Rozdział 5

 0    201 flashcards    oluha123
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
stan
start learning
the state
nie zdać, zawieść
start learning
fail
emerytura
start learning
pension
szkoda, uszkodzenie
start learning
damage
partia
start learning
party
gospodarka
start learning
economy
w porównaniu
start learning
compared to
przekonany
start learning
convinced
znieważać, zniewaga
start learning
insult
karta
start learning
chart
miejsce parkingowe
start learning
parking space
ilość
start learning
quantity
obracać się
start learning
turn up
cierpliwość
start learning
patience
puszka
start learning
tin
pączek
start learning
doughnut
szorstki
start learning
rough
niegrzeczny
start learning
naughty
kaszel
start learning
cough
przewiew
start learning
draught
źle wychowany
start learning
badly behaved
dorosły
start learning
adult
prąd powietrza
start learning
current of air
mniejszość
start learning
minority
zdolny/ zdolność
start learning
able/ ability
pędzić
start learning
rush
uszkodzić
start learning
damage
nadwaga
start learning
overweight
jakość
start learning
quality
składnik
start learning
ingredient
czerpać przyjemność
start learning
take pleasure
analizować
start learning
analyze
połączenie
start learning
connection
pozbyć
start learning
get rid
wina
start learning
guilt
wyjaśniać
start learning
explain
nawyk, przyzwyczajenie
start learning
habit
szybka naprawa
start learning
quick-fix
mit
start learning
myth
dusza
start learning
soul
bilans, równowaga
start learning
balance
smak
start learning
flavour
światowy
start learning
global, worldwide
organiczny
start learning
organic
tragiczny
start learning
tragic
cel, zmierzać
start learning
aim
zachęcać
start learning
encourage
dbać, opiekować się
start learning
look after
grosz
start learning
penny
poczucie koloru
start learning
sense of colour
ostrożnie, uważnie
start learning
carefully
zestaw, komplet ubrań
start learning
set of clothes
ilość
start learning
amount
bez wysiłku
start learning
effortlessly
zasłony
start learning
curtains
wyczerpany
start learning
run out
strój
start learning
outfit
wysokiej technologii rzeczy
start learning
high-tech stuff
imponować
start learning
impress
doceniać
start learning
appreciate
różnica
start learning
difference
znaczenie
start learning
importance
zauważyć, zwracać uwagę
start learning
notice
proszek do prania
start learning
washing powder
instynktownie
start learning
instinctively
polecony, zalecony
start learning
recommended
spotkanie
start learning
appointment
nieskończony/nieskończoność
start learning
infinite/infinity
zdolność do snu
start learning
capacity to sleep
żona
start learning
wive
wynagrodzenie, wypłata
start learning
salary
obowiązki
start learning
responsibilities
stanowisko
start learning
position
szkolenie
start learning
training
kwalifikacje
start learning
qualifications
godz. pracy
start learning
working hours
możliwości
start learning
opportunities
odpowiedzialny za... ds.
start learning
in charge of...
rachunki
start learning
accounts
dział, wydział
start learning
department
pełnoetatowy
start learning
full-time
nadgodziny
start learning
overtime
stopień w księgowości
start learning
degree in accountancy
stowarzyszenie, związek
start learning
association
stażysta
start learning
trainee
doświadczenie
start learning
experience
księgowość
start learning
accountancy
księgowy
start learning
accountant
zarządzanie finansami
start learning
financial management
dodatkowy
start learning
additional
w niepełnym wymiarze godz.
start learning
part-time
stały
start learning
permanent
pracujący we własnym przedsiębiorstwie, na własny rachunek
start learning
self- employed
wielonarodowy
start learning
multinational
za granicą
start learning
abroad
zarabiać
start learning
earn
ubiegać się o...
start learning
apply for...
nadesłać
start learning
send in
list motywacyjny
start learning
covering letter
poniżej
start learning
below
kontrakt
start learning
contract
rezygnować
start learning
resign
odpowiedzialny za...
start learning
responsible for...
rachunkowość
start learning
accounting
wydatki
start learning
expenses
plan emerytalny
start learning
pension plan
pójść na emeryturę
start learning
retire
rada
start learning
advice
naprawdę podekscytowany
start learning
truly excited
jeszcze trudniej
start learning
even harder
wymagać czasu
start learning
take time
umiejętności
start learning
skills
satysfakcjonujący
start learning
satisfying
czas wolny
start learning
spare time
żeglarstwo
start learning
sailing
ogrodnictwo
start learning
gardening
przyjemny
start learning
enjoyable
zdolność
start learning
ability
dziedzina
start learning
field
kluczowe spółki
start learning
key companies
kursy wieczorowe
start learning
evening classes
tło
start learning
background
zdobyć
start learning
gain
zwolniony
start learning
sacked
żałować
start learning
regret
poddać się
start learning
give up
zachęcać
start learning
attract
problemy z kręgosłupem
start learning
back problems
zawodnik, rywal
start learning
contestant
przemysł
start learning
industry
sędzia
start learning
judge
członek parlamentu
start learning
MP- Member of Parliament
obroty
start learning
sales
serial telewizyjny
start learning
TV series
wydawać się
start learning
seem
zmiana, wymiana pracy
start learning
job swap
oszalały, szalony, obłąkany
start learning
frantic
podniecenie, podekscytowanie
start learning
excitement
dyskutować
start learning
discuss
rządzić
start learning
govern
proponować/propozycja
start learning
propose/proposal
zareagować
start learning
react
podobny/podobieństwo
start learning
similar/similarity
przetrwać/przetrwanie
start learning
survive/survival
próg zwalniający
start learning
speed bump
sieciówka, sieć sklepów
start learning
chain store
zdziwienie
start learning
astonishment
odkładać ma bok, nie zważać na coś
start learning
put aside
rocznica
start learning
anniversary
paliwo/wtrysk paliwa
start learning
fuel/fuel injection
zadowolony
start learning
glad
oczekiwać, spodziewać się
start learning
expect
prześcieradło, arkusz
start learning
sheet
pasować, garnitur
start learning
suit
podziwiać
start learning
admire
wychować
start learning
bring up
zamożny bogaty
start learning
wealthy
termin
start learning
term
tor
start learning
track
plotkowanie
start learning
gossiping
przynajmniej
start learning
at least
badanie
start learning
research
frywolny, lekkomyślny
start learning
frivolous
zakres, obejmować
start learning
range
szczególnie
start learning
notably
zmierzać
start learning
tend
przyczepić się do kogoś
start learning
stick to
korzyść, zaleta
start learning
advanatge
na bok
start learning
aside
sprawa
start learning
matter
w pełni
start learning
fully
kilka
start learning
several
społeczny
start learning
social
rozwiązywać
start learning
solve
wymieniać opinie
start learning
swap opinions
jednakże
start learning
however
według... zgodnie z...
start learning
according to...
podczas gdy, natomiast
start learning
whereas
z drugiej strony
start learning
on the other hand
także
start learning
also
skupiać
start learning
focus
zabieg na twarz
start learning
facial
zabieg
start learning
treatment
dowiedzieć się
start learning
find out
łaźnia parowa
start learning
steam room
na wolnym powietrzu
start learning
outdoor
szeroki
start learning
wide
gładki
start learning
smooth
nawilżać
start learning
hydrate
oczyszczanie/głębokie oczyszczanie
start learning
cleansing/deep cleansing
awansować
start learning
get promoted
pracownik
start learning
employee
tymczasowy
start learning
temporary
nagłówek
start learning
heading
związany z...
start learning
concerned with...
udawać
start learning
pretend
namawiać, przekonać kogoś
start learning
persuade
twardy
start learning
tough
kontynuować
start learning
carry on
partia pracy
start learning
labour
nadużywać
start learning
misuse

You must sign in to write a comment