rozdział pierwszy

 0    141 flashcards    matstu01
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
napisy
start learning
Subtitled
z dubbingiem
start learning
dubbed
lektor
start learning
a voice over
na drugim planie
start learning
in the background
na pierwszym planie
start learning
in the foreground
gaduła
start learning
talkative
ekstrawertyk
start learning
extrovert
ciężko pracujący
start learning
hard-working
perfekcjonista
start learning
perfectionist
leniwy
start learning
lazy
marzyciel
start learning
day-dreamer
nieśmiały
start learning
shy
introwertyk
start learning
introvert
dwulicowa osoba
start learning
a two-faced person
najmniej
start learning
least
mieć (niewiele) wspólnego z
start learning
have (little) in common with
zachowywać
start learning
behave
zachowanie
start learning
behavior
dojrzały x2
start learning
mature, ripe
niedojrzały
start learning
immature
o wiele lepiej
start learning
far better
tak zwany
start learning
so-called
natknąć się na jakiś dziwaków
start learning
come a cross some freaks
nadawać trendy
start learning
set trends
podziwiać
start learning
admire, look up to
wywyższać się
start learning
look down on sb
To jest typowe dla niego
start learning
It is typical of him
wydawać pieniądze na
start learning
spend money on
Skończyło się na tym że dzieliliśmy ten sam pokój
start learning
We ENDED UP sharING the same room
zamknięty w sobie
start learning
withdrawn
Zebrałem się na odwagę
start learning
I plucked up my courage
chudy i smukły
start learning
skinny and lanky
ubrania i buty nigdy dopasowane
start learning
clothes and shoes never matched
fryzury
start learning
haircuts
nawiązać konwersację
start learning
strike up a conversation
oceniać po wyglądzie
start learning
judge sb by apperance
Byłem zachwycony
start learning
I was delighted
tak dziwnie się złożyło
start learning
strangely enought
zrobiona na bóstwo
start learning
looked dressed to kill
zaprzyjaźnić
start learning
to befriend
mam powyżej uszu udawania
start learning
I fed upwith pritending
z jakiegoś powodu
start learning
for a reason
dziwak, dziwadło
start learning
weirdo, an oddball
okazja
start learning
bargain
zdzierstwo
start learning
rip-off
luźnie dopasowany
start learning
loose-fitting
rozpięta (koszula)
start learning
the neck is open
sprzączka
start learning
buckle
mokasyny
start learning
loafers
spinka
start learning
links
cały czas zły
start learning
bad-tempered
rzeźba
start learning
sculpture
objąć
start learning
embrace
pojednanie
start learning
reconciliation
pojednać się
start learning
reconcil
mak
start learning
poppy
ofiara, poświęcić się
start learning
sacrifice
NAPRAWDĘ coś nadzwyczajnego się wydażyło
start learning
Something remarkable Did happen
zawieszenie broni
start learning
truce
wstrzymać działania / plany
start learning
put on hold
trzymać/przechowywać zdjęcia
start learning
store images
Na fotografi jestem ja i mój przyjaciel
start learning
The photo is of me and my friend
pozować do aparatu
start learning
pose for the camera
to mi przypomina sth
start learning
It reminds me of sth
chętny do wydania
start learning
are willing to spend
całkowity nieznajomy
start learning
a complete stranger
rozpoznać
start learning
recognize
wyglądać jak
start learning
look like
farbować włosy
start learning
dye hair
posiwieć
start learning
go gray
nabyć
start learning
acquire
coś z czym się urodziliśmy
start learning
sth we are born with
zauważyć twarze przestępcze
start learning
spot criminal faces
konkretne
start learning
specific
cechy twarzy
start learning
facial features
nie do opisania / niepodobny
start learning
nondescript
rzadnych cech szczególnych
start learning
no distinguishing features
Twoja osobowość jest odzwierciedlone w ubrania
start learning
Your personality is reflected in your clothes
przemoc
start learning
violence
Muszę przyznać że
start learning
I must admit that
pracować na życie poprzez
start learning
do sth for a living
Jak zarabiasz na życie?
start learning
What do you do for a living?
rozważywszy wszystko
start learning
all things considering
To dotyczy wielu ludzi
start learning
That/it concerns to many people
nakreślać granice
start learning
draw the line
bawić się w Boga
start learning
play God
zapobiegać chorobom
start learning
prevent illnesses
płód
start learning
foetus
ingerować w naturę
start learning
interfere in / with nature
Twoi rodzice wychowują cię
start learning
Your parents bring you up
poświęcić wszystko
start learning
sacrifice everything
odrzucić
start learning
to discard
cenić wysoko
start learning
to treasure
istoty ludzkie
start learning
human beings
donosić (na ludzi)
start learning
report on people
nieodparte uczucie
start learning
nagging feeling
typowe doświadczenie
start learning
a common experience
To rodzi pytania o...
start learning
It raises questions about...
przeprowadzać testy
start learning
carry out tests
strony społecznościowe
start learning
networking sites
kłopotać się / martwić się / zadawać sobie trud
start learning
bother (about)
poza tym, oprócz tego
start learning
apart from that
w niektórych przypadkach
start learning
in some cases,
wspólne / typowe zachowania
start learning
common interests
poznać ludzi
start learning
get to know people
dostępny dla przyjaciół
start learning
available to friends
używać dla złych, nieodpowiednich celów
start learning
use for wrong purposes
pomyślę o tym (lekko)
start learning
give it (sth) a thought
zachęcać
start learning
encourage
zniechęcać
start learning
discourage
odwaga
start learning
courage
odważny x2
start learning
brave, courageous
Zakochać się od pierwszego wejrzenia
start learning
Fall in love at first sight
rozważać operację plastyczną
start learning
consider havING cosmetic surgery
próżność
start learning
vanity
być zapalonym x2
start learning
be keen on, be fond of
w naszej mocy
start learning
within our power
w dwuch umysłach / dwie opinie na raz
start learning
in two minds
świadomość
start learning
consiousness
sumienie
start learning
conscience
akceptować
start learning
approve
uczyć się na błędach
start learning
learn from experience
moralne kwestie
start learning
moral issues
wartości
start learning
values
dojść do wniosku
start learning
come to the conclusion
kodeks moralny
start learning
code to live by
skutki uboczne
start learning
side effects
chirurg plastyczny
start learning
Plastic Surgeon
Dawno, dawno temu...
start learning
Once upon a time...
malutki
start learning
tiny
garnek owsianki
start learning
pot of porridge
stygnąć
start learning
to cool
niedaleko
start learning
nearby
niegrzeczny
start learning
naughty
złośliwy
start learning
mischievous
podglądać
start learning
peep
grudkowany
start learning
lumpy
szlochać
start learning
sob
narzekać
start learning
grumble
powiedzieć z rozdrażnieniem
start learning
said crossly
piszczeć
start learning
squeak

You must sign in to write a comment