Rozdz. 6-7

 0    216 flashcards    monia1298
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

niche tourism
start learning
turystyka niszowa

mass tourism
start learning
turystyka masowa

improve client security
start learning
poprawić bezpieczeństwo klienta

cheap packane tours
start learning
tanie wycieczki

economies of scale
start learning
obniżanie kosztów poprzez zwiększenie produkcji

high spenders
start learning
wysoce wydajny

international hotel chains
start learning
międzynarodowe łańcuchy hotelowe

large tourist resorts
start learning
duże ośrodki turystyczne

potential high profit margins
start learning
potencjalne wysokie marże zysku

small businesses
start learning
małe firmy

small-scale operations
start learning
operacje na małą skalę

religious tourism
start learning
turystyka religijna

pilgrimage
start learning
pielgrzymka

sacred sites
start learning
święte miejsca

music festiwal
start learning
festiwal muzyczny

medical tourism
start learning
turystyka medyczna

health reasons
start learning
powody zdrowotne

health and wellness
start learning
zdrowie i dobre samopoczucie

battlefield
start learning
pole bitwy

wojskowy

żołnierz

rowy/okopy

doszlifować

low-calorie
start learning
niskokaloryczne

masaż

hydrotherapy equipment
start learning
sprzęt do hydroterapii

buble baths
start learning
bańki kąpielowe

pressure showers
start learning
prysznice ciśnieniowe

niche sectors
start learning
niszowe sektory

genealogia

przestrzeń


kulinarny

ekstremalny

dzikie życie

podziwiać

preparation
start learning
przygotowanie

przynajmniej

weightless
start learning
niewaszkość

once-in-a-lifetime
start learning
raz w życiu

przygoda

opportunity
start learning
okazja

wspinać się

sklepienie

natural environment
start learning
środowisko naturalne

local villages
start learning
lokalne wioski

wędrówki

from lodge to lodge
start learning
z miejsca do miejsca

przepisy

kierownictwo

extensive knowledge
start learning
rozległa wiedza

ingredients
start learning
składniki

zapewniać

completely unfamiliar
start learning
zupełnie nieznane

ancestral homeland
start learning
zamieszkałe przez przodków

customized
start learning
zindywidualizowany

obietnice

przewodnik

contribute to
start learning
przyczyniać się

społeczność

nurkowanie

indispensable
start learning
niezbędny

zapisać się

dental treatment
start learning
leczenie stomatologiczne

dostawca

opóźnienie

rachunek

wzrost

responsible
start learning
odpowiedzialny

podjąć

powodowany

socio-economic factors
start learning
czynniki społeczno-ekonomiczne

brak zaufania

orthoodox medicine
start learning
medycyna ortodoksyjna

pragnienie

holistic therapies
start learning
terapie holistyczne

nacisk

przygotować się

physical beauty
start learning
piękno fizyczne

eternal youth
start learning
wieczna młodość

significant
start learning
znaczący

użycie

interchangeably
start learning
zamiennie

chirurgia

podnieść

spiritual well-being
start learning
duchowe dobro

niezbędny

dobrowolny

dotyczyć

organ transplants
start learning
przeszczepy narządów

non-surgical procedures
start learning
nie chirurgiczne procedury

cancer treatment
start learning
leczenie raka

dotyczyć

preventive medicine
start learning
profilaktyka

aesthetic improvements
start learning
estetyczne ulepszenia

plastic surgery
start learning
operacje plastyczne

botox injections
start learning
zastrzyki z botoksu

water-based
start learning
na bazie wody

steam bath
start learning
łaźnia parowa

beauty treatments
start learning
zabiegi kosmetyczne

wodorost


grape-based
start learning
na bazie winogron

seminars- seminaria
start learning
seminars- Tytuły

healthy eating
start learning
zdrowe odżywianie

weight loss
start learning
utrata masy ciała

relaxation techniques
start learning
techniki relaksacyjne

actively involved
start learning
aktywny udział

spiritual retreats
start learning
odnowa duchowa

wzrost

hip replacement
start learning
wymiana biodra

wartość

w porównaniu

expensive items
start learning
drogie przedmioty

economy of scale
start learning
ekonomia skali

cultural tourism
start learning
turystyka kulturowa

taking part in meetings
start learning
udział w spotkaniach

present a proposal
start learning
przedstawić wniosek

wierzenia

zwyczaje

dotyczy

artistic heritage
start learning
dziedzictwo artystyczne

naród

future planning
start learning
planowanie przyszłości

younger audiencje
start learning
młodsza widownia

superficial
start learning
pobieżny

uniformity
start learning
jednolitość

światowy

authenticity
start learning
autentyczność

w końcu

wpływ

intensywny

cultural heritage
start learning
dziedzictwo kulturowe

chociaż

established
start learning
ustalone

cultural capital
start learning
stolica kultury

trend towards
start learning
tendencja w kierunku

pursuit of
start learning
dążyć do

pogoń/dążenie/hobby/pasja

cultural tourist
start learning
turysta kulturowy

purposeful tourist
start learning
turysta umyślny

primary motive
start learning
główny motyw

sightseeing
start learning
zwiedzanie

cultural reasons
start learning
z powodów kulturowych

chance discovery
start learning
przypadkowe odkrycie

dorywczy/przygodny

relatively weak
start learning
stosunkowo słaby

historic monument
start learning
zabytek

incidental
start learning
przypadkowy

prestigious site
start learning
prestiżowe miejsce

appreciate
start learning
doceniać

significance
start learning
znaczenie

przewidzieć

zdolność

attract visitors
start learning
przyciągnąć turystów

contemporary
start learning
współczesny

as a result
start learning
w rezultacie

jednakże

on the whole
start learning
na ogół/ogólnie

furthermore
start learning
ponadto

consequently
start learning
więc/w konsekwencji

pomimo

museum staff
start learning
pracownicy muzeum

strajk

popierać

overseas visitors
start learning
zagraniczni goście

opportunities
start learning
możliwości

developing
start learning
rozwój

exhibitions
start learning
wystawy

wystawa sklepowa

exhibitions manager
start learning
kierownik wystawy

zaprojektowany

action plan
start learning
plan działania

audio guide
start learning
przewodnik audio

broszura

budżet

opłaty za wstęp

eksponaty

headphones
start learning
słuchawki

interactive display
start learning
interaktywna wystawa

etykiety

resource pack
start learning
pakiet materiałów

opakowanie

strona internetowa

etapy

requirements
start learning
wymogi

zamówić

dostarczyć

oprogramowanie

odkryć

odbudować

panować

rzeźbić

government
start learning
rząd

ordinary people
start learning
zwykli ludzie

dość

pewny

władcy

odszyfrować

odpowiedni

kiedy się odbywają

advantages
start learning
zalety

disadvantages
start learning
wady

opening a meeting
start learning
otwarcie wydarzenia

czy powinniśmy

pozycja

program

stating the purpose
start learning
podanie celu


introducing
start learning
wprowadzenie


kontrola

zgadza

concluding
start learning
zawieranie

pokryty

podsumować


You must sign in to write a comment