Robert - business

 0    39 flashcards    hikari3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
uprawnienia
start learning
license
inwestycja
start learning
investment
urzędnik
start learning
official, clerk
władze lokalne
start learning
local authorities
procedura
start learning
procedure
inspektor nadzoru inwestycji
start learning
investment supervision inspector
dotyczące czegoś
start learning
concerning sth
wyzwanie
start learning
challenge
związane z
start learning
connected with
pilnować
start learning
monitor
mały budżet
start learning
tight budget
zarząd
start learning
board
władza
start learning
authorities
taki jak
start learning
such as
regulacje
start learning
regulations
zasady
start learning
rules
odnieść korzyść z
start learning
benefit from
kierownik, urzędnik wyższego stopnia
start learning
executive
umowa
start learning
agreement
kontrakt
start learning
contract
kara umowna
start learning
penalty
rejestr
start learning
registry
protokół ze spotkania
start learning
minutes of the meeting
pilne sprawy
start learning
urgent matters
zająć się czymś
start learning
deal with sth
sprawy
start learning
matters
zająć się, rozwiązać pkt 5
start learning
tackle point 5
rozwiązać problem pkt 5
start learning
solve the problem of point 5
uzyskać aprobatę
start learning
to meet (obtain) one's approval
procedować
start learning
to proceed
zgodnie z
start learning
in accordance with, according to
mieć obiekcje w kwestii
start learning
have objections on the issue (to)
trzymać się agendy
start learning
stick to the agenda
opuścić mniej ważne sprawy
start learning
leave less important matters
ryzykowne
start learning
risky
korzyść
start learning
benefit
przeważyć
start learning
outweigh
wada
start learning
drawback (disadvantage)
zaleta
start learning
advantage

You must sign in to write a comment