rozdzial 4

 0    187 flashcards    pewoorasypl
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
księgowy
start learning
accountant
aktor
start learning
actor
architekt
start learning
architect
kosmetyczka
start learning
beautician
szef
start learning
boss
Kierowca autobusu
start learning
bus driver
kasjer
start learning
cashier
szef kuchni
start learning
chef
programista
start learning
computer programmer
dentysta
start learning
dentist
lekarz
start learning
doctor
ekonomista
start learning
economist
elektryk
start learning
electrician
rolnik
start learning
farmer
projektant mody
start learning
fashion designer
reżyser
start learning
film director
strażak
start learning
firefighter
steward
start learning
flight attendant
fryzjer
start learning
hairdresser
instruktor
start learning
instructor
dziennikarz
start learning
journalist
sędzia
start learning
judge
prawniczka
start learning
lawyer
wykładowca
start learning
lecturer
bibliotekarz
start learning
librarian
kierownik
start learning
manager
mechanik
start learning
mechanic
górnik
start learning
miner
modelka
start learning
model
muzyk
start learning
musician
pielęgniarka
start learning
nurse
asystent biura
start learning
office assistant
malarz
start learning
painter
ratownik medyczny
start learning
paramedic
aptekarz
start learning
pharmacist
fotograf
start learning
photographer
pilot
start learning
pilot
hydraulik
start learning
plumber
policjant
start learning
police officer
polityk
start learning
politician
listonosz
start learning
postman
recepcjonista
start learning
receptionist
sprzedawca
start learning
sales assistant
reprezentant handlowy
start learning
sales representative
naukowiec
start learning
scientist
sekretarz
start learning
secretary
sprzedawca
start learning
shop assistant
żołnierz
start learning
soldier
chirurg
start learning
surgeon
nauczyciel
start learning
teacher
pracownik biura podróży
start learning
travel agent
prezenter telewizyjny
start learning
tv presenter
weterynarz
start learning
vet
kelner
start learning
waiter
kelnerka
start learning
waitress
pisarz
start learning
writer
w pracy
start learning
at work
zarządzać, odpowiadać za
start learning
be in charge of
utrzymywać się z czegoś
start learning
do something for a living
szukać
start learning
look for
zawód
start learning
profession
wziąć odpowiedzialność za
start learning
take responsibility for
praca
start learning
work
pracować jako
start learning
work as
pracować w firmie
start learning
work for company
pracować w
start learning
work in
praca w biurze
start learning
work in an office
pracować w zespole
start learning
work in a team
pracować nad
start learning
work on
pracować pod presją
start learning
work under pressure
pracować z (kimś)
start learning
work with
niebezpieczny
start learning
dangerous
fizyczny
start learning
manual
satysfakcjonujące
start learning
satisfying
wymagający kwalifikacji
start learning
skilled
stresujący
start learning
stressful
męczący
start learning
tiring
słabo płatny
start learning
badly-paid
premia
start learning
bonus
szansa na awans
start learning
chance of promotion
zmienić pracę
start learning
change jobs
koledzy z pracy
start learning
collegues
umowa
start learning
contract
pracować w nadgodzinach
start learning
do/work overtime
pracować na zmiany
start learning
do/work shifts
zarabiać pieniądze
start learning
earn money
obowiązki
start learning
duties
zarobki
start learning
earnings
na pełen etat
start learning
full-time
dostać pracę
start learning
get a job
dostać awans/dać awans
start learning
get a promotion/promote
dochód
start learning
income
odejść z pracy
start learning
leave your job
płatny urlop
start learning
paid leave
na część etatu
start learning
part-time
emerytura/dać emeryturę
start learning
pension/get a pension
na godzinę/tygodniowo/miesięcznie
start learning
per hour/week/month
stały
start learning
permanent
przejś na emeryturę/emerytura
start learning
retire/retirement
pensja
start learning
salary
zwolnienie lekarskie/zasiłek chorobowy
start learning
sick leave/sick pay
podatek
start learning
tax
praca zespołowa
start learning
teamwork
tymczasowy
start learning
temporary
napiwki
start learning
tips
bezpłatny
start learning
unpaid
dobrze płatna
start learning
well-paid
pracować do późna
start learning
work long hours
miejsce pracy
start learning
workplace
opiekunka do dziecka
start learning
babysitter
wolontariusz
start learning
charity worker
kasjer w supermarkecie
start learning
checkout assistant
roznosiciel gazet
start learning
delivery boy
zbieranie owoców
start learning
fruit picking
praca wakacyjna
start learning
holiday job
ratownik
start learning
lifeguard
praca sezonowa
start learning
seasonal work
opiekun na obozie
start learning
summer camp supervisor
praca na lato
start learning
summer job
przewodnik
start learning
tour guide
wolontariat
start learning
voluntary work
płaca, dniówka
start learning
wages
praca weekendowa
start learning
weekend job
ogłaszać
start learning
advertise
kandydant
start learning
applicant
formularz aplikacyjny
start learning
application form
ubiegać się o pracę
start learning
apply for job
zostać zwolnionym
start learning
be fired
zostać zwolnionym w ramach redukcji etatów
start learning
be made redundant
zostać zatrudnionym
start learning
become employed
kandydat
start learning
candidate
list motywacyjny
start learning
covering letter
termin wykonania pracy
start learning
deadline
dobrze sobie radzić
start learning
do well
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
załączyć
start learning
enclose
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
wypełnić
start learning
fill in
znaleźć pracę
start learning
find work
skorzystać z doradztwa zawodowego
start learning
get careers advice
zbankrutować
start learning
go bankrupt
zacząć pracować na własny rachunek/wolny strzelec
start learning
go freelance/freelancer
zadowolenie z wykonywanej pracy
start learning
job satisfaction
odbyć rozmowę kwalifikacyjną
start learning
have an interview
mieć doświadczenie
start learning
have experience
zatrudniać
start learning
hire
dział personalny
start learning
human resources
biuro pośrednictwa pracy
start learning
jobcentre
oferta pracy
start learning
job offer
prowadzić rejestr
start learning
keep a record
brak
start learning
lack of
stracić pracę
start learning
lose your job
zaproponować pracę
start learning
offer a job
bez pracy
start learning
out of work
praca, stanowisko
start learning
position
stanowisko, posada
start learning
post
kwalifikacje
start learning
qualifications
rekrutacja
start learning
recruitment
referencje
start learning
reference
odrzucić
start learning
reject
złożyć rezygnację
start learning
resign
prowadzić własną firmę
start learning
run your own business
samozatrudniony
start learning
self-employed
lista najpoważniejszych kandydatów
start learning
short list
oferty pracy
start learning
situations vacant
personel, kadra
start learning
staff
przyjąć, zatrudnić
start learning
take on
podjąć pracę
start learning
take up a job
bezrobotny
start learning
unemployed
aktualny
start learning
up-to-date
wakat, wolne stanowisko
start learning
vacancy
pracować w domu
start learning
work from home
zdolnośc/umiejętność
start learning
ability
w którymś momencie
start learning
at some point
konsultować
start learning
consult
rzucić, przerwać
start learning
drop out of
modny
start learning
fashionable
zrzędliwy
start learning
grumpy
spadek
start learning
inheritance
wprowadzić produkt na rynek
start learning
launch
dochodowy
start learning
money-making
rutyna
start learning
routine
podsumować
start learning
summarise
modny
start learning
trendy
dobre samopoczucie
start learning
well-being
zastanawiać się
start learning
wonder

You must sign in to write a comment