Road accident

 0    49 flashcards    sebii123
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mnóstwo, mnogość
Nigdy wcześniej nie widziałem tak wiele gwiazd.
start learning
multitude
I had never seen such a multitude of stars before.
small accident in which your car hits something but you are not hurt
start learning
bump
zdarzenia drogowe
start learning
road events
ciarki (zimna, podniecenia)
start learning
flesh creep
dużo czynników które prowadzą do tragedi
start learning
plenty of factors that lead to tragedy
niepowodzenie, nieszczęście
start learning
misfortune, failure, misery
czynniki środowiskowe
start learning
Environmental factors
mechaniczne braki
start learning
mechanical shortcomings
ponure statystyki
start learning
grim statistics
determinujący czynnik
start learning
determining factor
najbardziej powszechne błędy pochodzą ze złej oceny.
start learning
The most common faults stem from misjudgement.
źle oceniać, nie doceniać
start learning
misjudge
krzywizna drogi
start learning
the curvature of the road
Trzeźwi kierowcy mają tendencję do zachowania się nieodpowiedzialnie.
start learning
Sober drivers tend to behave irresponsibly.
nieprzestrzeganie znaków drogowych i oznaczeń
start learning
disobeying road signs and markings
przekraczanie prędkości maksymalnej
start learning
exceeding the maximum speed
nierozsądnie, nieroztropnie
On przeprosił za swoje nierozsądne uwagi.
start learning
injudiciously
He has apologized for his injudiciously remarks. /ˌɪndʒʊˈdɪʃəsli/
nieostrożnie, nierozważnie
zmiana pasa ruchu nieostrożnie
start learning
incautiously
changing lanes incautiously
ignorowanie świateł drogowych
start learning
ignoring traffic lights
niedbalstwo, niedopatrzenie
start learning
negligence, negligence
zaniedbania w wykonywaniu procedur bezpieczeństwa
start learning
negligence in carrying out safety procedures
brak odpowiedniej uwagi
start learning
lack of proper attention
pośpiech
start learning
haste, a rush, a great hurry
niepewność w podejmowaniu właściwych decyzji
start learning
uncertainty about taking the right decisions
popełnić tak wiele błędów
start learning
commit so many errors
wrodzony, właściwy
wrodzona nieufność wobec cudzoziemców
start learning
inherent
inherent distrust of foreigners
wyobrażenie, spostrzeżenie
rozumienie przez dzieci świata
start learning
perception
children's perceptions of the world
przetwarzać informacje z innych źródeł takich jak radio, rozmowa z pasażerami
start learning
process information from other sources such as radio, talking to passengers
zdolności umysłowe
start learning
mental capacity
stąd, więc
start learning
hence
kierowca, którego percepcja jest przeciążona może przegapić lub ignorować ważne informacje na drodze
start learning
driver, whose perception is overloaded may miss or ignore important information on the road
Jego decyzje często są niedokładne
start learning
His decisions are often inaccurate
przypominać sobie (coś)
start learning
recall (something)
rozproszenia pamięci i zawężona percepcja może ostatecznie doprowadzić do śmiertelnego błędu.
start learning
Memory dispersion and narrow perception could eventually lead to fatal error.
ustrojstwo, gadżet
start learning
gizmo
ułatwiać, umożliwiać
Komputery mogą być używane w celu ułatwienia nauki języków obcych.
start learning
facilitate
Computers can be used to facilitate language learning.
odebrać w pewien sposób, postrzegać
start learning
perceive
śliskie warunki
start learning
slippery conditions
system nocnego widzenia
start learning
night vision system
ostrzeżenie przed przeszkodą na drodze
start learning
obstacle alert
kamera wizji tylnej
start learning
Rear vision camera
powszechny, pospolity
powszechne akcesoria
start learning
commonplace
commonplace accessories
oponent, przeciwnik, adwersarz
start learning
adversary, oponent
wyłaniać się, majaczyć, widnieć
Nagle wyłoniła się góra przed nimi.
start learning
wyłaniać się, majaczyć, widnieć in English
loom
Suddenly a mountain loomed up in front of them.
pozornie, na pierwszy rzut oka
Nowy minister miała do czynienia z pozornie niemożliwym zadaniem.
start learning
seemingly
The new minister was faced with a seemingly impossible task.
poważne niebezpieczeństwo (związane z utratą czegoś, np życia)
start learning
grave danger
rozpraszać uwagę
start learning
distract attention
bawić się czymś
start learning
fidget with something
nie brzmi to jak przepis na katastrofę?
start learning
It does not sound like a recipe for disaster?

You must sign in to write a comment