ studiowałam dziennie.
start learning
I have not worked yet because I was a full-time studies.
Pracowałam dorywczo, ale to były bardzo małe pieniądze
start learning
I worked casual but it was very little money.
praca dorywcza
start learning
work casual

You must sign in to write a comment