rozdział 4 praca

 0    152 flashcards    opmati13
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
księgowy
start learning
accountant
konserwator sztuki
start learning
art restorer
opiekunka do dziecka
start learning
babysitter
adwokat
start learning
barrister
kosmetyczka
start learning
beautician
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
robotnik budowlany
start learning
construction worker
psycholog
start learning
counsellor
procownik działu obsługi klienta
start learning
customer service advisor
śmieciarz
start learning
dustman/refuse collector
projektant wnętrz
start learning
interior designer
tłumacz ustny
start learning
interpreter
kustosz
start learning
museum curator
pielęgniarka
start learning
nurse
przedstawiciel handlowy
start learning
sales rep/representative
kontroler opłat parkingowych
start learning
traffic warden
kierowca ciężarówki
start learning
truck driver
fizyczny (praca)
start learning
blue-collar
związany z opieką
start learning
caring
wymagający, stanowiący wyzwanie
start learning
challenging
wymagający
start learning
demanding
potężny
start learning
high-powered
dobrze płatny, lukratywny
start learning
lucrative
fizyczny
start learning
manual
niewymagający kwalifikacji
start learning
menial
dochodowy
start learning
profitable
monotonny
start learning
repetitive
satysfakcjonujący
start learning
rewarding
charytatywny, w wolontariacie
start learning
voluntary
umysłowy, urzędniczy
start learning
white-collar
dział księgowości
start learning
Accounts
dział obsługi klienta
start learning
Customer Service
dział kadr
start learning
Human Resources
dział zajmujący się kreowaniem wizerunku firmy
start learning
Public Relations
dział badawczo-rozwojowy
start learning
Research & Development
dział sprzedaży
start learning
Sales
czeladnik
start learning
apprentice
Dyrektor Finansowy
start learning
Finance Director
stażysta
start learning
intern
bezpośredni przełożony
start learning
line manager
zarząd
start learning
management
dyrektor zarządzający
start learning
Managing Director
asystent
start learning
PA (Personal Assistant)
osoba rekrutująca
start learning
recruiter
podwładny
start learning
subordinate
zwierzchnik, przełożony
start learning
superior
osoba w trakcie szkolenia
start learning
trainee
pracoholik
start learning
workaholic
premia (roczna)
start learning
(annual) bonus
(roczny) dochód
start learning
(annual) income
zaległa wypłata
start learning
back pay
zasiłek na dziecko
start learning
child benefit
prowizja
start learning
commission
na zasiłku
start learning
on the dole
płaca
start learning
pay
podwyżka
start learning
pay rise
plan emerytalny
start learning
pension plan
pasek wynagrodzenia
start learning
salary slip
akcje, udziały
start learning
shares
napiwek
start learning
tip
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
unemployment benefit/dole
płaca, stawka (godzinowa)
start learning
wage
kontynuować pracę
start learning
get on with your work
ubiegać się o pracę na stanowisku
start learning
apply for the position of
kariera zawodowa w (jakiejś dziedzinie)
start learning
career in
umowa
start learning
contract
agencja pośrednictwa pracy
start learning
employment agency
perspektywy zatrudnienia
start learning
employment prospects
wejść na rynek pracy
start learning
enter the job/labour market
urząd pracy
start learning
job centre
posada
start learning
position/post
referencje
start learning
reference
proces rekrutacji
start learning
recruitment process
zatrudnić
start learning
take on/hire
praca polega na
start learning
the job/work involves
wakat
start learning
vacancy
zaangażowany, oddany
start learning
committed
kompetentny
start learning
competent
doświadczenie w jakiejś dziedzinie
start learning
experienced in a field
umiejętność dostosowywania się do nowych sytuacji
start learning
flexibility
zorientowany na cele
start learning
goal-oriented
przedsiębiorczy
start learning
industrious
inicjatywa
start learning
initiative
(dotychczasowe) doświadczenie zawodowe
start learning
(previous) professional/job experience
aktywny, pełen inicjatywy
start learning
proactive
solidny, niezawodny
start learning
reliable
praktyczna znajomość czegoś
start learning
working knowledge of sth
kierowanie, zarządzanie
start learning
administrative work
nadzorować, być szefem
start learning
be in charge
rozdzielać obowiązki
start learning
delegate
wyjeżdżać służbowo
start learning
go away on business
prowadzi księgowość
start learning
keep the books
zarządzanie
start learning
management
dotrzymywać terminów
start learning
meet deadlines
wykonać obowiązki służbowe
start learning
perform job duties
ocenić wyniki czyjejś pracy
start learning
review sb's performance
nadzorować
start learning
supervise
odbierać telefony
start learning
take calls
pracować w zespole/samodzielnie
start learning
work in a team/on your own
pracować, dotrzymując napiętych terminów
start learning
work to tight deadlines
pracować w nadgodzinach
start learning
work/do overtime
uczyć się zawodu w praktyce
start learning
learn on the job
rozwój zawodowy
start learning
professional development
przekwalifikować się
start learning
retrain
szkolenie
start learning
training course
jak najszybciej
start learning
ASAP (as soon as possible)
poufne, do rąk własnych
start learning
FYEO (for your eyes only)
do Twojej/Pani/Pana wiadomości
start learning
FYI (for your information)
awansować, dostać awans
start learning
be promoted
samochód służbowy
start learning
company car
elastyczne godziny pracy
start learning
flexi-time
(pójść na) zwolnienie/urlop
start learning
(go on) leave
wynagrodzenie za czas urlopu
start learning
holiday pay
zadowolenie z pracy
start learning
job satisfaction
pewność stałego zatrudnienia
start learning
job security
przerwa na lunch
start learning
lunch hour
urlop macierzyński/ojcowski
start learning
maternity/paternity leave
dodatkowe świadczenia ze strony pracodawcy
start learning
perks/fringe benefits
perspektywy awansu
start learning
prospects of promotion
wynagrodzenie za czas choroby
start learning
sick pay
brać wolne/ wolny dzień
start learning
take time/a day off
równowaga, między życiem prywatnym a zawodowym
start learning
work-life balance
pracować na własny rachunek
start learning
be self-employed
stworzyć własną firmę
start learning
build up your own business
pracować jako wolny strzelec/na zlecenia
start learning
do freelance work
prowadzić firmę
start learning
run your own business
złożyć wymówienie
start learning
hand in your resignation/notice
utrata pracy
start learning
job loss
zwolnić z pracy
start learning
lay off/dismiss
zwolnić, redukować
start learning
make redundant
zwolnić się, zrezygnować z pracy
start learning
quit/resign
redukcja etatów
start learning
redundancy
wyrzucić z pracy
start learning
sack/give the sack/fire
dobrowolne odejście z pracy
start learning
voluntary redundancy
tania siła robocza
start learning
cheap labour
wyzyskiwać
start learning
exploit
bezrobotny
start learning
jobless/unemployed
bezrobocie
start learning
joblessness/unemployment
koszty pracy
start learning
labour costs
przekazywać pracę/produkcję innym firmom
start learning
outsource
przepracowany
start learning
overworked
strajk okupacyjny
start learning
sit-in
bezrobotni
start learning
the unemployed
związek zawodowy
start learning
trade union
gruba ryba
start learning
big fish
zakończyć pracę (na dany dzień)
start learning
call it a day
wspinać się po szczeblach kariery
start learning
climb the corporate ladder
nauczyć się fachu
start learning
learn the ropes
wykorzystać nieformalne kontakty (żeby coś załatwić)
start learning
pull a few strings
przyłożyć się
start learning
pull your weight
biurokracja
start learning
red tape
podejmować szybkie decyzje
start learning
think on your feet

You must sign in to write a comment