Rozdział 8 ILEC

 0    24 flashcards    mrmarcinmal
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
coś jest nieprawne
start learning
it is unlawful
to może być odbierane jako dyskiminujące
start learning
it might be construed as discriminatory
stan cywilny
start learning
marital status
wyjątki od reguły
start learning
exceptions to the rule
obiektywne kryteria zawodowe (określone przypadki gdzie płeć, wiek mogą stanowić kryteria zatrudnienia)
start learning
genuine occupational qualification (GOQ)
osoby (j. prawny)
start learning
persons
stosowne - uzasadnione umotywowanie
start learning
reasonable adjustment
Oświadczenie musi zawierać następujący zwrot
start learning
The statement must include the following:
tożsamość stron
start learning
identities of the parties
uprawnienie do urlopu
start learning
holiday entitlement
bezpodstawne zwolnienie
start learning
unfair dissmisal
zwolnienie z pracy o charakterze dyskriminacyjnym
start learning
discriminatory dismissal
zwolnienie z pracy w związku z redukcją zatrudnienia
start learning
redundancy dismissal
wprowadzane poprzez skargi
start learning
it is enforced through complaints
sąd pracy
start learning
employment tribunal
ogłaszać decyzje
start learning
render decisions
wydawać zarządzenia
start learning
to issue orders
rekompensata za utratę spodziewanych zarobków
start learning
a compensation for loss of prospective earnings
rokowania zbiorowe (negocjacje pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami)
start learning
collective bargaining
arbitraż
start learning
arbitration processes
łączyć się (związki)
start learning
to unionise
pikietowanie
start learning
picketing
oczekiwanie na nakaz lub postanowienie
start learning
seeking injunction
lokaut - uniemożliwienie osobom dostęp do budynku poprzez jego zamknięcie, co powoduje, że pracownicy nie mogą pracować
start learning
lockout

You must sign in to write a comment