rozdział 5

 0    216 flashcards    agata1251997
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wylesianie
start learning
deforestation
zagrożone zwierzę
start learning
endangered animal
globalne ocieplenie
start learning
global warming
bezdomność
start learning
homelessness
zanieczyszczenie
start learning
pollution
rasizm
start learning
racism
bezrobocie
start learning
unemployment
wpływać na
start learning
affect
okropny
start learning
awful
wyzwanie
start learning
challenge
uprzątnąć
start learning
clear
warunki
start learning
conditions
niszczyć
start learning
destroy
susza
start learning
drought
trzęsienie ziemi
start learning
earthquake
powódź
start learning
flood
pożar lasu
start learning
forest fire
huragan
start learning
hurricane
rana
start learning
injury
zapasy środków medycznych
start learning
medical supplies
klęska żywiołowa
start learning
natural disaster
odbudować
start learning
rebuild
ekipa ratunkowa
start learning
rescue team
gruz
start learning
rubble
bieżąca woda
start learning
running water
cierpieć
start learning
suffer
tornado
start learning
tornado
tsunami
start learning
tsunami
zespół ochotników
start learning
volunteer team
wynagrodzenie
start learning
wage
osiągnąć
start learning
acheive
nagroda
start learning
award
świetnie się sprzedający
start learning
best-selling
budować
start learning
build
kampania
start learning
campaign
powód/powodować
start learning
cause
praca dzieci
start learning
child labour
odwaga
start learning
courage
choroba
start learning
disease
skończyć
start learning
end up
niepowodzenie
start learning
failure
ziemia
start learning
ground
humanitarny
start learning
humanitarian
głód
start learning
hunger
głodny
start learning
hungry
ignorancja
start learning
ignorance
analfabetyzm
start learning
illiteracy
ranny
start learning
injured
sprawa, zagadnienie
start learning
issue
opiekować się
start learning
look after
dotrzeć, osiągnąć
start learning
make it to
organizacja
start learning
organisation
pokój
start learning
peace
biedny
start learning
poor
bieda
start learning
poverty
dowód
start learning
proof
obiecać
start learning
promise
zbierać pieniądze
start learning
raise money
prowadzić
start learning
run
oszczędzać
start learning
save
wyruszyć
start learning
set out
uśmiech
start learning
smile
patyk
start learning
stick
potykać się, dobrnąć
start learning
stumble
ekscytujący
start learning
thrilling
szczyt
start learning
top
wojna
start learning
war
jeszcze, już
start learning
yet
schronisko dla zwierząt
start learning
animal shelter
wystąpić
start learning
appear
gotówka
start learning
cash
celebryta
start learning
celebrity
akcja charytatywna
start learning
charity event
czek
start learning
cheque
nos klauna
start learning
clown nose
zbierać
start learning
collect
komedia
start learning
comedy
głód
start learning
famine
otrzymać wykształcenie
start learning
get an education
włączyć się w
start learning
get involved in
włochaty
start learning
hairy
źle znoszący upały
start learning
heat sensitive
śmiech
start learning
laughter
wpłacić pieniądze, darowiznę
start learning
make a donation
organizować
start learning
organise
część
start learning
part (of)
nagrać piosenkę
start learning
record a song
śmieszny strój
start learning
silly outfit
szkic
start learning
sketch
pewnego rodzaju
start learning
sort (of)
popierać
start learning
support
mieć miejsce, odbyć się
start learning
take place
okropny
start learning
terrible
widz
start learning
viewer
szansa
start learning
chance
zbierać datki
start learning
collect donations
udekorować miejsce
start learning
decorate the venue
pomóc
start learning
give a hand
robić transparenty
start learning
make banners
mieć coś przeciwko
start learning
mind
prawie
start learning
nearly
rozwieszać plakaty
start learning
put up posters
sprzedawać bilety
start learning
sell tickets
alternatywa
start learning
alternative
przypadkiem
start learning
by accident
ambitny
start learning
challenging
projekt ochrony
start learning
conservation project
stworzenie
start learning
creature
wycinać
start learning
cut down
świt
start learning
dawn
wymierać
start learning
die out
rozentuzjazmowany
start learning
excited
doświadczenie
start learning
experience
uprawa ziemi
start learning
farming
samica
start learning
female
unoszący się na powierzchni
start learning
floating
futro
start learning
fur
zostać złapanym
start learning
get caught
środowisko naturalne
start learning
habitat
hamak
start learning
hammock
polowanie
start learning
hunting
znosić jajka
start learning
lay their eggs
pozostałe
start learning
left
miejsce
start learning
location
mięso
start learning
meat
pomylić z, wziąć za kogoś innego
start learning
mistake (for)
obserwować
start learning
monitor
gniazdo
start learning
nest
sieć
start learning
net
zespół obserwatorów
start learning
observation team
patrolować
start learning
patrol
kłusownik
start learning
poacher
zatruć
start learning
poison
zanieczyszczony
start learning
polluted
weranda
start learning
porch
las deszczowy
start learning
rainforest
ostatnio
start learning
recently
zapisywać
start learning
record
odprężający
start learning
relaxing
wstrząśnięty
start learning
shocked
gatunek
start learning
species
widowiskowy
start learning
spectacular
strome zbocze
start learning
steep slope
przegląd
start learning
survey
drużyna
start learning
team
zagrożenie
start learning
threat
męczący
start learning
tiring
tropić
start learning
track
spełnienie marzeń
start learning
a dream comes true
stowarzyszenie
start learning
association
uderzyć głową
start learning
bang your head
mistrz
start learning
champ
pustynia
start learning
desert
determinacja
start learning
determination
iść w czyjeś ślady
start learning
follow in sb's footsteps
o kolanie - spuchnąć
start learning
get a swollen knee
uczynić darowiznę
start learning
make a donation
motywować
start learning
motivate
paskudny upadek
start learning
nasty fall
średnio
start learning
on average
ból fizyczny
start learning
physical pain
zrezygnować, przestać
start learning
quit
podrapać się w twarz
start learning
scratch your face
ustanowić rekord świata
start learning
set a world record
zwichnąć sobie nadgarstek
start learning
sprain your wrist
filtr UV
start learning
sunscreen
skręcić kostkę
start learning
twist your ankle
doradca obozowy
start learning
camp counsellor
wyczyścić staw
start learning
clean out a pond
zbierać śmieci do przetworzenia
start learning
collect rubbish for recycling
smażyć na grillu
start learning
cook on a barbecue
obóz o tematyce ekologicznej
start learning
eco-camp
kurs pierwszej pomocy
start learning
first-aid course
wybrać się na wycieczkę krajoznawczą
start learning
go on a nature hike
uprawiać warzywa
start learning
grow vegetables
sadzić drzewa
start learning
plant trees
siedzieć wokół ogniska
start learning
sit around a campfire
spać w drewnianych chatach
start learning
sleep in wooden huts
spalić
start learning
burn down
przetwarzanie
start learning
recycling
zastąpić
start learning
replace
trudny
start learning
tough
kontrolować
start learning
control
rafa koralowa
start learning
coral reef
przykryć
start learning
cover
fabryka
start learning
factory
karmić
start learning
feed
unosić się na powierzchni
start learning
float
szkodliwy
start learning
harmful
upał
start learning
heat
majestatyczny
start learning
majestic
stanowić
start learning
make up
ssak
start learning
mammal
prąd oceaniczny
start learning
ocean current
przełowienie
start learning
overfishing
cenny
start learning
precious
chronić
start learning
protect
opad deszczu
start learning
rainfall
powierzchnia
start learning
surface
przetrwanie
start learning
survival
zabierać, usuwać
start learning
take out
tuńczyk
start learning
tuna
zapas wody
start learning
water supply
fala
start learning
wave
wieloryb
start learning
whale
cyrkulacja powietrza
start learning
wind pattern
łamać prawo
start learning
break the law
krytyczny, decydujący
start learning
critical
poświęcić się czemuś
start learning
dedicate (oneself to sth)
nowy początek
start learning
fresh start
zaniedbany
start learning
neglected
dający satysfakcję
start learning
rewarding
wyzdrowieć
start learning
recover
ratownik medyczny
start learning
paramedic
pojawić się
start learning
show up
błąkać się
start learning
wander

You must sign in to write a comment