Repetytorium 4

 0    133 flashcards    mitsukunii
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
księgowy
start learning
an accountant
architekt
start learning
an architect
asystent
start learning
assistant
opiekunka do dziecka
start learning
babysitter
urzędnik bankowy
start learning
bank clerk
szef
start learning
a boss
dozorca
start learning
caretaker
stolarz
start learning
a carpenter
kucharz
start learning
chef
opiekunka do dzieci
start learning
child-minder
górnik
start learning
a coal miner
dyrygent
start learning
a conductor
tłumacz konferencyjny
start learning
conference interpreter
budowlaniec
start learning
construction worker
kucharz
start learning
a cook
malarz/tapeciarz
start learning
decorator
krawiec
start learning
dressmaker
śmieciarz
start learning
dustman
elektryk
start learning
an electrician
agent nieruchomości
start learning
estate agent
rolnik
start learning
a farmer
projektant mody/wnętrz/stron www
start learning
fashion / design / web designer
strażak
start learning
firefighter
rybak
start learning
a fisherman
konduktor(kolejowy)
start learning
guard
fryzjer
start learning
hairdresser
informatyk
start learning
an IT specialist
dziennikarz
start learning
a journalist
prawnik
start learning
a lawyer
bibliotekarz
start learning
librarian
kierowca ciężarówki/taksówki
start learning
lorry / taxi driver
mechanik
start learning
a mechanic
pielęgniarz
start learning
a nurse
optyk
start learning
optician
pracownik stacji benzynowej/muzeum
start learning
petrol station / museum worker
hydraulik
start learning
a plumber
policjant
start learning
police oficer
listonosz
start learning
postman
programista
start learning
programmer
recepcjonista
start learning
receptionist
marynarz
start learning
a sailor
dyrektor szkoły
start learning
school headmaster
sklepikarz
start learning
shopkeeper
instruktor narciarstwa/jazdy/jazdy konnej
start learning
ski / driving / riding instructor
pracownik opieki społecznej
start learning
social / care worker
programista
start learning
a software engineer
żołnierz
start learning
a soldier
prezenter telewizyjny
start learning
television presenter
terapeuta
start learning
therapist
przewodnik turystyczny
start learning
tour guide
maszynista
start learning
train driver
agent biura podróży
start learning
travel agent
weterynarz
start learning
a vet
pracownik zoo
start learning
zoo-keeper
hodować zwierzęta
start learning
breed animals
dostarczać listy i paczki
start learning
deliver letters and parcels
projektować budynki
start learning
design buildings
naprawiać i serwisować samochód
start learning
fix and service car
uprawiać rośliny
start learning
grow plants
zakładać i naprawiać instalację wodociągową
start learning
install and repair the water pipes
robić rzeczy (z drewna/metalu)
start learning
make things (out of wood / metal)
prowadzić sklep
start learning
run a shop
sprzedawać okulary
start learning
sell glasses
sprawdzać wzork
start learning
test eyes
fabryka samochodów
start learning
car factory
bar szybkiej obsługi
start learning
fast food bar
przemysł hotelowy
start learning
hotel industry
firma międzynarodowa
start learning
multinational company
biuro
start learning
an office
stacja benzynowa
start learning
a petrol station
magazyn/hurtownia
start learning
warehouse
wykształcenie
start learning
academic qualifications
starać się o nową posadę
start learning
apply for a new post
być zatrudnionym jako
start learning
be employed as
być zatrudnionym legalnie
start learning
be legally allowed to work
dostawać marne wynagrodzenie
start learning
be paid peanuts
zostać promowanym
start learning
be promoted
być w stresie
start learning
be under stress
być bezrobotnym
start learning
be unemployed
wykonywać obowiązki
start learning
to carry out duties
poradzić sobie źle/dobrze w trakcie rozmowy o pracę
start learning
do badly/well at the job interview
robić interes
start learning
to do business
zwolnić (kogoś)
start learning
fire (sb)
otrzymać podwyżkę
start learning
get a pay rise
dostawać dodatkowe korzyści
start learning
get benefits
zrezygnować z pracy
start learning
to give up a job
zastrajkować
start learning
go on strike
wolna posada
start learning
job vacancy
stracić pracę
start learning
lose a job
zarabiać na życie
start learning
make a living
zaoferować pracę
start learning
offer a job
umiejętności organizacyjne
start learning
organizational skills
praca na część etatu
start learning
part-time job
uprzednie doświadczenie
start learning
previous experience
założyć firmę
start learning
start a business
odpowiedni kandydat
start learning
suitable candidate
podjąć pracę
start learning
take a job
duch zespołowy
start learning
team spirit
szkolenie
start learning
training
praca dobrowolna, wolontariat
start learning
voluntary work
wynagrodzenie
start learning
wage
pracować do późna
start learning
to work long hours
nocna zmiana
start learning
work night shift
pracować pod presją
start learning
to work under pressure
zatrudniony
start learning
an employee
pracodawca
start learning
an employer
pracownik nieetatowy
start learning
freelancer
załoga/personel
start learning
staff
gotować
start learning
to cook
ścinać trawę
start learning
cut the grass
ścierać kurz
start learning
dust
prace domowe
start learning
housework
prasować
start learning
to iron
grabić suche liście
start learning
rake up dead leaves
dzielić się obowiązkami domowymi
start learning
share domestic chores
robić zakupy
start learning
to shop
wynosić śmieci
start learning
take out the rubbish
sprzątać
start learning
to tidy up
odkurzać dywan
start learning
vacuum the carpet
zmywać naczynia
start learning
wash the dishes
targ rzemiosła
start learning
craft fair
wykonywać jakiś zawód dla pieniędzy
start learning
do a job for a living
robić coś najlepiej jak się potrafi
start learning
do one's best
wymarzona praca
start learning
dream job
pracowity
start learning
hard-working
fizyczna/umysłowa praca
start learning
physical / mental work
wolny czas
start learning
spare time
stresująca/wymagająca praca
start learning
stressful / challenging job
zawodnik zespołowy
start learning
team player
praca niskopłatna
start learning
underpaid job
pracownik niewykwalifikowany
start learning
an unskilled worker
'wolny strzelec' (artyści itp)
start learning
freelancer
przeprowadzać
start learning
carry out

You must sign in to write a comment