RK, 30.04

 0    33 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jesteś...? Tak. / Nie.
start learning
Are you...? Yes, I am. / No, I’m not.
jestes Polakiem?
start learning
Are you Polish?
Jestes zajety?
start learning
Are you busy?
Jestes w biurze?
start learning
Are you in the office?
Jestes zonaty?
start learning
Are you married?
Chciałbyś kawy?
start learning
Would you like some coffee?
Tak proszę./Nie, dziękuję.
start learning
Yes please. / No, thank you.
Chcialbys przyjechac do PolskI?
start learning
Would you like to come to Poland?
Tak, Chciałbym / Nie chciałbym
start learning
Yes, I would like / I do not want
Tak mogę / nie mogę
start learning
Yes I can / can not
Możesz przysłać dokuemnt?
start learning
Can you send this document?
sprawdzić
start learning
sprawdzić in English
to check
możesz sprawdzić tą specyfikację?
start learning
You can check the specification?
poprawić
start learning
to correct
możesz poprawić tą specyfikację?
start learning
You can corect this specification?
przygotować
start learning
to prepare
Czy możesz przygotować arkusz danych / specyfikacje?
start learning
Can you prepare the data sheet?
Czy możesz przygotować raport prób?
start learning
Can you prepare the trial report?
Czy ty masz ...? Tak, ja mam. / Nie, ja nie mam
start learning
Do you have ...? Yes, I have. / No, I do not have
Masz raport dla mnie?
start learning
Have you got a trial report for me?
Masz problem?
start learning
Have you got a problem?
Czy ty ...? tak, ja... / Nie, ja nie...
start learning
do you ...? yes, I ... / No, I do not...
czy ty lubisz marichuane?
start learning
Do you like marijuana?
Chcesz raport?
start learning
Do you want a report?
Potrzebijesz pomocy?
start learning
Do you need help?
Czy ...? Tak, ja to zrobię. / Nie, nie będę.
start learning
Do you ...? Yes, I will. / No, I will not.
Możesz sprawdzić moją specyfikację, proszę?
start learning
You can check my specification, please?
Możesz sprawdzić moją specyfikację, proszę
start learning
You can check my specifications, please
Pokażecie mi linie produkcyjna?
start learning
Will you show me the production line?
Możesz przeprowadzić proces napełniania nowej formy?
start learning
You can perform the process of filling a new form?
BĘDZIESZ I / I ...? Tak, proszę., Tak, oczywiście. / Nie, dziękuję.
start learning
YOU Shall I / I ...? Yes, please., Yes, of course. / No, thank you.
Idziemy na linie produkcyjna?
start learning
Shall we go to the production line?
Wysłać ci raport prób?
start learning
Shall I send you a trial report?

You must sign in to write a comment