res primae frazy z czasami 03,04,2015

 0    43 flashcards    saszaxyz
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

they had to leave
start learning
musieli opuścić

they decided to return home
start learning
zdecydowali się na powrót do domu

there was no threat to their lives
start learning
nie ma zagrożenia dla ich życia

was even asked to comment on the matter
start learning
został nawet poproszony o komentarz w tej sprawie

I have asked for the full report
start learning
Mam pytanie do pełnego raportu

what will happen
start learning
co się stanie

they have been two weeks without something
start learning
zostały one dwa tygodnie bez czegoś

we have had people contact us to inform us
start learning
mieliśmy ludzie o kontakt w celu poinformowania nas

that someone had thrown a banana peel
start learning
że ktoś rzucił skórkę banana

I would like to report that...
start learning
Chciałbym poinformować, że...

has shown a distinct lack of interest
start learning
wykazały wyraźny brak zainteresowania

will leave from earth
start learning
odejdzie z ziemi

works in marketing
start learning
pracuje w marketingu

she stated there had been two public meetings
start learning
stwierdziła doszło dwa spotkania publiczne

not to block the streets
start learning
nie blokować ulice

we have seen a progress
start learning
widzieliśmy postęp

appeared in Warsaw shortly after meeting with somebody...
start learning
pojawił się w Warszawie tuż po spotkaniu z kimś...

how much damage has been done
start learning
ile szkoda nie została wykonana

there have been no clear answears
start learning
nie było jasne answears

reports that city authorities have since estimated
start learning
donosi, że władze miasta mają od szacunkowa

will have to make do without the bridge
start learning
będzie musiał obejść się bez mostu

when it would be in use once again
start learning
kiedy będzie w użyciu jeszcze raz

there is no way
start learning
nie ma mowy

There has been no decision made
start learning
Nie było decyzji podjętej

how many people will be going there
start learning
Ile osób będzie tam

Details will be announced in the coming weeks
start learning
Szczegóły zostaną ogłoszone w najbliższych tygodniach

is set to be spent
start learning
ma zostać wydane

the country had been awarded
start learning
kraj został nagrodzony

We will have at our disposal the largest amount in the history
start learning
Będziemy mieli do dyspozycji największą ilość w historii

development funds
start learning
fundusze na rozwój

we have listened to
start learning
słuchaliśmy

the investement money is set to be spent
start learning
Pieniądze lokata ma zostać wydane

has been cleared
start learning
został skasowany

it was initially set up
start learning
początkowo był ustanowiony

has been dismissed
start learning
został odwołany

and had removed the phrases from its website
start learning
i usunął ze swojej strony internetowej zwroty

to have comitted a suicide
start learning
się comitted samobójstwo

and newspapers are reporting
start learning
i gazety donoszą

We regret that we have to say goodbye
start learning
Żałujemy, że musimy się pożegnać

they were unable to attend
start learning
nie byli w stanie uczestniczyć

and everyone was allowed to go
start learning
i wszyscy mogą pójść

there was conditions that they must attend with an adult
start learning
nie było warunków, które muszą uczęszczać z osobą dorosłą

Your Movement has been dissolved
start learning
Twój Ruch została rozwiązana


You must sign in to write a comment