rozmowa kwalifikacyjna 2

 0    42 flashcards    malgorzatamalecka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Dorastałam na małej wsi.
start learning
I raised in small village.
Uczęszczałam na akademię.
start learning
I attendant the Academy.
Otrzymałam tytuł licecjata w Biotechnologii.
start learning
I received my bachelors's degree in Biotechnology.
Teraz mieszkam w Warszawie z moję siostrą.
start learning
Now I live in Warsaw in my sister.
Szukam pracy.
start learning
I looking for a job.
Opowiedz mi o sobie.
start learning
Tell me about yourself.
Jakiego typu stanowiska szukasz?
start learning
What type position are you looking for?
Interesujesz się pracą na pełny etat czy na pół etatu?
start learning
Are you interested in a full-time position or part-time position?
rozważyć
start learning
consider
Co jest twoją najmocniejsza stroną?
start learning
What is your greatest strengths?
pozytywne nastawienie
start learning
positive attitude
jest połową drogi do sukcesu
start learning
is a half way to success
wewnętrzna motywacja
start learning
self-motivation
optymista
start learning
optimist
Co jest twoją największą wadą?
start learning
What is your greatest weakness?
wada
start learning
weakness
Trzeba wspomnieć, że słabość jest faktycznie siłą.
start learning
You need to mention a weakness that is actually a strength.
trzeba wspomnieć, że
start learning
You neeed to mention, that
wspominać
start learning
mention
trzeba
start learning
need
Jaki rodzaj pracy wykonywałeś?
start learning
What kind of work do you do?
Studiowałam dziennie.
start learning
I was a full-time studies.
pracować dorywczo
start learning
jobben
Jaki rodzaj pracy wybierzesz? Dlaczego?
start learning
What kind of job would you choose? Why?
Z dużą pensją mogę pozwolić sobie na wiele rzeczy.
start learning
With a good salary I can afford a lot of things.
mogę sobie pozwolić
start learning
I can afford
Jaka była twoja początkowa i końcowa rekompensata?
start learning
What were you starting and final levels of compesation?
Jeszcze nie pracowałam ponieważ studiowałam dziennie.
start learning
I have not worked yet because I was a full-time studies.
Pracowałam dorywczo, ale to były bardzo małe pieniądze
start learning
I worked casual but it was very little money.
praca dorywcza
start learning
work casual
Szukam ciekawej pracy i stanowiska który poprawi mój angielski
start learning
I am looking for a interesting job and position which I can improve my English.
Jestem bardziej zainteresowana pracą na pełny etat.
start learning
I am more interested in a full-time position.
Moja najmocniejsza strona to ambicja, otwartość, odpowiedzialność and wewnętrzna motywacja. Jestem także wielkim optymistą. Myślę,że pozytywne nastawienie to połowa drogi do sukcesu.
start learning
My greatest strength are ambition, openness, responsible and self-motivation. I am also a big optimist. I think a positive attitude is a half way to success.
Pracowałam jako kelnerka, hostessa i wychowawca kolonijny.
start learning
I jobben as waitress, hostess and a camp counselor.
Thypical work of the student.
start learning
Typowe prace studenta.
Nie pracowałam na pełen etat jeszcze.
start learning
I have not worked in full-time yet.
Wolałabym mieć pracę w nudnym miejscu z dobrą pensją.
start learning
I would like to have a job in a boring place with a good salary.
Jeśli miałabym pracę z dobrą pensją mogłabym oszczędzać pieniądze.
start learning
If I had a job with good salary could save money
A później jechać na wakacje i odpocząć od pracy.
start learning
And then go on holiday and to rest from that work.
Z dobrą pensją mogę pozwolić sobie na różne rzeczy.
start learning
With a good salary I can afford a lot of things.
Aczkolwiek mogłabym się zastanowić nad pracą na pół etatu.
start learning
However, I would also consider in a part-time position.
Wybrałbyś... intersującą pracę ze słabą płacą czy nudną pracę z dobrą płacą?
start learning
Would you choose... an interesting job with bad pay, or a boring job with good pay?

You must sign in to write a comment