Right or wrong? Module 11

 0    109 flashcards    Karkalalka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
uniewinnić
start learning
acquit
zamożny
start learning
affluent
podpalenie; podpalacz
start learning
arson; arsonist
zamachowiec
start learning
assassin
odnieść odwrotny skutek
start learning
backfire
źle sytuowany
start learning
badly off
podstawowa pensja
start learning
basic salary
być pasowanym na rycerza
start learning
be knighted
być weliminowanym z czegoś przez zbyt wysoką cenę
start learning
be priced out of sth
szantażować
start learning
to blackmail
smiało, odważnie
start learning
boldly
alkomat
start learning
breathalyser
łapówka, łapówkarstwo
start learning
a bribe, bribery
o szerokich horyzontach
start learning
broad-minded
bez grosza
start learning
broke
włamanie
start learning
a burglary
koncern
start learning
business concern
kampania
start learning
campaign group
dyrektor generalny, dyrektor naczelny
start learning
CEO Chief Executive Officer
wchodzić w życie
start learning
come into effect
posiadłość wiejska
start learning
country estate
tworzenie profilu przestępcy
start learning
crcriminal profiling
całkowicie
start learning
dead (adv)
bez środków do życia
start learning
destitute
areszt, zatrzymanie
start learning
detention
odstraszanie, środek odstraszający
start learning
deterrence, deterrent
rozpadający się, w opłakanym stanie
start learning
dilapidated
dylemat
start learning
dilemma
dyskryminacyjny, rozróżniający
start learning
discriminatory
wypierać
start learning
displace
drakoński
start learning
draconian
wygórowany
start learning
exorbitant
uczciwie płatna umowa
start learning
fair pay deal
obnosić się ze swoim bogactwem
start learning
flaunt one's wealth
doskonale, nieskazitelnie
start learning
flawlessly
fałszerstwo
start learning
forgery
wrabiać kogoś
start learning
frame sb
oszustwo
start learning
fraud
wolna wola
start learning
free will
znaleźć źródło problemu
start learning
get to the root of a problem
zbankrutować
start learning
go bankrupt
oddolni, zwykli, szeregowi fani
start learning
grassroots fans
grymas
start learning
grimace
spłukany
start learning
hard-up
obiekt uczuć, idol
start learning
heartthrob
spadkobierczyni
start learning
heiress
porywacz samolotu
start learning
hijacker
zakładnik
start learning
hostage
implementować, wprowadzać
start learning
implement
zubożały
start learning
impoverished
z zimną krwią
start learning
in cold blood
zagrożony, w niebezpieczeństwie
start learning
in jeopardy
na lawie oskarżonych
start learning
in the dock
niezdecydowany
start learning
in two minds
masowy, niewybredny, bezkrytyczny
start learning
indiscriminate
spadek
start learning
inheritance
wymiar sprawiedliwości
start learning
judicial system
porwać
start learning
kidnap
brak skrupułów
start learning
lack of scruples
nocne zmiany
start learning
late-night shifts
rozrzutny styl życia
start learning
lavish lifestyle
ograniczenie prawne
start learning
legal limit
pobłazliwy, wyrozumiały
start learning
lenient
dożywocie
start learning
life imprisonment
życie poniżej granicy ubóstwa
start learning
live below the poverty line
nadziany
start learning
loaded
wałęsać się
start learning
loiter
zabójstwo
start learning
manslaughter
ogromne zyski
start learning
massive profits
płaca minimalna
start learning
minimum wage
bandyta, rabuś
start learning
mugger
potrzebujący
start learning
needy
notoryczny
start learning
notorious
sprośny
start learning
obscene
na myśli
start learning
on one's mind
na zasiłku
start learning
on the dole
sądzony
start learning
on trial
bogata rezydencja
start learning
opulent mansion
zakazany, wzbroniony
start learning
out of bounds
wyjęty spod prawa
start learning
outlaw
oburzające stawki
start learning
outrageous wages
otwarty, szczery do bólu
start learning
outspoken
zbyt drogi
start learning
overpriced
drobny przestępca
start learning
petty criminal
kieszonkowiec
start learning
a pickpocket
dotknięty biedą
start learning
poverty-stricken
wyprzedzająca sprawiedliwość
start learning
pre-emptive justice
lansowanie produktu
start learning
product endorsement
wydłużona ekspozycja
start learning
prolonged exposure
prosperujący, zamożny
start learning
prosperous
lekkomyślnie
start learning
recklessly
kara
start learning
retribution
spać na pieniądzach
start learning
be rolling in money
prowadzić czyjeś sprawy
start learning
run one's affairs
wiązać koniec z końcem
start learning
scrape by
zbierać każdy grosz
start learning
scrape together every penny
kradzież sklepowa
start learning
shoplifting
przemycanie
start learning
smuggling
seria
start learning
spate
surowo, poważnie
start learning
starkly
wziąc sprawy w swoje ręce
start learning
take the law into one's own hands
przestępczość młodocianych
start learning
teenage delinquency
z drugiej strony
start learning
on the other side of the coin
uprzedzenia
start learning
tired prejudices
występek/naruszenie prawa
start learning
trespass
awanturnik
start learning
troublemaker
podkopać
start learning
undermine
bogaty (x2)
start learning
wealthy, well-off
korupcja, brud moralny
start learning
sleaze

You must sign in to write a comment